Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Pisemny egzamin maturalny poprawkowy

odbędzie się 8 września o godzinie 1400

na sali gimnastycznej (sala nr40)

dla wszystkich przystępujących

i z języka polskiego i z matematyki.

 

Ogłoszenie wyników 30 września około godziny 1000.

Maturzyści powinni się zgłosić na egzamin na godzinę 1315 i wchodzą do szkoły wejściem głównym z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Egzamin przebiega tak samo jak egzamin maturalny w czerwcu.  Każdy maturzysta jest zobowiązany mieć założoną maseczkę ochronną w części publicznej. Maturzysta może przynieść ze sobą butelkę wody.

Proszę przynieść ze sobą tylko niezbędne przybory:

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo / fakultatywnie

Zapewnia*

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego, na podstawie zaleceń MEN, CKE i GIS

 
Proszę zapoznać się z poniższymi procedurami.

Pozdrawiam Wszystkich
Joachim Rataj

 Sukces Opolskiego szkolnictwa zawodowego

Listy uczniów przyjętych do I  klas szkoły branżowej I stopnia i technikum
będą wywieszone w holu szkoły (parter).

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.