Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2688647

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM.   JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

DROGI GIMNAZJALISTO!

PRZYJDŹ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZADZWOŃ, ZAPYTAJ.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole.TECHNIK BUDOWNICTWA

Zawód z tradycjami i przyszłością Zawód technik budownictwa jest zawodem z tradycjami ale wciąż poszukiwanym na rynku pracy. Zapotrzebowanie na techników budownictwa wzrasta zarówno w Polsce jak i w Europie.


Najważniejsze przedmioty:

Technologia budownictwa,

Materiały budowlane,

Podstawy projektowania,

Organizacja robót budowlanych

Kosztorysowanie,

Język obcy w branży budowlanej,

Zajęcia praktyczne i  praktyka zawodowe.

W zawodzie technik budownictwa wyodrębniono kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Perspektywy pracy

Technik budownictwa:

uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej.

- sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane;

- samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór  nad realizacją małych obiektów budownictwa ogólnego a nawet inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji murowanych, żelbetowych, stalowych  lub drewnianych oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Pracę dla technika budownictwa oferują: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria budowlane, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektowe. Absolwent po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może również prowadzić własną firmę budowlaną.


 

TECHNIK ELEKTRYK

 

Zawód z przyszłością.Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Zapotrzebowanie na techników elektryków wzrasta zarówno w Polsce jak i w Europie.
Najważniejsze przedmioty:

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje elektryczne

Montaż instalacji elektrycznych

Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Język obcy w branży elektrycznej

Zajęcia praktyczne i  praktyka zawodowe

W zawodzie technik elektryk wyodrębniono kwalifikacje:

E.7.  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 Perspektywy pracy

Technik elektryk:

zajmuje się montażem, konserwacją, naprawą oraz kontrolą różnych instalacji elektrycznych,

zajmuje się montażem, konserwacją, naprawą oraz kontrolą różnych urządzeń, maszyn i silników.

wykonuje pomiary parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń

ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń oraz ustala plan i zakres prac remontowych.

samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór  nad realizacją projektów elektrycznych.

Pracę dla technika elektryka oferują: zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną, wszystkie zakłady wykorzystujące energię elektryczną, zakłady produkujące maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakłady naprawiające maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

 

TECHNIK HANDLOWIECZawód z tradycjami i przyszłością. Zawód handlowca należy do zawodów typowo usługowych, daje olbrzymie możliwości, bo dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z handlem jest bardzo dużo.Najważniejsze przedmioty:

Podstawy działalności gospodarczej

Sprzedaż towarów

Pracownia handlu

Obsługa klienta

Marketing i reklama

Język angielski zawodowy

Zajęcia praktyczne i  praktyka zawodowe

W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Perspektywy pracy

Technik handlowiec:

zajmuje się organizowaniem prac w zakresie sprzedaży

wykonuje prace związane z obsługą klientów

prowadzi działania reklamowe i marketingowe

organizuje i prowadzi działalność handlową

zarządzania firmą handlową

Pracę dla technika handlowca oferują: punkty sprzedaży detalicznej, hurtownie i magazyny, agencje reklamowe lub marketingowe, działy handlu i marketingu. Absolwent po nabyciu odpowiedniego doświadczenia może również prowadzić własną firmę handlową.

 

 

TECHNIK INFORMATYKZawód z przyszłością. Zapotrzebowanie na techników informatyków szczególnie grafików i programistów wzrasta w Polsce jak i na świecie.
Najważniejsze przedmioty:

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Programowanie aplikacji internetowych

Multimedia i grafika komputerowa

Bazy danych

Język angielski zawodowy

Zajęcia praktyczne i  praktyka zawodowe

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono kwalifikacje:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Perspektywy pracy

Technik informatyk:

montuje, modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste

konfiguruje i wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

lokalizuje oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego, systemów sieciowych  oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji

dobiera i montuje elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe

tworzy i zarządza bazami danych i ich bezpieczeństwem

tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników

wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera

 

