Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 Zasady żywienia kl. 1 ik i 1ki 1.04         

 Technologia gastronomiczna 1.04 i 3.03                              Pracownia gastronomiczna kl.2 kh 31.03          

 Organizacja produkcji gastr.- 3 kh-31.03                                Obsługa klientów w gastr. kl kl. 3 kh 31.03

 Pracownia gastronomiczna kl. 1 ik - 30.03- 5 lekcji              Planowanie żywienia kl.2 kh 27.03      

 Zadanie dla klasy 1ik z pracowni gastronomicznej             Pracownia gastronomiczna kl 2kh 24.03  27.03

Zasady żywienia kl. 1ki i 1ik- 25.03                                       Technologia gastronomiczna kl.1 ki i 1 ik 25.03 i 27.03