Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

mgr Horst Chwałek

 

Wicedyrektor

 mgr Katarzyna Wiecha

 

 

 

 

  Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Joachim Rataj

 

 Dyrektorzy Szkoły
Szychowski Zdzisław - dyrektor szkoły od  1965 do 1976 
Wężyk Wiesław - dyrektor szkoły od  1976 do 1997 
Chwałek Horst  - dyrektor szkoły od 1997 nadal   

Zastępcy Dyrektora Szkoły
Tarnowski Stefan  z -ca dyrektora od  1965 do 1972
Olek Władysław z -ca dyrektora od  1972 do 1974 
Chwałek Horst  z -ca dyrektora od  1987 do 1997 
Jendrzej Hildegarda z -ca dyrektora od  1976 do 1979 
Polak Stanisław z -ca dyrektora od  1975 do 1984 
Dudek Stanisław z -ca dyrektora od  1979 do 2007 
Krawczyk Anna z -ca dyrektora od  1984 do 1987 
Antonowicz Krzysztof z -ca dyrektora od  1997 do 2014
Wiecha Katarzyna z -ca dyrektora od  2007 nadal   

Kierownicy
Słotwi
ński Stanisław kierownik warsztatów od 1965 do 1967 
Maksymiak Edward kierownik warsztatów od 1967 do 1976 
Kokot Jan kierownik warsztatów od 1965 do 1996 
Motus Wojciech kierownik warsztatów od 1995 do 1997 
Podstawa Józef  z-ca kierownika warsztatów od 1966 do 1985 
Wrzeszcz Ryszard z-ca kierownika warsztatów od 1985 do 1995
Gallus Józef z-ca kierownika warsztatów od 1994 do 1996 
Kania Jan kierownik szkolenia praktycznego od 1987 do 2007 
Gallus Józef z-ca kier. szkolenia praktycznego od 1986 do 2007      
Rataj Joachim kierownik szkolenia praktycznego od 2007  nadal