Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

 Język polski 4ie 2.04.                                                                    wok kl. 2 kh- 1 kwietnia.        

 Język polski 4 ie 31 marca                                                         j. polski 4 ie 30.03.

 wos kl. 1 ie 1.04.20 r.                                                                  wok kl. 2 eb - 31. marca.

  wos klasa 3 b 31 marca.                                                            wos klasa 3 a 31 marca.                                                    

 wok kl. 2 ti - 30. marca.                                                            wos klasa 3 c 31 marca.

 j. polski 2 LO 27 marca                                                              wos klasa 1 ki 30 marca.             

 2 LO 27 marca                                                                           2 LO 27 marca j. polski

 Klasa 4 ie 26 marca                                                                    WOS klasa 1 ie 25 marca

 Klasa 2 kh -25 marca 2020                                                        Klasa 2 kh -25 marca 2020

 FOTOGRAFIA Klasa 2 kh -25 marca 2020                            2 kh -25 marca 2020

klasa 4 ie - język polski (16-19 marca)                        klasa 4 ie - język polski (24 marca,  26 marca)

klasy 2 kh, 2 eb, 2 ti (WOK) 23 marca                            4 ie język polski (23 marca)

 klasy 3 a, 3 b, 3 c -WOS (23 marca)                                         klasy 1 ie i 1 ki.(data 23 i 25 marca)