Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Olesno, dnia  4 maja   2020r.

Zarządzenie wewnętrzne  nr  10/2020

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół wchodzących  w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie zastosowanie mają postanowienia zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 781) - § 1 pkt 4, 5, 6.

 

                                                                                               Dyrektor