1 września w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/23. W uroczystości wzięli udział goście z Cechu Rzemiosł Różnych, Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, a także pani Renata Płaczek-Zielonka – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Renata Połowniak  – przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego. Nie zabrakło również Dyrekcji naszej szkoły i nauczycieli. Głównymi jednak bohaterami byli uczniowie klas pierwszych. Swoją nową edukacyjną drogę rozpoczyna u nas ponad 160 uczniów. Do dwóch klas technikum uczęszczać będą przyszli technicy informatycy, budowlańcy, elektrycy i handlowcy, natomiast w klasach branżowych będziemy przygotowywać do pracy aż w 18 różnych zawodach.