Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Zmiana terminu przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2020 - 31 marca 2020. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zadali tego egzaminu  w sesji 2020 Zima – do 31 marca 2020 r.

Deklaracje do pobrania

T.06 Kucharz 

Sporządzanie potraw i napojów

   

 

B.30  Technik budownictwa

Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej  

 

 

E.24 Technik elektryk 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

E.13  E.14 Technik informatyk

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami  

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

I TY możesz wygrać 1800zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Regulamin konkursu