Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

Analiza statystyczna 2 kh 03.04.   

 Analiza statystyczna 2kh 31.03.                                                            Doradztwo zawodowe 01.04.

Doradztwo zawodowe 02.04.                                                                 Doradztwo zawodowe 31.03.      

Godzina wychowawcza klasa 4 kh 31.03                                                Kształtowanie kompetencji Zawodowych ik 31.03.  

 Kształtowanie kompetencji zawodwych 1 eb 03.04.                               Podstawy przedsiębiorczości  klasa 1 a 31.03.

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1a    01.04.                                             Pracownia sprzedaży 2 kh 03.04.              

Symulacyjna firma handlowa 3 kh 01.04.                                                  Symulacyjna firma handlowa 3 kh 02.04.

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 2 kh 02.04.                 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym kl 2 kh 31.03.

 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM 2 kh 26.03.   ANALIZA STATYSTYCZNA 2 kh 27.03      

 DORADZTWO ZAWODOWE dla chętnych 25.03                                  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1a  25.03

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 1 eb 27.03           DORADZTWO 26.03.2020                   

PRACOWNIA SPRZEDAŻY 2 kh 27.02.2020                                         SYMULACYJNA FIRMA HANDLOWA  3 kh  26.03

SYMULACYJNA FIRMA HANDLOWA 3 kh 25.03                                   Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 2 kh 26.03.