Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2688632

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

     Załącznik Nr 3

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 19 lutego 2016r

 

 

I. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 30 maja 2016 r,

do 23 czerwca 2016 r.

 

od 14 lipca 2016 r,

do 15 lipca 2016 r.

 

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r,

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 23 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r,

 

do 18 lipca 2016 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

 

4 lipca 2016 r, godz. 12.00

 

12 sierpnia 2016 r, godz, 12.00

 

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wybory kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

 

od 5 lipca 2016 r. do 6 lipca 2016 r.

 

12 sierpnia 2016 r.

 

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 5 lipca 2016 r, do 12 lipca 2016 r

od 16 sierpnia 2016 r. do l7 sierpnia 2016 r

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2016 r. godz, 12,00

 

18 sierpnia 2016 r.

godz, 12.00

 

8

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o

liczbie wolnych miejsc w szkole

 

14 lipca 2016 r.

 

19 sierpnia 2016 r.

godz, 15,00

 

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Lp.

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do  szkoły dia dorosłych wraz z dokumentami l potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od l czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016

od 13 lipca 2016 r.

do 15 lipca 2016 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dia dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 2Ot ust. 7 ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 29 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

od 13 lipca 2016 r.

do 15 lipca2016 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


 

6 lipca 2016 r. godz. 16.00

 

16 sierpnia 2016 r.

 

4

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:

a)     oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

od 7 lipca 2016 r,

do 11 lipca 2016 r.

od 17 sierpnia 2016 r,  do 19 sierpnia 2016r

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12lipca 2016 r.

do godz, 16,00

do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00

 

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

13 lipca 2016 r, do godz. 15.00

 

23 sierpnia 2016 r, do godz. 15,00

 

 

 III. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

 

 - termin składania dokumentów – 1 czerwca 2016 do 7 lipca 2016.

- termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 8 lipca 2016r

- termin postępowania uzupełniającego – od 9 lipca 2016r

- termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – 31 sierpnia 2016r godz. 1500


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl