Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

Olesno, dnia  26 października 2020r.

  

Zarządzenie wewnętrzne  nr  20a/2020

 

Korekta

harmonogramu realizacji zajęć praktycznych na terenie szkoły

w okresie nauki zdalnej

od 26.10.2020r.

            Uwzględniając uwagi zgłoszone przez rodziców uczniów, możliwości dojazdu do szkoły w okresie nauki zdalnej, uwagi nauczycieli, terminy egzaminów oraz możliwości realizacji  części zajęć w formie zdalnej dokonuje się zmian w harmonogramie.

Wszystkie pozostałe zajęcia odbywać się będą w systemie zdalnym.

 

 1) klasa III eb -          od 02.11.2020r.

wtorek      -          monins                        -          Andrzej Krzak – L. 1, 2, 3, 4

czwartek   -          doktec                         -          Grażyna Chlebowska – L. 1, 2

piątek        -          pemiue                        -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4

 

 2) klasa III kh -          od  02.11.2020r.

wtorek      -          prgas               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2, 3, 4, 5

środa         -          obsłg               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2

środa         -          planż               -          Magdalena Piastowska – L. 3

 3) klasa III ti -          od  02.11.2020r.

czwartek   -          prsiec              -          Joanna Bryła – L. 2, 3, 4

piątek        -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 1, 2, 3

 

 4) klasa IV eb

poniedziałek -      kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 4, 5

poniedziałek -      porgbu            -          Grażyna Chlebowska – L. 6

wtorek      -          peksin             -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4, 5

wtorek      -          kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 3, 4, 5

 

 5) klasa IV kh

poniedziałek -      sfirha              -          Brygida Libera – L. 1, 2, 3, 4, 5

wtorek      -          planż   `          -          Wioletta Wachecka – L, 6, 7

 

 6) klasa IV ti

poniedziałek -      paplik             -          Wojciech Motus – L. 2, 3

czwartek   -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 7, 8

     

 

                                                                                                     DYREKTOR

1. W okresie od 24.10 2020 r. do 8.11.2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół na terenie kraju. W tym czasie uczniowie wszystkich klas  ( technikum + szkoła branżowa ),wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie realizować będą nauczanie zdalne, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2. Zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego na terenie szkoły realizować będą wyłącznie uczniowie klas III i IV technikum, zgodnie z opracowaną i opublikowaną korektą harmonogramu (jest dostępna na naszej stronie www )

3. W tym czasie ( od 24.10 do 8.11. ) uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami ( KL.I,II i III ) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art.15 f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

Olesno, dnia  23 października   2020r.

  Zarządzenie wewnętrzne  nr  20/2020

 

Korekta

harmonogramu realizacji zajęć praktycznych na terenie szkoły

w okresie nauki zdalnej

od 26.10.2020r.

            Uwzględniając uwagi zgłoszone przez rodziców uczniów, możliwości dojazdu do szkoły w okresie nauki zdalnej, uwagi nauczycieli, terminy egzaminów oraz możliwości realizacji  części zajęć w formie zdalnej dokonuje się zmian w harmonogramie.

Wszystkie pozostałe zajęcia odbywać się będą w systemie zdalnym.

 

 1) klasa III eb -          od 02.11.2020r.

wtorek      -          monins                        -          Andrzej Krzak – L. 1, 2, 3, 4

czwartek   -          doktec             -          Grażyna Chlebowska – L. 1, 2

piątek        -          pemiue                        -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4

 

 2) klasa III kh -          od  02.11.2020r.

wtorek      -          prgas               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2, 3, 4, 5

środa         -          obsłg               -          Magdalena Piastowska – L. 1, 2

środa         -          planż               -          Magdalena Piastowska – L. 3

 3) klasa III ti -          od  02.11.2020r.

czwartek   -          prsiec              -          Joanna Bryła – L. 2, 3, 4

piątek        -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 1, 2, 3

 

 4) klasa IV eb

poniedziałek -      kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 4, 5

poniedziałek -      porgbu            -          Grażyna Chlebowska – L. 6

wtorek      -          peksin             -          Jarosław Łęgosz – L. 3, 4, 5

wtorek      -          kwpra              -          Grażyna Chlebowska – L. 3, 4, 5

 

 5) klasa IV kh

poniedziałek -      sfirha              -          Brygida Libera – L. 1, 2, 3, 4, 5

wtorek      -          planż   `          -          Wioletta Wachecka – L, 6, 7

 

 6) klasa IV ti

poniedziałek -      paplik             -          Wojciech Motus – L. 2, 3

czwartek   -          paplik             -          Wojciech Motus – L. 7, 8

     

 

                                                                                                     DYREKTOR

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.