Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM