Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