Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Solidarni z Ukrainą

ZSZ Olesno

Biblioteka

Vulcan e - dziennik

Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797 roku właśnie w Oleśnie. Jego rodzina ze strony ojca od pokoleń mieszkała w tym mieście. Dziadek był „cechmistrzem sukiennickim”, a ojciec z zawodu krawiec, prowadził własny sklep „korzenny”. Matka pochodziła z pobliskiego Dobrodzienia.  W szóstym roku życia oddano go na naukę do katolickiej szkoły elementarnej w Oleśnie. Musiał być zdolnym i pilnym uczniem, skoro po pierwszym roku nauki uzyskał pierwszą lokatę i otrzymał nagrodę pieniężną oraz słodycze. W  latach szkolnych wiele podróżował wraz  z ojcem, m.in. odbył pielgrzymki na Górę św. Anny i do Częstochowy.   Pobierał także okazjonalne lekcje rysunku oraz gry na skrzypcach. Uzdolnienia muzyczne młodego Lompy zwróciły uwagę profesora katolickiego gimnazjum z Wrocławia Feliksa Prudły. To dzięki niemu nauczył się gry na klawikordzie, co później bardzo mu się przydało. W 1811 rozpoczął naukę w gimnazjum w Opolu, musiał ją jednak przerwać ze względu na brak środków finansowych. W kolejnej szkole, czyli klasztorze Reformatorów w Wieluniu, też nie przebywał zbyt długo.  

Ponieważ nie chciał się zgodzić na propozycję gwardiana tamtejszego klasztoru by wstąpić do zakonu, potajemnie uciekł stamtąd. Kiedy jednak powrócił do domu, ojciec surowo go ukarał i odmówił utrzymania. 

Od tej pory Józef zdany był wyłącznie na własne siły. Przez jakiś czas utrzymywał się z posady kancelisty w sądzie miejskim w Oleśnie. Skromny zarobek nie wystarczał jednak na utrzymanie, dorabiał więc grą na skrzypcach w miejscowej orkiestrze rozrywkowej, przygrywając do tańca w karczmie.  Pracował także jako nauczyciel domowy, protokolant i tłumacz.   W roku 1815 wstąpił do katolickiego seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu i po dwóch latach nauki zdobył patent nauczyciela szkoły elementarnej. Lata pobytu w seminarium stanowią ważny okres w życiu Lompy nie tylko dlatego, że   miał możliwość rozwijania literackich zainteresowań. To właśnie wtedy, za sprawą prześladowania jakiego doznał ze strony niemieckiego dyrektora, obudziło się w nim poczucie łączności Ślązaków z Polakami.  W roku 1817 Lompa otrzymał patent nauczyciela.

Uczył najpierw w Cieszynie, a później w Łomnicy i Lublińcu. W roku 1819 osiadł na stałe w Lubszy, tutaj pracował przez trzydzieści lat, aż do chwili zwolnienia. Nie była to łatwa praca, biorąc pod uwagę warunki, w których przyszło mu pracować. Lompa odpowiadał za ponad setkę małych podopiecznych. Dzieci podzielone były na trzy klasy, a ich edukacją zajmował się tylko jeden nauczyciel. Zwyczajem ówczesnym, prócz obowiązków nauczycielskich musiał pełnić również obowiązki organisty. Lompa, podobnie jak inni nauczyciele na Śląsku, borykał się również z problemami materialnymi. 

Aby zapewnić byt swojej licznej rodzinie musiał szukać dodatkowych źródeł dochodu. Przyjął więc funkcję pisarza gminnego, a także po uzyskaniu dyplomu tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego i czeskiego, dokonywał przekładów na zlecenie. Po trzydziestu latach ofiarnej pracy zwolniono go z posady za działalność demokratyczną i narodową, bez prawa do pobierania renty. Popadł wówczas w poważne problemy finansowe, ale z pracy kulturalno- oświatowej nie zrezygnował. Zmarł 29 marca 1863 roku.

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.