Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

KOMITET RODZICIELSKI

 

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

 

PREZYDIUM ( od 16.10.2014r.)

 


p. Bogdan Syrek-przewodniczący

 

p. Krystyna Panicz-z-ca przewodniczącego

 

 p. Barbara Morawiak-sekretarz

 

p. Zygfryd Huć -skarbnik  

 

  KOMISJA REWIZYJNA  ( od 16.10.2014r.)

 

p. Anna Zając-przewodnicząca

 p. Małgorzata Kansik - członek

p. Irena Wiktor-członek