Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Harmonogram egzaminów semestralnych

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

po III semestrze (kl. II L) i po V semestrze (kl. III L)

Rok szkolny 2019/2020

 

30 listopada w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów prestiżowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród 93 najzdolniejszych uczniów z województwa opolskiego znalazł się również uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie- Marek Sigmund.  Marek jest tegorocznym maturzystą, uczniem 4 klasy technikum, uczy się w zawodzie technik informatyk.  To uczeń mocno angażujący się w życie szkoły, bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, np. w olimpiadzie statystycznej czy konkursie krasomówczym . Z powodzeniem wziął udział w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej zyskując tytuł finalisty. W XIV Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych „Młoda Krew ratuje życie” w kategorii: promocja honorowego krwiodawstwa, za przygotowanie filmu, zajął III miejsce. Jego hobby to sport, bardzo lubi  siatkówkę i piłkę nożną. W wolnym czasie lubi także grać w gry komputerowe. Nauka sprawia mu wiele satysfakcji, nie traktuje jej jak zło konieczne. Chętnie uczy się przedmiotów zawodowych, ale lubi też lekcje matematyki czy języka polskiego. W przyszłości chce kontynuować naukę na wymarzonym kierunku studiów informatycznych.

Z kolei 27 listopada w Filharmonii Opolskiej miało miejsce wręczenie równie prestiżowego Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. Wśród 260 stypendystów  znalazł się  uczeń  naszej szkoły Dawid Kotyś. Dawid jest uczniem 3 klasy technikum, uczy się w zawodzie technik handlowiec. Jego średnia za poprzedni rok 5,1 jest imponująca. To uczeń, który również mocno angażuje się w życie szkoły, ale nie tylko, z powodzeniem angażuje się  również w wystąpienia społeczne, np. w oleskim sądzie. Chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. z geografii, podstaw przedsiębiorczości czy konkursie krasomówczym. Udziela się również w corocznych zbiórkach żywności. Czas wolny spędza bardzo aktywnie, jego pasją jest sport i taniec towarzyski. W przyszłości planuje kontynuować naukę na studiach logistycznych.

 Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 29 .11.2019r. w ramach realizowanego w naszej szkole  projektu OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWEGO DLA RYNKU PRACY zostały zorganizowane warsztaty z doradztwa zawodowego przeprowadzone przez coacha p. Andrzeja Skibę. Warsztaty w których uczestniczyli uczniowie z klas: 3 ti, 3 kh i 2 kh  miały na celu pomóc uczniom w realizacji swoich celów osobistych a w przyszłości także zawodowych. W trakcie warsztatów uczniowie pracowali intensywnie nad własnym rozwojem emocjonalnym, osobistym i zawodowym. Mieli okazję pogłębić wiedzę o sobie, własnych predyspozycjach i talentach. Pan Andrzej Skiba udowodnił uczniom, że każdy człowiek może realizować własne cele zgodnie z własnym systemem wartości.  Przekonał uczniów do wiary w siebie oraz  do przejęcia pełnej odpowiedzialności za własne postępowanie i rozwój. Ogromny zachwyt nad pracą grupy wyraził sam coach, mając pewność, ze uczniowie właściwie i umiejętnie wykorzystają czas spędzony na zajęciach, podczas gdy uczniowie świetnie się bawili odkrywając na nowo siebie, swoje talenty oraz plany na przyszłość.