Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

 3eb Montaż instalacji

              elektrycznych 2.04.2020           

  1a 1d Podstawy                                                          1eb Pomiary

             elektrotechniki i elektroniki 1.04.2020                                 w elektrotechnice i elektronice 1.04.2020

  2eb Montaż maszyn                                                   3eb Montaż instalacji

               i urządzeń elektrycznych 1.04.2020                                       elektrycznych 1.04.2020                

 2eb Montaż maszyn                                                  1ie Pomiary w elektrotechnice 

               i urządzeń elektrycznych 31.03.2020                                  i elektronice 31.03.2020       

  1eb Pomiary w elektrotechnice                             3eb Eksploatacja 

               i elektronice 30.03.2020                                                        instalacji elektrycznych 31.03.2020

 3eb Diagnostyka                                                         3eb Eksploatacja 

              instalacji elektrycznych 30.03.2020                                       instalacji elektrycznych 30.03.2020

  3eb Montaż instalacji 

                elektrycznych 30.03.2020

 

  Lekcje zdalne I tydzień 25.03.2020 – 28.03.2020