Pracę dla technika informatyka oferują: wszystkie firmy, w których są komputery. Między innymi:  firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego, firmy oferujące wszelkiego rodzaju usługi informatyczne (programowanie, grafika itp.), media, banki, urzędy, telekomunikacja, szkoły i uczelnie. Absolwent po nabyciu odpowiedniego doświadczenia może również prowadzić własną firmę handlową.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Zawód z tradycjami. Świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne perspektywy rozwoju w kraju.
Najważniejsze przedmioty:

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Zasady żywienia

Organizacja produkcji gastronomicznej

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomi

Język angielski zawodowy

Zajęcia praktyczne i  praktyka

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono kwalifikacje:

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Perspektywy pracy

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

sporządza i eksponuje potrawy i napoje

planuje i ocenia zasady zdrowego żywienia

planuje organizuje i nadzoruje produkcję gastronomiczną

Pracę dla technika żywienia i usług gastronomicznych  oferują: w zakładach gastronomicznych różnych typów i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych a w szczególności w restauracjach, barach, pizzeriach, cukierniach, przedszkolach, stołówkach, hotelach, domach wczasowych czy własnych firmach.MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHZawód z tradycjami. Świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu mechaniki pojazdów  samochodowych.
Najważniejsze przedmioty:

Technologia mechaniczna

Podstawy konstrukcji maszyn

Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Podstawy kierowania pojazdami

Język obcy zawodowy

 Zajęcia praktyczne

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono kwalifikacje:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Perspektywy pracy

Mechanik pojazdów samochodowych:

zajmuje się naprawą pojazdów samochodowych

zajmuje się montażem nowych pojazdów

kontrolowaniem stanu technicznego aut

oceną stopnia zużycia podzespołów i układów w samochodach

dokonuje niezbędnych regulacji w pojazdach

 

Pracę dla mechanika pojazdów samochodowych oferują: zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, stacje obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, salony sprzedaży samochodów i punkty zajmujące się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwa transportu samochodowego, przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

firmy zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH   
W BUDOWNICTWIE

(dawniej MALARZ-TAPECIARZ, POSADZKARZ 
i TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE)Zawód z tradycjami i przyszłością. Świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie.
Najważniejsze przedmioty:

Podstawy budownictwa

Rysunek budowlany

Technologia robót malarsko-tapeciarskich

Technologia montażu systemów suchej zabudowy

Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych

Język angielski zawodowy

Zajęcia praktyczne

W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych wyodrębniono kwalifikacje:

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Perspektywy pracy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych:

wykonuje roboty malarskie

wykonuje roboty tapeciarskie

montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy

wykonuje roboty posadzkarskie

wykonuje roboty okładzinowe

 

Pracę dla montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oferują: zakłady budowlane zajmujące się robotami wykończeniowymi w budownictwie w zakresie robót malarskich, tapeciarskich, podłogowych i posadzkowych oraz w zakresie suchej zabudowy. Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

SPRZEDAWCA

 

Zawód z tradycjami i przyszłością. Zawód sprzedawcy należy do zawodów typowo usługowych, Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaż drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej
Najważniejsze przedmioty:

Podstawy działalności gospodarczej

Sprzedaż towarów

Pracownia handlu

Obsługa klienta

Marketing i reklama

 Język angielski zawodowy

Zajęcia praktyczne i  praktyka zawodowe

W zawodzie sprzedawca wyodrębniono kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

Perspektywy pracy

Sprzedawca:

organizuje zaopatrzenie,

przyjmuje dostaw towarów

sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym

przyjmuje dostaw towarów

przygotowuje towary do sprzedaży;

wykonuje prace związane z obsługą klientów

realizuje transakcje kupna i sprzedaży

Pracę dla sprzedawcy oferują: wszelkiego rodzaju punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również inne miejsca sprzedaży i akwizycji (instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl