Absolwenci

Absolwenci2022-06-14T19:39:13+02:00
Zygfryd Lukosik2022-07-21T14:44:37+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1990/1991 w zawodzie technika mechanika. Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: ” Ukończyłem szkołę w 1991 w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. Dobrze wspominam organizację zajęć praktycznych na szkolnych warsztatach, gdzie mogłem poznać solidnie podstawy obróbki mechanicznej. W tamtym czasie funkcjonowała stołówka szkolna, więc drugie śniadanie nie było problemem. W trzeciej klasie w ramach czterotygodniowej praktyki wyjechaliśmy do Halle w Niemczech, co było bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym i kulturowym. Dzięki nauczycielom którzy mnie uczyli, szkoła dała mi ogólną i zawodową  wiedzę, średnie techniczne wykształcenie zawodowe oraz maturę, która stała się dla mnie przepustką na studia  na Politechnice Wrocławskiej”.

Zygfryd Kulig2023-03-03T23:00:05+01:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  2006/2007 w zawodzie technik elektronik.

Obecnie: pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  „Szkoła, do której uczęszczałem może pochwalić się dużymi możliwościami rozwijania zainteresowań i pasji. Wkraczając jako absolwent gimnazjum nie miałem najmniejszego pojęcia z podstaw elektroniki, natomiast opuszczając mury tej szkoły stałem się fachowcem z zakresu elektroniki.

Dobra atmosfera, która panowała : pomoc, otwartość i życzliwość nauczycieli sprawiła,  że chętnie się do niej wracało, o czym świadczą częste spotkania z kolegami ze szkolnych lat.

Fachowe przygotowanie nauczycieli i umiejętność przekazywania wiedzy sprawiło, że zajmowałem wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych z matematyki i języka niemieckiego, co przełożyło się również na późniejsze lat studiów na Politechnice Częstochowskiej, gdzie z języka niemieckiego zdobyłem IV miejsce w kraju.

Poważne traktowanie pracy przez nauczycieli tej szkoły, otwartość na innowacje, poczucie humoru i konsekwentne podejście indywidualnie do ucznia przyczyniło się do rozbudzenia ciekawości w każdym z nas.

Poczucie odpowiedzialności wychowawcy Pana Pawła Marciniszyna za naszą klasę sprawiło, że podczas wywiadówek zapraszani byli nauczyciele różnych przedmiotów, a szczególnie zawodowych po to, by jeszcze bardziej zmotywować nas do efektywniejszej pracy. Odniosło to duży skutek, ponieważ wszyscy moi koledzy zdali maturę.

Dzięki pasji, którą rozwijałem pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów technicznych, podanej technicznej literaturze zdałem egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE Wrocław.

Fachowe i odpowiedzialne podejście nauczycieli przedmiotów technicznych ukierunkowało mnie do podjęcia studiów w tym kierunku. Chętnie podjąłem pracę w mojej rodzimej szkole ze względu na serdeczność i otwartość ze strony byłych nauczycieli oraz na dobrą w niej panującą atmosferę. Mile wspominam również wspólne wyjazdy na wycieczki i do zakładów pracy. To był najpiękniejszy okres w moim życiu z lat szkolnych.

Wojciech Wiecha2022-05-17T18:09:28+02:00

Absolwent szkoły z roku 1980, ukończył szkołę w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem, obecnie (od 2006 roku) pełni obowiązki zastępcy komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Od 2013 pełni obowiązki komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

„Mile wspominam lata szkolne. Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom za cierpliwość i wytrwałość w wychowaniu nas. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pani Elżbiety Wężyk. Obecnie cenię sobie współpracę z obecną Dyrekcją Szkoły w realizacji zadań przeciwpożarowych. Szkoła ta dobrze przygotowała mnie do życia. Z kilkoma osobami z mojej dawnej klasy spotykamy się na niepełnych zjazdach klasowych”.

Wojciech Motus2022-05-17T18:51:10+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z roku 1985, ukończył szkołę w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSZ w Oleśnie oraz współwłaściciel Centrum Ubezpieczeniowego „PEGAZ” w Oleśnie.

„W roku 1985 ukończyłem liceum zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem – „Najdłuższy zawód świata” – żartowaliśmy w klasie. Były to najwspanialsze lata mojej edukacji i młodości. Wiele było śmiechu, żartów i dowcipów.

Zajęcia w szkole i praktyki na warsztatach szkolnych dały mi solidne podstawy do nauki na studiach technicznych. Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz wychowawcom:  Panu Zdzisławowi Szychowskiemu i Pani Annie Krawczyk, która też jako nauczycielka języka polskiego, potrafiła „zmusić” mnie do przeczytania „Lalki” B. Prusa w 3 dni. Naprawdę świetna lektura, polecam wszystkim. Z chęcią przeniósłbym się w czasie, by przeżyć to jeszcze raz”.

Wilhelm Wengel2022-05-17T17:53:31+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1979, ukończył szkołę w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, obecnie jest nauczycielem – emerytem, prowadzi własną działalność gospodarczą w branży budowlano – sanitarnej, ponadto od 2006r. pełni obowiązki radnego gminy Radłów, gdzie sprawuje funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczącego Komisji Oświatowej.

„Jestem absolwentem ZSZ w Oleśnie, szkołę ukończyłem w 1979r. w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie po  krótkiej przerwie wróciłem do pracy w Warsztatach Szkolnych jako mechanik maszyn. Od roku 1989 byłem nauczycielem praktycznej nauki zawodu. Za swoją pracę zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 2008r. jestem na emeryturze, ale nie rozstałem się z młodzieżą,  ponieważ prowadzę swoją działalność gospodarczą, gdzie w dalszym ciągu kształcę młodzież. Dużo czasu poświęcam na działalność społeczną, jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ligota Oleska, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia, oraz działam w Społecznej Radzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Szkołę jako były uczeń i jej były pracownik wspominam bardzo mile i sympatycznie, i mogę ja polecić uczniom z gimnazjów”.

Wilhelm Beker2022-05-16T20:18:13+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1975, ukończył szkołę w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Od 1998 roku  pełni obowiązki prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.

W czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Wilhelma Bekera Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie otrzymała wiele nagród oraz wyróżnień:

 • ZŁOTY GWÓŹDŻ – I nagroda na Międzynarodowych Targach Gospodarczych „KOOPERACJA 2005”
 • BRĄZOWY GWÓŹDŹ – III nagroda na Międzynarodowych Targach Gospodarczych  „KOOPERACJA 2006”
 • ZŁOTY MEDAL Samorządu Rolniczego za artykuły mleczarskie
 • SREBRNY LAUR  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJI  2008  rok  nadany  przez Opolską  Izbę Gospodarczą
 • EUROCERTYFIKAT 2007 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • DIAMENTOWY LIŚĆ MEDIALNY 2007 nadany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za rozbudowę bazy techniczno-materiałowej, dotrzymanie kroku światowemu postępowi w  przemyśle mleczarskim i za osiągnięcia eksportowe na rynku Unii Europejskiej
 • nadane  przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie cztery wyróżnienia JANUARY  oraz SUPER JANUARY  za  wsparcie  inicjatyw  samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji        i kultury
 • EUROCERTYFIKAT 2009  w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • EUROCERTYFIKAT 2010  w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMP
 • tytuł Laureata Opolskiej Nagrody Jakości 2010ETENCJI 2010 rok
 • OPOLSKA MARKA 2010 w kategorii Produkt za Masło Ekstra z Olesna
 • Godło Promocyjne AGRO POLSKA  za Masło Ekstra z Olesna
 • Złota, Honorowa Odznaka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Czarna Perła Powiatu Oleskiego za szczególny wkład w promocję i rozwój powiatu
 • EUROCERTYFIKAT 2011 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • Nagroda Orzeł Agrobiznesu 2012  i 2013r.
 • Godło Promocyjne AGRO POLSKA za Twaróg Półtłusty z Olesna
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
 • Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2012 oraz 2013” za
 • Eksportowy Produkt Roku 2012 i 2013, tj. artykuły nabiałowe.
 • w marcu 2013 roku masło z Olesna zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Certyfikat „Jakość tradycja” przyznany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • OSM w Oleśnie jest członkiem Regionalnej Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”
 • OSM w Oleśnie jest założycielem i członkiem Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

„Lata spędzone na nauce w Zasadniczej Szkole Zawodowej były nie tylko latami nauki w zawodzie, ale także nauka dorosłego życia.Pamiętam radość, jaką sprawiło mi samodzielne wykonanie pierwszego przedmiotu, samodzielna obsługa obrabiarek, itd. Umiejętności instruktorów sprawiły, że szkoła wykształciła ogromną ilość wysokiej klasy specjalistów. Ponadto całe grono pedagogiczne, oprócz wiedzy ze swoich przedmiotów przygotowywała nas do wejścia w świat dorosłych.

Od umiejętności nabytych w szkole zależało dalsze nasze Zycie. Takie poświęcenie i rzetelne przekazywanie wiedzy poskutkowały tym, że absolwenci Zasadniczej szkoły Zawodowej są rozrzuceni po całym świecie i zatrudnieni na różnych stanowiskach z bardzo dobrym  skutkiem.

Z wiedzy wyniesionej z tej szkoły korzystam od prawie 40 lat. Za co też chciałem swoim nauczycielom gorąco podziękować, a szkole życzę dużo dobrych absolwentów”.

Waliczek Norbert2022-05-17T18:41:29+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z roku 1984 w zawodzie – mechanik maszyn rolniczych. Przez 30 – lat zawodowo jako funkcjonariusz pożarnictwa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnych w Kluczborku , kończąc służbę w 2016 roku na stanowisku jako Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej , a społecznie w środowisku Ochotniczych Straży Pożarnych – V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. .Od roku 2017 roku propozycja nowej pracy jako menadżer budowy Stobrawskiego Centrum Seniora w Kluczborku ,a po ukończeniu budowy w 2019 roku do nadal… jako specjalista ds. organizacyjno -technicznych

„Wychowawcą tej wyjątkowo zgranej klasy „D” był Pan Stanisław Muszyński. Zawsze wspominam te lata jako jeden z najpiękniejszych okresów mojej młodości, gdzie było dużo śmiechu, żartów i dowcipów , a nauczyciele mieli duży autorytet wśród uczniów. Szczególnie miło wspominam nauczycieli:Stanisława Muszyńskiego , Horsta Chwałek i Jerzego Muszyńskiego, z którymi mam dobry kontakt do dziś. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczny całemu ówczesnemu gronu pedagogicznemu za wyśmienite przekazanie mi wiedzy i przygotowanie mnie do wejścia w dorosłe życie .Nabyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi kontynuować dalszą edukację jeszcze w kilku szkołach, aby móc ratować życie i mienie ludzkie w warunkach zagrożenia oraz pomagać ludziom w pokonywaniu problemów życia codziennego, gdy pełniłem funkcję radnego Gminy Lasowice Wielkie w latach 1998 – 2006 , w tym kadencję jako V-ce Przewodniczący Rady Gminy, natomiast w kadencji 2014 -2018 pełniłem funkcję radnego Rady Powiatu Kluczborskiego , a zarazem przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu.
Za aktywną wieloletnią działalność odznaczony wieloma medalami : w 2013 roku Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciw Pożarowej”, 2014 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2018 roku Odznaką Honorową „ Za zasługi dla woj.Opolskiego”, a 2 października 2021 roku odznaczony najwyższym odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Poskiej” na obchodach jubileuszowych wojewódzkich z okazji „100-lecia Powstania Związku ZOSP RP” współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Olesno na Oleskim Rynku ,co sprawiło dodatkową satysfakcję jako oleskiemu absolwentowi szkoły i związanego z tym miastem nieustannie .
Mam nadzieję ,że szkoła nigdy nie zatraci swojego wyjątkowego charakteru , a kolejni jej absolwenci będą wstępować dobrze przygotowani w dorosłe życie .
Serdecznie Wszystkich Pozdrawiam .”

Waldemar Zaręba2023-06-05T10:55:10+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1979/1980 w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

Obecnie: nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i techniki w ZSP Chocianowice.

Wspomina swoją szkołę:

Okres nauki w ZSZ Olesno w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych będę zawsze wspominać jako czas spędzony mile i sympatycznie. Atmosfera panująca w szkole i klasie pozwoliła mi na efektywną naukę oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań w wybranym zawodzie. Najbardziej doceniam wsparcie, na które mogłem liczyć ze strony nauczycieli i instruktorów na warsztatach szkolnych. Dobry kontakt z gronem pedagogów oraz nacisk na osobisty rozwój pomogły mi w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu w Pedagogicznym Studium Technicznym w Kluczborku (1980- 1984). W 1984 roku zacząłem pracę jako nauczyciel techniki w SP Chocianowice. Obecnie, po ukończeniu w 2004 roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z edukacji dla bezpieczeństwa (2012) i techniki (2013) w Opolu, pracuję jako nauczyciel tych przedmiotów w ZSP w Chocianowicach.
Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom z okresu mojej nauki w ZSZ w Oleśnie, a w szczególności: profesor Lucynie Matyi, Róży Ledwoń, Annie Nowak, Elżbiecie Bensz oraz profesorom Stanisławowi i Jerzemu Muszyńskim, instruktorom zawodu: panu Konieczko, Sosnowskiemu, Długoszowi, Brzęczek, Wrzeszcz, Kokot. Obecnym nauczycielom życzę wiele sukcesów w swojej pracy pedagogicznej.

Waldemar Jeziorek2022-05-18T17:13:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998 w zawodzie murarz.

Obecnie prowadzi własna firmę budowlaną „Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Jeziorek” w Wysokiej.

Wspomina swoją szkołę: „Szkołę wspominam dobrze, chętnie do niej chodziłem, nigdy nie miałem w niej żadnych problemów. W szkole miałem wysoką średnią ocen. Moim wychowawcą była pani Elżbieta Konieczko, była ostra, ale umiałem z nią wszystko załatwić. W klasie byłem przewodniczącym. W chwili obecnej sam kształcę uczniów w zawodzie murarz – mam ich już  5 wykształconych. Jeszcze w szkole zasadniczej marzyłem, żeby w przyszłości mieć własną firmę budowlaną, i to mi się udało. Zachęcam młodych ludzi i ich rodziców do kształcenia w szkole zasadniczej, bo oni są i będą potrzebni. Mają w przyszłości pewną pracę i utrzymanie siebie i swoich rodzin.

Młodym ludziom polecam moją dawna szkołę”.

Waldemar Jeziorek2022-05-17T17:56:40+02:00

Ukończył szkołę  w roku szkolnym 1978 / 1979 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi własny zakład stolarski, produkujący schody w Wachowicach.

Wspomina swoją szkołę: „ Moim wychowawcą w tamtych latach był pan Stanisław Dedyk, który prowadził z nami przedmioty zawodowe. Przez trzy lata do szkoły chodziliśmy przez trzy dni w tygodniu i 3 dni na praktykę w zakładzie pana Wilczka w Oleśnie na ul. Opolskiej. Moim dobrym kolegą z klasy był Hubert Kossok  z Siedlisk, który obecnie prowadzi zakład ciesielski w Radawiu. Moja dawna klas to była klasa dwuzawodowa – byli w niej tokarze i stolarze. Ubolewam nad tym, że rzemiosło zostało zdegradowane, bo przez długie lat nie było preferowane i młodzież nie widzi sensu kształcenia w szkole zawodowej – a szkoda.”

Tomasz Scheffler2022-05-18T14:56:59+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1990/1991

W  zawodzie  technik mechanik, specjalność : obróbka skrawaniem

Obecnie  : konstruktor mechanik w dziale Badania i Rozwoju Zakładu Automatyki firmy Energo – Silesia w Zawadzkiem.

Wspomina swoją szkołę :  „Jestem absolwentem pierwszego rocznika Technikum Mechanicznego przy ZSZ w Oleśnie. Bardzo dobrze wspominam Grono Pedagogiczne, które zawsze było dla nas życzliwe i chętnie wspierało nas w rozwiązywaniu naszych problemów.

Z perspektywy czasu potwierdzam, że dzięki ich wysokim kompetencjom zostałem bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach politechnicznych. Szkoła zawsze wsłuchiwała się w potrzeby uczniów i umożliwiała nam rozwój swoich zainteresowań. W czasach powszechnego nauczania języka rosyjskiego, specjalnie na nasza prośbę umożliwiła nam naukę języka angielskiego. Niezapomniane wspomnienia pozostaną mi z zajęć w ciemni fotograficznej prowadzonej przez p. Pawła Miozgę. To dzięki szkole miałem możliwość odbyć miesięczną praktykę zawodową w zakładach IFA w miejscowości Hale (na terenie dawnej DDR). Bardzo dobre wspomnienia posiadam w związku z uczestnictwem w zajęciach praktycznej nauki zawodu, które odbywały się w warsztatach szkolnych. Zajęcia te były ciekawe i bardzo dobrze oraz bezpiecznie zorganizowane. Pamiętam, że mieliśmy z kolegami satysfakcję, że mogliśmy uczestniczyć w produkcji elementów sprzęgieł wykorzystywanych na kopalni. Miałem wtedy możliwość zapoznania się z charakterem pracy na takich wydziałach jak : tokarki, frezarki, szlifierki, stolarnia, obróbka ręczna, spawalnia i kuźnia. Zdobytą tam wiedze i umiejętności wykorzystuję w pracy zawodowej i w życiu codziennym. Miło wspominam czas kiedy wspólnie z kolegami – Piotrem Seewaldem oraz Piotrem Zającem przygotowywaliśmy naszą pracę dyplomową, która w części praktycznej polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu zwijarki do blach.

To nauczyciele praktycznej nauki zawodu umiejętnie kierowali naszymi działaniami, zawsze zwracając  nam uwagę na zachowanie dobrych praktyk BHP, nauczyli nas samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia z nauki w ZSZ Olesno oraz obserwując aktualne osiągnięcia szkoły oraz możliwości rozwoju różnych zainteresowań uczniów, jestem przekonany, że wybór nauki w naszej szkole przez uczniów o zainteresowaniach technicznych jest bardzo bobry.

Tomasz Płóciennik2023-03-13T22:18:03+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1992/1993 w zawodzie malarz

Obecnie: prowadzi z sukcesami własną firmę o profilu remontowo-wykończeniowym.

Wspomina swoją szkołę:

Pobyt w tej szkole wspominam bardzo miło. Nasza klasa była klasą wielozawodową o różnych profilach, a zarazem o różnych charakterach. Byli i chłopcy i dziewczyny, każdy z nas miał swoje indywidualne zainteresowania, a mimo to łączyła nas klasa. Jeździliśmy na wycieczki, które wspominam do dziś. Pomimo że nauczyciele byli surowi, staraliśmy się połączyć naukę w szkole z praktykami. Miałem wymagającego majstra, który wpoił mi zasady, których trzymam się do dziś. Staram się przekazywać je moim uczniom szkoląc ich we własnej firmie.
Dzięki tej szkole mogłem otworzyć zakład, który prowadzę od 30 lat. Bycie dobrym fachowcem w dzisiejszych czasach daje dużo satysfakcji i zadowolenia w życiu.
Mogę polecić tę szkołę każdemu.

Sylwia Zok (Macioł)2022-05-17T18:27:03+02:00

Ukończyła  szkołę w roku szkolnym  1981/1982 w zawodzie fryzjer.

Obecnie:  prowadzi z sukcesami własny salon fryzjerski w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę : W roku 1980 rozpoczęłam naukę w szkole zawodowej. Uczęszczałam do klasy wielozawodowej, a moja wychowawczynią była Pani Profesor Elżbieta Wężyk. Uczyłam się zawodu fryzjera ale w mojej klasie byli również cukiernicy, mechanicy, piekarze, krawcowe.

Bardzo miło wspominam czas szkolny, ponieważ nauczyłam się tam wielu przydatnych rzeczy, które wykorzystuję po dziś dzień w mojej pracy.

W szkole zawodowej poznałam wielu wspaniałych ludzi i zawarłam cenne przyjaźnie. Od 30 lat prowadzę swój salon i wykształciłam 40 uczennic, wszystkie ukończyły szkołę zawodową. Bardzo mnie to cieszy, że mogły się tam kształcić i rozwijać.

Sebastian Kopel2022-05-18T17:06:38+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995/1996 w zawodzie  technik mechanik. Obecnie pracuje jako animator sportu w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie oraz jako trener dziecięcych drużyn w piłce nożnej w klubie OKS Olesno.

Wspomina swoją szkołę : „Szkołę wspominam bardzo miło, mimo, że nie zawsze błyszczałem, jeśli chodzi o wyniki w nauce. Bardzo miło wspominam nauczycieli, z którymi do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt, np. z p. Skułą, który był moim wychowawcą. Z mojej dawnej klasy, po prawie 20 latach utrzymuję bliższy kontakt z wieloma kolegami. Bardzo miło wspominam szkołę od strony sportowej, ponieważ udzielałem się w różnych zawodach, np. w piłce nożnej czy biegach przełajowych.”

Sebastian Kobiołka2023-09-28T11:36:48+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik elektronik, specjalność: urządzenia audiowizualne.

Obecnie inżynier d/s automatyzacji w Firmie EJOT Polska w Ciasnej.

Wspomina swoją szkołę:

Szkołę wspominam jako miejsce bardzo pozytywne i przyjazne uczniom, również gdzie rzadko kiedy panowały jakiekolwiek konflikty. W szczególności muszę tu wspomnieć moja klasę, mechaniczno-elektryczną, która uchodziła w tamtych czasach za jedną z najgorszych w szkole, pomimo tego myślę że stanowiliśmy bardzo zgrany zespół, zawsze ze sobą współpracowaliśmy i nawzajem sobie pomagaliśmy. W pamięci utkwiły mi również lekcje fizyki prowadzonej przez p. Konieczko, na których to zawsze panowała ,,żelazna” dyscyplina, gdzie nikomu nie przyszło nawet do głowy jakiekolwiek wygłupy czy żarty. Z punktu widzenia mojego rozwoju zawodowego, muszę przyznać, że najbardziej przydatne okazały się przedmioty zawodowe. Musze tu w szczególności wspomnieć profesjonalną kadrę nauczycieli w składzie: p. Wacheckiego, p. Wystrychowskiego, p. Łęgosza i p. Lupę od których to otrzymałem solidne podstawy do dalszej edukacji, a zdobyta praktyczna wiedza z pewnością przydała się w pierwszej pracy zawodowej, w charakterze elektryka-automatyka. Cieszę się, że mogłem uczęszczać do ZSZ, gdzie poznałem wielu wspaniałych ludzi i z całą pewnością szkołę mogę polecić przyszłym kandydatom.

Sebastian Jokiel2022-05-18T17:41:06+02:00

Absolwent szkoły z roku 2002, ukończył szkołę w zawodzie technik elektronik, obecnie pracuje jako nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie i w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie.

„Gdy wspominam moją szkołę średnią zawsze zaczynam od wspomnienia drogi do szkoły, która wiodła przez nasz piękny miejski park. Szkoła jawi mi się przede wszystkim w twarzach ludzi, którzy mnie otaczali, nauczycieli, którym bardzo wiele zawdzięczam i kolegów i koleżanek, z którymi spędzałem większość czasu. Wybrałem Technikum Elektroniczne gdzie nauczyłem się „dobrze kombinować” lutownicą, na tokarkach także spawarką – to na warsztatach – i w końcu słowem, którym w swojej pracy posługuję się do dzisiaj. Tak wróciłem do swojej szkoły. Dziś, gdy chodzę po korytarzach „Mojej Szkoły”, gdy odbywają się zajęcia mam wrażenie że czas stanął w miejscu i czasem wydaje mi się, że znowu mam kilkanaście lat. Moja ulubiona sala nr 28 – zapach, światło, wspomnienia, mój najlepszy przyjaciel, pierwsze miłości, mój wychowawca pan  Tomasz Lupa – niezastąpiony, a to wszystko –bezcenne. Dziś jestem dumny z tego, że chodziłem do Zespołu Szkół im. Józefa Lompy. W „Mojej Szkole” – w pracy – jestem sobą, staram się przekazywać młodym ludziom wiedzę i być dla nich przykładem. Jestem szczęśliwym człowiekiem – jestem absolwentem i pracownikiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie”.

Sabina Stępień (Pawlik)2023-05-17T08:45:25+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 2001/2002

W zawodzie: Technik handlowiec

Obecnie: główna księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Wspomina swoją szkołę:

Mimo upływu lat, najlepsze wspomnienia zostają w pamięci na zawsze. Czasy szkoły średniej wspominam bardzo pozytywnie, z przyjemnością wracam wspomnieniami do tego okresu. 4 lata spędzone w Liceum Handlowym były jednym z ważniejszych etapów mojego życia. Szkoła nauczyła mnie samodzielności i dobrze przygotowała do dorosłego życia. Tutaj poznałam wielu wspaniałych ludzi, życzliwych i otwartych nauczycieli, na których pomoc i wsparcie zawsze można było liczyć.

Jestem dumna, że jestem absolwentką ZSZ Olesno i szczerze polecam moją szkołę dzisiejszej młodzieży, która będzie dokonywała wyboru swojej przyszłej szkoły.

Ryszard Szirch2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym 1973/1974 w  zawodzie  stolarz. Obecnie  : emeryt, założyciel i wieloletni Prezes Koła nr 31 Polskiego Związku Filatelistycznego w Oleśnie, okręg Opole, znany oleski kolekcjoner znaczków.

Wspomina swoją szkołę :  „Swoją dawną szkołę wspominam bardzo dobrze, szczególnie p. Lucynę Matyję, która była moim nauczycielem języka polskiego i jednocześnie przez 2 lata wychowawcą. Nie sposób nie wspomnieć p. Kazimierza Rutkowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, który „ścigał” nas za pójście do kawiarni „Tęczowa”. W III klasie pod tym względem było już lepiej. Część moich kolegów z klasy już nie żyje, odeszło.

Do szkoły zapisałem się jako malarz, ale po miesiącu zmieniłem zawód na stolarz z praktyką w Spółdzielni Meblarskiej. Filatelistyką zajmuję się od I klasy szkoły podstawowej. Specjalizuję się w kartach pocztowych i znaczkach o tematyce : grzyby, papież Jan Paweł II oraz WWF. A wszystko zaczęło się od tematu fauna Europy. Zbiera także znaczki o temacie mniejszym, jakim jest dla niego piłka nożna.

Rudolf Bondza2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1971/1972 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi zakład stolarski w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „Do szkoły uczęszczałem w Oleśnie, ale praktykę odbywałem w Chudobie. Do dzisiaj wykonuję zawód, którego wyuczyłem się w szkole. Do tej pory wyszkoliłem 30 uczniów w zawodzie stolarz. Wspominam i chwalę p. Matyjową, która dużo wymagała, ale to było dobre. Podobnie jak p. Jędrzej. Moimi wychowawcami byli p. Rutkowski i p. Szychowski. Kolegami z ławki byli: Tadek Kacała, Edek Wąsiński i śp. Janek Moczygemba, którego niedawno pożegnaliśmy. Od wielu lat udzielam się w Komisji egzaminacyjnej dla zawodu stolarz w Izbie Rzemieślniczej w Opolu”.

Roman Jokiel2022-05-18T16:53:35+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1992/1993 w zawodzie  technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem.  Obecnie  :  pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie. Ponadto pełni funkcję organisty w parafii Sternalice oraz jest muzykiem zespołu „New Life”.

Wspomina swoją szkołę :  „Czas spędzony w Technikum Mechanicznym wspominam bardzo dobrze. Przede wszystkim miałem szczęście do ludzi, na których trafiłem – to była bardzo fajna ekipa, zarówno koledzy jak i nauczyciele – nawet po wielu latach jest przyjemnie się spotkać, porozmawiać. To była taka pozytywna mieszanka skrajnie różnych osobowości. Z nauki na pewno w pamięci utkwiły praktyki na warsztatach szkolnych, pierwszy kontakt z komputerem za sprawą śp. Józefa Woźnego. Fajne były żakinady, które w tamtych czasach odbywały się w pierwszy dzień wiosny.

Dobrze wspominam też dojazdy do szkoły w zatłoczonych autobusach – dzisiaj byśmy może narzekali ale wtedy to miało tak naprawdę specyficzny klimat.

W życiu tak się ułożyło, że nie działam „po kierunku” ale mimo wszystko jestem bardzo wdzięczny za ten okres, za zdobytą wiedzę i doświadczenie.”

Robert Pawlik2022-05-18T17:02:37+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995/1996 w zawodzie malarz tapeciarz. Obecnie prowadzi firmę „Pawlik Art Studio” Aerografia Artystyczna oraz studiuje w Instytucie Artystycznym IBKK w Bochum (Niemcy).

