Już po rak trzeci nasza szkoła bierze udział w projekcie: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy. Założeniem operacyjnym projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy młodym ludziom, naszym uczniom a w niedługim czasie – absolwentom.

Atrakcyjne stypendia, staże i specjalistyczne kursy dla uczniów, doposażenie pracowni czy wyjazdy młodzieży na targi branżowe – to tylko niektóre formy wsparcia, na jakie mogą liczyć uczniowie.

Zachęcamy uczniów do skorzystanie z możliwości jakie stwarza projekt. Dzięki temu, każdy uczeń naszej szkoły ma szansę zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe.

W działaniach projektowych mogą wziąć udział nie tylko wszyscy uczniowie obecnie uczący się w Technikum w naszej szkole, ale również młodzież, która od września będzie uczniami pierwszych klas.

Łączny budżet projektu: 36.887.144,30 zł
Okres realizacji: 01.08.2018r. – 31.08.2022r.