Absolwent  ZSZ z roku 1966, ukończył szkołę w klasie o specjalności metalowej. Przez długie lata prowadzi i z sukcesami warsztat mechaniki pojazdowej w Skrońsku, długoletni I podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie. (zmarł w maju 2012 roku)

„Był absolwentem pierwszego rocznika, który opuścił mury nowo zbudowanej szkoły zawodowej w Oleśnie.

Wspominał – „w 1966 roku ta szkoła wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Miło wspominam z tamtych lat Pana Szychowskiego – dyrektora. Nie było jemu wtedy warsztatów szkolnych, które zostały oddane do użytku później. Samochodem Marzen był wtedy Fiat 125p”.

Horst Chwałek, obecny dyrektor ZSZ w Oleśnie wspomina: „ Przez te wszystkie lata Pan Edmund ze swojego zakładu wypuścił w świat wielu świetnych mechaników branży samochodowej. Był wspaniałym człowiekiem, życzliwym ludziom, skromny, uśmiechnięty, chętny do opowiedzenia dowcipu. Należy podkreślić – był bardzo życzliwy szkole, którą kiedyś ukończył”.