Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 2

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 11 lutego 2019r

 


SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ  PRZEPROWADZAJĄCEJ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I.            Publiczne technikum i branżowa szkoła I stopnia na podbudowie szkoły gimnazjalnej :

 1. mgr Katarzyna Wiecha          –          przewodnicząca
 2. mgr Wojciech Motus             –         z-ca przewodniczącego
 3. mgr Sylwia Cieśla                  –          protokolant
 4. mgr Zygfryd Kulig                  –         członek
 5. mgr Dawid Szropa                 –          członek
 6. kol. Roman Wolny                 –          członek
 7. mgr Grażyna Chlebowska      –          członek

II.            Publiczne technika i branżowa szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej:

 1. mgr Katarzyna Wiecha          -           przewodnicząca
 2. mgr Wojciech Motus             -           z – ca przewodniczącego
 3. mgr Aneta Edelman              -           protokolant
 4. mgr Sebastian Jokiel              -           członek
 5. mgr Urszula Marciniszyn       -           członek
 6. mgr Adrian Nowak                -           członek
 7. mgr Jarosław Łęgosz             -           członek

 

III.            Zakres czasowy działania Komisji – od 11 lutego do 31 sierpnia 2019r.

IV.            Zakres terytorialny działania Komisji – rejon działania ZSZ Olesno