Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

  Obsługa klienta kl. II kh 01.04, 03.04.

  Towar jako przedmiot handlu II kh 02.04                                 Zajęcia  z wychowawcą III kh, 02.04

  Podstawy przedsiębiorczości  kl I c 01.04                                   Towar jako przedmiot handlu kl. Ia, Id 01.04., 02.04                   

  Obsługa klienta kl.III kh 01.04. test zawodowy.                        Działalność gospodarcza w gastronomii III kh, 03.04.  

  Obsługa klienta kl.III kh 30.03., 01.04.                                        Organizacja i techniki sprzedaży k1a,1d 31.03.,01.04.   

  Organizacja i techniki sprzedaży kl. II kh 30, 31.03.2020.      Pracownia sprzedaży kl. III kh 31.03.

 Marketing i reklama  kl. II kh 30.03.                                       

 Lekcje zdalne I tydzień 25.03.2020 – 28.03.2020