Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

1b,1e Rysunek budowlany 1l-01.04.2020                                     1b,1e Rysunek budowlany 1l-03.04.2020  

1eb Podstawy projektowania 1l-2.04.2020                                    1eb Podstawy projektowania 1l-30.03.2020

1eb Pracownia murarsko-tynkarska 3l-30.03.2020                        1eb Stosowanie przepisów bhp w budownictwie 1l-01.04.2020

1eb Technologia budownictwa 2l-30.03.2020                                 1eb Zajęcia z wychowawcą 1l-01.04.2020                           

2eb Konstrukcje budowlane 1l-01.04.2020                                    2eb Organizacja robót budowlanych 1l-31.03.2020

2eb Organizacja robót budowlanych 2l- 30.03.2020                      2eb Pracownia organizacji robót budowlanych 1l-31.03.2020  

3eb Organizacja robót budowlanych 1l- 01.04.2020                       3eb Organizacja robót budowlanych 1l-02.04.2020

3eb Pracownia organizacji robót budowlanych 2l-01.04.2020        3eb Pracownia organizacji robót budowlanych 2l-02.04.2020

b_33_2018_01_01_03_26.03.2020.                                               1eb Technologia budownictwa 1l- 03.04.2020       

3eb Organizacja budowy  2l. 25,26.03.2020.                                  1eb Technologia budownictwa 1l. 27.03.20                               

1b,1e Rysunek budowlany 3l. 25,27.03.20 i 1,3.04.2020                1eb Podstawy projektowania 5l. 16,19,23,26,30. 03.2020

1eb Pracownia murarsko-tynkarska 3l. 16.03.2020                        1eb Stosowanie przepisów bhp w budownictwie., 25.03.2020    

1eb Technologia budownictwa 2l.23.03.2020                                 1eb Zajęcia z wychowawcą 25.03.2020

2eb Konstrukcje budowlane 1l. 25.03.2020                                    2eb Organizacja robót budowlanych 2l.23.03.2020 

3eb Pracownia organizacji robót budowlanych 4l. 25,26.03.2020

 2eb Organizacja robót budowlanych   Pracownia organizacji robót budowlanych  2l. 24.03.2020