Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół, rodziców i pracodawców naszych uczniów o przekazanie 1.5% na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy.
Działamy już trzynaście lat. Nasza główna działalność to szeroko rozumiana pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji, motywowanie uczniów do nauki oraz wspieranie działań szkoły i poprawa jej wyposażenia. Współpracujemy z Bankiem Żywności w Opolu. Co roku przyznajemy stypendia dla naszych najlepszych wychowanków z Technikum i z Branżowej Szkoły 1 stopnia. Na koniec roku szkolnego wręczamy nagrody uczniom, którzy zostają laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad, konkursów i zawodów. Dzięki darowiznom naszych darczyńców możemy także wspierać drobne remonty szkoły lub doposażyć laboratoria, pracownie i sale lekcyjne.
Działalność swoją finansujemy ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i ofiarności publicznej, z możliwości pozyskania 1,5% odpisu podatkowego oraz dochodów z własnej działalności statutowej.
Pozyskane pieniądze z Państwa odpisu podatkowego pozwolą na dalszą działalność, która jest oparta na pracy społecznej członków.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu możecie państwo znaleźć w zakładce: Stowarzyszenie – ZSZ OLESNO
TO NIC NIE KOSZTUJE, A POMOŻE WIELE!