Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 1363785

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Piąta Piesza Pielgrzymka Maturzystów Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy do kościoła św. Anny w Oleśnie

W piękny, poniedziałkowy poranek dnia 27 marca z Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie wyruszyła zgrana i wesoło ekipa młodych ludzi. To duma naszej szkoły – tegoroczni maturzyści – idą modlić się o pomyślne zdanie jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Towarzyszy im równie zgrana ekipa wychowawców i katechetów: pani Joanna Sykulska panowie Andrzej Suder i Zygfryd Lukosik oraz katecheci: ks. Łukasz Żaba i pan Sebastian Jokiel.
Celem pielgrzymki było ukazanie młodym ludziom powagi zbliżających się wydarzeń związanych z podejmowaniem życiowych decyzji. Ci wspaniali młodzi ludzie wzięli udział w Eucharystii ofiarowanej Bogu w ich intencjach oraz Drodze Krzyżowej leśnymi traktami, podczas której śpiewali piosenki przy akompaniamencie gitary, słuchali w skupieniu rozważań, nieśli Krzyż, który symbolizuje trud, cierpienie, ale jest również znakiem zwycięstwa i zapowiedzią zmartwychwstania i życia. Można w tym wspaniałym wydarzeniu doszukiwać się życiowej analogii, gdyż po zakończeniu Drogi Krzyżowej, która może przypominać drogę przygotowań do egzaminów nastąpił moment radosny i oczekiwany – jak zmartwychwstanie Jezusa – zapowiedź zwycięstwa i radości z dokonania właściwych wyborów, moment duchowej uczty popartej solidną dawką pysznej pieczonej kiełbaski i świeżego oleskiego pieczywa. Należy zatem zauważyć jeszcze jeden, bardzo konkretny cel tego rodzaju wydarzeń: Przekazanie młodemu pokoleniu prawdy o tym, że prawdziwe szczęście osiąga się przez sumienną pracę i duchowy wzrost, modlitwę, które zwracają naszą uwagę na ostateczny cel, do którego dąży każdy człowiek.

zobacz zdjęcia>>>

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej w Namysłowie

W dniu 24.O3.2016 r. uczennice naszej  Szkoły wzięły udział w  VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Konsumenckiej zorganizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o prawach konsumenta wśród młodzieży i zachęcanie jej do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.

W konkursie uczestniczyło 27 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa opolskiego.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z Namysłowa. Test  składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz  z pytań otwartych.

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy z Olesna reprezentowały uczennice kl. III ih w składzie: Sandra Łątka, Andrea Jamrozy i Victoria Pawlik.

Dziewczyny z naszej Szkoły uzyskały świetne wyniki:

I miejsce – zajęła Sandra Łątka

oraz

III miejsce – zajęła Victoria Pawlik

Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez Bank Spółdzielczy z Namysłowa.

 zobacz zdjęcia>>>

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

W dniu 4.04.2017 (wtorek)

odbędzie się po Radzie Szkoleniowej (około godziny 1700)

Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

 

Spotkanie odbędzie się  sali nr 15

w Zespole Szkół Zawodowych im J. Lompy w Oleśnie

przy ul. Wielkie Przedmieście 41

 

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Członków

 

 

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

 

 

Porządek obrad

  1. Czynności organizacyjne

- przywitanie zebranych

- stwierdzenie prawomocności zebrania

  1. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2016r
  2. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia
  3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
  6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2016
  7. Określenie wysokości składki za rok 2017 oraz terminu jej wpłacania
  8. Przyjęcie uchwał

10.  Rozwiązanie zarządu i komisji rewizyjnej

11.  Wybory zarządu i komisji rewizyjnej  - wybory uzupełniające

12.  Przyjęcie uchwał

13.  Sprawy różne

 

Od dnia 27 marzec 2017r w kasie szkoły będą udostępnione do wglądu sprawozdanie z 4.04.2016r, sprawozdanie finansowe i merytoryczne z

Zwiedzanie pracowni w Oleskiej Zawodówce

22 marca gdy w hali Zespołu Szkół odbywały się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji uczniowie kilku gimnazjów odwiedzili także Zespól Szkól Zawodowych im. Józefa Lompy  w Oleśnie i mogli obejrzeć pracownie do nauki praktycznej zawodu. Gimnazjaliści obejrzeli pracownie informatyczne, handlową, gastronomiczną, elektryczną i budowlaną – murarsko-tynkarska, w której mogli spróbować swoich sił w murowaniu. A oto kilka zdjęć z tych odwiedzin.

zobacz zdjęcia>>>

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl