Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

KOMITET RODZICIELSKI

 

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

PREZYDIUM ( od  6.11.2019 r.)

 

p. Renata Połowniak - przewodnicząca

 

p. Joanna Kościelna -z-ca przewodniczącej

 

p.Katarzyna Podusowska - sekretarz

 

p. Beata Porębska-skarbnik

 

 KOMISJA REWIZYJNA  Komitetu Rodzicielskiego

 

p. Grażyna Szukała -przewodnicząca

p. Ewa Ochmańska - członek

 

p. Robert Izydorczyk - członek