Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

                                   

 zasady 1.04 II kh                                                               zasady 31.03 IIIkh

 zajęcia z wychowawcą 31.03 I ki                                   wyposażenie 2.04 I ki

 wyposażenie 1-2.04 II kh                                                usługi 1,3.04 IIIkh

 pracownia 31.03 I ki                                                        pracownia  1.04 III kh

 działalność 30.03 II kh                                                    planowanie 31.03 IIIkh     

 Technologia 30.03 i 2.04 III kh                                     technologia 30.03, 2.04 II kh

 zasady 25.03 II kh                                                         zasady planowanie 24.03 kl III kh

 wyposażenie 26.03 IIkh                                               wyposażenie 25.03 II kh

 wyposażenie 26.03 I ki                                                wyposażenie 24.03 I ik

 usługi 27.03 III kh                                                        usługi 25.03 III kh

 technologia 27.03 III kh                                              technologia i działalność 23.03 II kh

technologia 26.03 II kh                                                technologia 23.03 III kh

pracownia 25.03 III kh                                               pracownia 24.03 I ki