Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Biblioteka

Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2758609

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Artykuły

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy - cz. II

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się związani z Oleska Zawodówką prosimy o powiększenie grona naszego Stowarzyszenia.

Każda inicjatywa i jakiekolwiek wsparcie

(finansowe, rzeczowe, doradcze i inne) jest bardzo mile widziane.

Chcielibyśmy, aby wszystkim nam przyświecały słowa M. Schelera,

który powiedział:

 

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy coś daje.

Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”

Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy wypełnić deklarację

(wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły i tam także można uzyska wszelkie informacje o Nas) a także uiścić składkę w wysokości 15 złotych rocznie.

 

Członkiem zwyczajnym, zgodnie z § 12 p. 1 Statutu Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu bądź udzieleniem wsparcia finansowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:   34 358 26 15;  696 812 527

lub elektroniczny: zszolesno@o2.pl

O szczegółowych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej szkoły: www.zszolesno.pl.


Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły

2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.

3. Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

4. Promowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

5. Popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej najlepszych wychowanków, pedagogów i uczniów.

6. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – wspierać organizacje zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły od sponsorów oraz dobrowolnych wpłat od innych ofiarodawców.

2. Sponsorowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.

3. Sponsorowanie nagród laureatom organizowanych konkursów.

4. Współpracę z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi.

5. Promowanie osiągnięć szkoły i ich wychowanków.

6. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły i jej otoczenia

7. Organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek.

8. Organizację imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej, głównie folderów, broszur i informatorów.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

W dniu 27.03.2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Którego porządek obrad był następujący

 

  1. Czynności organizacyjne

  - przywitanie zebranych

  - wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  - stwierdzenie prawomocności zebrania

  - wybór komisji uchwał i wniosków

  2. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2017r

  3. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia

  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

  6. Dyskusja nad sprawozdaniami

  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia.

  8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.

  9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2017

  10. Przedstawienie planu działania na rok 2018

  11. Określenie wysokości składki za rok 2018 oraz terminu jej wpłacania

  12. Dyskusja

  13. Przyjęcie uchwał

  14. Sprawy różne

  15. Odczytanie sprawozdania komisji uchwał i wniosków

  16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

   

  Na stronie www.zszolesno.pl w zakładce „Stowarzyszenie” zamieszczono:

   

  1. Informacje o stowarzyszeniu

  2. Sprawozdanie merytoryczne

  2. Sprawozdanie finansowe

  Podziękowania - podatek 1% za rok 2012

  Podziękowania - podatek 1% za rok 2012


  "Bogatym nie jest ten, kto posiada,

  lecz ten, kto daje…"

  (Jan Paweł II)

  PODZIĘKOWANIE

  30 kwietnia zakończył się okres rozliczeń podatkowych za rok 20012. Do dziś  
  od Urzędu Skarbowego w Oleśnie otrzymaliśmy 1263,90 zł a od Urzędu Skarbowego w Kluczborku 60,40 zł. W sumie z ofiarowanego 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia zostało zebrane 1324,30.

  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Darczyńcom,

  przekazującym 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia,

  którzy również tym razem wsparli grono

  Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im Józefa Lompy w Oleśnie.


  Dziękujemy z całego serca za wspieranie naszych działań, zapewniając równocześnie, że każdą przekazaną złotówkę przeznaczamy na realizację działań statutowych podejmowanych przez Stowarzyszenia.

  Przekazanie nam środków pieniężnych traktujemy nie tylko jako wyraz zaufania  do celów wytyczonych przez Stowarzyszenie i sposobu ich realizacji, ale także jako wolę współuczestnictwa  w podejmowanych przez nas działaniach.

  Cieszymy się, że wokół nas wciąż są wrażliwi ludzie, którzy rozumieją potrzebę pomocy innym i potrafią dzielić się tym co mają. Jeszcze raz dziękując za okazaną pomoc, wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie również w przyszłym roku.


  Z wyrazami wdzięczności

  Zarząd Stowarzyszenia


  Podziel się Posiłkiem już 4 i 5 października!

  W  piątek i sobotę 4 i 5 października odbędzie się Ogólnopolska Zbiórka Żywności w ramach 11 edycji programu Podziel się Posiłkiem, realizowanego przez Banki Żywności.

  Po raz czwarty będą w niej uczestniczyć wolontariusz Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im Józefa Lompy w Oleśnie. Uczniowie będą zbierali żywność w wybranych sklepach Olesna. Będą to

  - trzy sklepy Spółdzielni Społem : Delikatesy na Rynku; sklep przy ul. M. Curie Skłodowskiej, oraz sklepie przy ul. Częstochowskiej,

  - oraz w sklep Sedal.

     24 wolontariuszy Stowarzyszenia  będzie zbierać produkty oraz zachęcać do zakupów i przekazania żywności dla uczniów i rodzin z najbardziej potrzebujących rodzin.

  Darczyńcą może być każdy.

  W sklepach, przy specjalnie oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze, którym będzie można przekazać produkty żywnościowe – najlepiej te z długą datą ważności np.: olej, cukier, konserwy mięsne  rybne i warzywne, odżywki dla dzieci, soki i dżemy.

  W ubiegłym roku zebraliśmy ilość żywności 294kg żywności

  Mamy nadzieję, że tym razem wynik będzie wyższy i w ramach Podziel się Posiłkiem, uda nam się przekazać kolejny paczki żywności  dla potrzebujących dzieci.

  Zapraszamy wszystkich ludzi o otwartych sercach do przyłączenia się do zbiórki żywności Podziel się Posiłkiem  już 4 i 5 października!

  Olescy przedsiębiorcy, właściciele sklepów oraz hurtowni mogą także w dniu 4 października  przekazać produkty bezpośrednio do szkoły do sekretariatu uczniowskiego, który mieści się na parterze.

  Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

  Nagroda

  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

  Korzystając z uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego

  dla klas kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową ,

  Joachim Rataj, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

  im. Józefa Lompy wręczył nagrodę pieniężną

   dla ucznia

  klasy IIIa

  Sebastiana Ledwiga

  za udział i wyróżnienie i stopnia

  W I Ogólnopolskim Konkursie

  „Sprawny w Zawodzie - Stolarz”

   

  I Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie – Stolarz odbył się w Oświęcimiu 3 marca 2013 r.  Wzięli w nim udział trzej uczniowie naszej Szkoły. Byli to Sebastian Ledwig, Roman Marzec i Damian Huć z klasy IIIa kształcący się w zawodzie stolarz. Stanęli oni do zmagań z 44 innymi uczestnikami z całej Polski np.: z Radomia, Augustowa, Gdańska, Szczecina i Poznania.

  Konkurs składał się z dwóch etapów:

  - pierwszy - test składający się z 50 pytań

  - drugi - to zadania praktyczne, w których uczniowie musieli się wykazać umiejętnością wykonania prac stolarskich i obsługi elektronarzędzi.

  Sebastian Ledwig zajął czwarte miejsce i otrzymał Wyróżnienie I Stopnia.
  Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego z Oświęcimia i Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej z Kalwarii Zebrzydowskiej.  Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

  46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

  ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl