10 marca br. uczniowie z trzech klas technikum, tj. I eb, II ie, III ebi spotkali się z edukatorem Fundacji „Wypłyń na Głębię”, panem Jackiem Klimczakiem, który przekazał młodzieży informacje na temat pierwszego w Polsce, hybrydowego programu profilaktycznego, wykorzystującego m. in. interaktywne elementy, którego głównym celem jest wyposażenie nastolatków w umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. W czasie zajęć omawiana jest następująca tematyka:
 Zapobieganie uzależnieniom
 Zarządzanie emocjami
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 Radzenie sobie z przemocą
 Rozwiązywanie problemów
 Współpraca i komunikacja
 Wyznaczanie celów
 Stawianie czoła wyzwaniom
Uczniowie obecni na spotkaniu obejrzeli film z przesłaniem pełnomocnika Fundacji, pomysłodawcy i inicjatora „Dobrego Tematu”, pana Piotra Szwędrowskiego oraz korzystając, całkiem legalnie 😉 z telefonów komórkowych, wypełnili wstępną, ewaluacyjną ankietę on- line.