Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Bezpieczne wakacje


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 1035750

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Ranking frekwencji klas

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do dokonania podsumowań różnych osiągnięć uczniów naszej szkoły. Dotyczy to również frekwencji. Od roku szkolnego 2011/2012 prowadzona jest analiza rywalizacji uczniów w zakresie uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym (na podstawie rozliczenia wychowawców poszczególnych klas) informacje na temat frekwencji przygotowywały: nauczycielka języka polskiego, pani Beata Szymczak oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych, pani Grażyna Chlebowska i pani Monika Michnik. Co miesiąc wśród klas pionu technikum i szkoły zasadniczej wybierano zwycięzcę rankingu. Uczniowie z klasy z najlepszą frekwencją mogli cieszyć się przywilejem w postaci Dnia Immunitetu Uczniowskiego, czyli dnia bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania ustnego. Tzw. dzień nagrodowy wyznaczany był we współpracy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, tj. Adama Motusa z klasy IV ih, Ryszarda Kallusa z III te, Viktorii Pawlik z II ih i Patryka Poremby z II a z dyrektorem szkoły, panem Horstem Chwałkiem. Z kolei pod koniec zajęć w br. pedagog szkolny, pani Wiesława Galus opracowała roczne zestawienie klas z najlepszą średnią frekwencją liczoną od września 2015 r. do czerwca 2016 r.  Wśród klas technikum zwyciężyła klasa I kh, której wychowawczynią jest pani Wioletta Wachecka. Natomiast w pionie klas szkoły zasadniczej miejsce pierwsze, nie dając konkurencji żadnych szans, zajęła klasa I d, której wychowawcą jest pan Krzysztof Antonowicz. Obie zwycięskie klasy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, która odbyła się 24.06.2016 r. w MDK w Oleśnie otrzymały nagrodę grupową w postaci zaproszenia na deser lodowy, odpowiednio I kh do restauracji „Ratuszowa”, a I d do hotelu „Olesno”.  Fundatorem nagród był Komitet Rodzicielski prze ZSZ w Oleśnie.

 

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017Projekt „Dzielimy się pasjami”

W przeddzień zakończenia zajęć w br. szkolnym, tj. 23 czerwca 2016 r. na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt „Dzielimy się pasami”. Przedsięwzięcie to, współfinansowane przez burmistrza Olesna oraz Towarzystwo Pomocy Ludziom, miało na celu integrację osób niepełnosprawnych i młodzieży oleskich szkół. W projekcie wzięło udział 15 uczestników WTZ oraz 15 uczniów,  w tym 5 uczennic z naszej szkoły: Laura Czichon, Justyna Skorupa, Justyna Znaj, Sara Mieszalska z klasy I kh oraz Katharina Jagoda z klasy II ih. Dziewczyny uczestniczyły w zajęciach warsztatowo – integracyjnych zrealizowanych w soboty 12.03.16, 16.04.16 i 21.05.16 r. Poza pracami wykonywanymi przez uczestników w poszczególnych pracowniach warsztatów oraz grami i zabawami integracyjnymi biorący udział w projekcie mieli możliwość spotkać się z zaproszonymi gośćmi, panem Damianem Pietruską z portalu ool24.pl oraz instruktorką zumby fintess, panią Anną Strzałkowską – Radzioch.

zobacz zdjęcia>>>

Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

Korzystając z uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego

Joachim Rataj, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy wręczył nagrody pieniężne przyznane uczniom Zespoły Szkół Zawodowych im Józefa Lompy którzy w mijającym roku szkolnym mogą się pochwalić osiągnięciami w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

 

Nagrody w wysokości 200zł, za szczególne osiągnięcia otrzymali:

 

Patryk Ciszkiewicz

Uczeń  klasy 3ib technikum informatycznego

za udział zdobycie XIII miejsca w finale ogólnopolskim XVI edycji konkursu lingwistycznego „Pokaż nam język”

w kategorii języka niemieckiego.

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa. XVI edycja odbyła się pod hasłem: "Bliżej czy dalej od siebie? - rola wirtualnego świata w komunikacji międzyludzkiej".

Językowe rozgrywki składały się z trzech etapów. Etap pierwszy odbywał się w formie internetowego testu z wybranego języka (40 pytań zamkniętych) przeprowadzanego na platformie www.pokaznamjezyk.pl.

Podczas półfinału (drugi etap) młodzież odpowiadała w trybie online na dwa pytania otwarte. Uczestnicy finału sprawdzili swoją wiedzę w pisemnych testach i debatach moderowanych. Zarówno pytania otwarte, jak i tematyka debat bezpośrednio nawiązywały do tematu przewodniego konkursu.
Zwycięzców konkursu - poznaliśmy 15 kwietnia podczas Finału, który odbył się w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W finale udział wzięło 50 uczniów z całej Polski.

Jedną z nagród był indeks Wyższych Szkół Bankowych wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów, który otrzymali wszyscy uczestnicy etapu centralnego.

Opiekunem Patryka była pani mgr Anna Bednarek.

oraz

Wioletta Jaguś,

Dominika Prochota i Martyna Stasiak

 

Uczennice  klasy  3kh technikum handlowego

 

za udział i zdobycie tytułu finalistek

w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Wiedzy o Bankach

Organizatorem olimpiady jest Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej z Gniezna.

Olimpiada była trzy etapowa a Wioletta, Dominika i Martyna dotarła do etapu Centralnego i zdobyła tytuł finalisty. Opiekunem uczennic był pan mgr inż. Zygfryd Lukosik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady jest „System bankowy- instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Stanowi on rozwinięcie podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości ponad poziom oraz rozpowszechnienie wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych wiedzy w następujących obszarach tematycznych:

  • modele systemu finansowego oraz uwarunkowania powstania systemu finansowego opartego na sektorze bankowym w Polsce,
  • bank centralny i jego wpływ na sektor bankowy,
  • rodzaje banków i ich zadania,
  • nadzór nad sektorem bankowym – zadania oraz umiejscowienie w systemie finansowym,
  • system gwarantowania depozytów,
  • ekonomika banku; adekwatność kapitałowa, płynność, rentowność,
  • stabilność finansowa – istota, sieć bezpieczeństwa finansowego, kryzysy finansowe.

W wyniku przygotowania się do Olimpiady uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania banków, zadań stojących przed bankiem centralnym, a także przed instytucjami, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa systemu finansowego. Jednym z oczekiwanych rezultatów Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy na temat wpływu na gospodarkę takich zjawisk jak: zmian poziomu stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej, liberalizacja/zacieśnienie polityki kredytowej przez banki, rekomendacje KNF, itp.

zobacz zdjęcia>>>