Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

1. W okresie od 24.10 2020 r. do 8.11.2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół na terenie kraju. W tym czasie uczniowie wszystkich klas  ( technikum + szkoła branżowa ),wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie realizować będą nauczanie zdalne, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2. Zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego na terenie szkoły realizować będą wyłącznie uczniowie klas III i IV technikum, zgodnie z opracowaną i opublikowaną korektą harmonogramu (jest dostępna na naszej stronie www )

3. W tym czasie ( od 24.10 do 8.11. ) uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami ( KL.I,II i III ) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art.15 f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

Olesno, dnia  23 października   2020r.

  Zarządzenie wewnętrzne  nr  20/2020

 

Korekta

harmonogramu realizacji zajęć praktycznych na terenie szkoły

w okresie nauki zdalnej

od 26.10.2020r.

            Uwzględniając uwagi zgłoszone przez rodziców uczniów, możliwości dojazdu do szkoły w okresie nauki zdalnej, uwagi nauczycieli, terminy egzaminów oraz możliwości realizacji  części zajęć w formie zdalnej dokonuje się zmian w harmonogramie.

Wszystkie pozostałe zajęcia odbywać się będą w systemie zdalnym.

 

 1) klasa III eb -          od 02.11.2020r.

wtorek      -          monins                        -          Andrzej Krzak – L. 1, 2, 3, 4

czwartek   -          doktec             -          Grażyna Chlebowska – L. 1, 2

piątek        -          pemiue                        -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4

 

 2) klasa III kh -          od  02.11.2020r.

wtorek      -          prgas               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2, 3, 4, 5

środa         -          obsłg               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2

środa         -          planż               -          Magdalena Piastowska – L. 3

 3) klasa III ti -          od  02.11.2020r.

czwartek   -          prsiec              -          Joanna Bryła – L. 2, 3, 4

piątek        -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 1, 2, 3

 

 4) klasa IV eb

poniedziałek -      kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 4, 5

poniedziałek -      porgbu            -          Grażyna Chlebowska – L. 6

wtorek      -          peksin             -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4, 5

wtorek      -          kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 3, 4, 5

 

 5) klasa IV kh

poniedziałek -      sfirha              -          Brygida Libera – L. 1, 2, 3, 4, 5

wtorek      -          planż   `          -          Wioletta Wachecka – L, 6, 7

 

 6) klasa IV ti

poniedziałek -      paplik             -          Wojciech Motus – L. 2, 3

czwartek   -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 7, 8

     

 

                                                                                                     DYREKTOR

Olesno, dnia  20 października   2020r.

 Zarządzenie wewnętrzne  nr  19/2020

 

Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły

od 26.10.2020r.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Termin

1.

Antonowicz Krzysztof

 środa                      (1100 – 12 00 )

2.

Bednarek Anna

czwartek                 (9 00 – 10 00 )

3.

Bryła Joanna

środa                 (11 00 – 12 00 )

4.

Chlebowska Grażyna

wtorek                    (10 00 – 12 00 )

5.

Cholewa Damian

poniedziałek           (9 00 – 10 00 )

6.

Chwałek Horst

wtorek                     (9 00 – 10 00 )

7.

Cieśla Sylwia

poniedziałek            (10 00 – 11 00 )

8.

Derkowska Katarzyna

środa                        (11 00 – 12 30 )

9.

Edelman Aneta

środa                  (9 00 – 10 00 )

10.

Gajdecka Klaudia

czwartek                  (9 45 – 10 15 )

11.

Gallus Józef

piątek                       (8 00 – 9 00 )

12.

Galus Wiesława

poniedziałek            (12 00 – 14 00 )

13.

Gruca Oktawia

czwartek                  (9 00 – 10 00 )

14.

Hunko Aneta

czwartek                  (10 00 – 11 00 )

15.

Jaguś Mariusz

piątek                       (9 30 – 10 30 )

16.

Jerka Renata

środa                        (10 00 – 12 00 )

17.

Jokiel Sebastian

poniedziałek            (10 00 – 12 00 )

18.

Krzak Andrzej

czwartek                  (9 00 – 10 00  )

19.

Kulig Zygfryd

poniedziałek            (12 30 – 13 30 )

20.

Libera Brygida

piątek                       (9 00 – 10 00 )

21.

Lukosik Zygfryd

poniedziałek            (10 00 – 12 00 )

22.

Łęgosz Jarosław

środa                        (10 00 – 11 00 )

23.

Michnik Monika

czwartek                  (9 00 – 10 00 )

24.

Mordal Anna

środa                        (9 00 – 10 00 )

25.

Motus Wojciech

środa                        (10 00 – 12 00 )

26.

Nowak Adrian

wtorek                      (10 00 – 11 00 )

27.

Piastowska Magdalena

środa                        (10 50 – 11 35 )

28.

Prukop Patrycja

wtorek                      (10 00 – 11 00 )

29.

Rataj Joachim

poniedziałek             (10 00 – 11 00 )

30.

Rozik Dariusz

środa                         (10 00 – 12 00 )

31.

Srokosz Jan

piątek                        (13 40 – 15 40 )

32.

Staszel Iwona

poniedziałek             (10 00 – 12 00 )

33.

Suder Andrzej

środa                         (10 00 – 12 00 )

34.

Sykulska Joanna

piątek                        (8 00 – 9 00 )

35.

Szropa Dawid

wtorek                      (10 00 – 11 00 )

36.

Szymczak Beata

wtorek                      (9 00 – 10 00 )

piątek                       (12 00 – 13 00 )

37.

Wachecka Wioletta

wtorek                   (11 45 – 12 30 )

38.

Wiecha Katarzyna

środa                         (9 00 – 10 00 )

39.

Wieczorek Joanna

wtorek                       (13 00 – 14 00 )

40.

Zawierucha Jacek

poniedziałek             (11 00 – 12 00 )

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

 

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.