Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Solidarni z Ukrainą

ZSZ Olesno

Biblioteka

Vulcan e - dziennik

 

  

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO SZKÓŁ WYCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

  

 Technikum Nr 1 im. Józefa Lompy i Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Nr 1 im Józefa Lompy :

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z elektronicznego systemu naboru https://opolskie.edu.com.pl/kandydat
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  3. Zaświadczenie wydane przez właściwy OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy
  5. Dwie podpisane fotografie
  6. Karta zdrowia
  7. Wniosek bilansowy 15 – latka
  8. Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września danego roku na praktyczną naukę zawodu w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć szkole w ciągu 23 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego
  9. Uczniowie, którzy nie ukończą 15 roku życia przed do 31 grudnia 2022r. winni dostarczy opinię z Publicznej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności do pracy  ( dot. uczniów branżowej szkoły I stopnia )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.