Wspomina swoją szkołę: „ ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo dobrze. Czas szkoły średniej – etap w którym człowiek wkracza w dorosłe życie. Często w gronie znajomych bardzo miło wspominamy naszą wychowawczynię p. Szczęśniak, nasze osiągnięcia na lekcjach w-f. Jako młodzi wysportowani było nam prościej się przed nią wykazać niż przed nauczycielami przedmiotów ścisłych. Wspominam także szkolne radio, bardzo ciekawa i kreatywna jednostka, która wypełniała informację i muzyką szkolne przerwy, radio wspólnie prowadziłem z tragicznie zmarłym Arturem Paliwodą. Można by tak wspominać. Chciałbym też wspomnieć mojego majstra Zdzisława Kukułę, nieraz zachodziło Mu się za skórę. Jestem jednak bardzo wdzięczny w jaki sposób przekazał mi fach i rzemiosło malarskie. Szczerze mogę polecić ZSZ w Oleśnie. Uważam, że warto wspomnieniami wracać do tego czasu, ponieważ szlachetne zalety szkoły docenia się po czasie. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Moje marzenia o wielkim ”Malarzu” rozpoczęły się właśnie w ZSZ w Oleśnie.”

Rajmund Wengel2022-05-17T17:55:06+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1978/1979 w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Obecnie prowadzi z sukcesami własny tartak w Ligodzie Oleskiej, kontynuując tradycje rodzinne.

Wspomina swoją szkołę: „Może trudno w to będzie uwierzyć, ale szkołę wspominam często i to dobrze, chociażby z moim sąsiadem Wilhelmem Wenglem. Wspominam stare lata w szkole, choć nie zawsze było wesoło i nie zawsze byłem głaskany. Ale to było  dobre, bo przyniosło efekty. Szkoła w moich czasach – niekiedy dostawało się linijką. Nie mam pretensji do nauczycieli, wręcz przeciwnie, z każdym rozmawiam i każdego poznają. Szkoła wymagała i tak powinno być, szkoła nauczyła mnie życia. Te chwile nie wrócą już nigdy, ale były to dober chwile. Po szkole życie nauczyło mnie dalszego życia”.

Piotr Wicher2022-05-18T17:51:24+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie malarz – tapeciarz. Obecnie pracuje zawodowo w firmie „Zieleń Miejska” oraz aktywnie udziela się jako wolontariusz, który organizuje zbiórki nakrętek z przeznaczeniem dla ciężko chorego Bartka z Jełowej.

Wspominam swoją szkołę jako placówkę która pomogła uwierzyć w swoje siły i która dała mi wiarę w ludzi. Miałem wspaniałą wychowawczynię i nauczycieli, którzy pomagali mi w nauce. Teraz staram się pomagać innym w potrzebie. Zebrałem już około 11 ton nakrętek z pomocą ludzi którzy tak jak ja mają wiele pomagania innym.

Piotr Sklorz2022-05-18T16:58:22+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1996, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, obecnie właściciel Zakładu Usługowego Mechaniki Pojazdowej Auto – Piotr II w Świerczu k/ Olesna.

„Dla mnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa to była bardzo dobra szkoła. Moją wychowawczynią w szkole była pani Anna Wolnicka. Mam kontakt z bardzo wieloma osobami z mojej klasy, którzy w dużej części są teraz moimi klientami, z czego się bardzo cieszę.

Ta szkoła mi wiele dała, przede wszystkim zawód, który do tej pory wykonuję. Od 1999r. samodzielnie prowadzę warsztat samochodowy i sam teraz kształcę nowych uczniów”.

Piotr Lodek2022-05-17T18:58:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie współtwórca i współwłaściciel Laboratorium Medycznego „Loma” w Oleśnie, ponadto założył i prowadzi Fundację non profit „Pro Diagnostic”, pomagając wyposażyć laboratoria medyczne w Afryce Zachodniej.

Wspomina swoją szkołę: „Musze powiedzieć, że szkołę wspominam bardzo miło, bardzo miło wspominam ludzi, z którymi często, do teraz mam z nimi kontakt. Widzę tych ludzi, nie wiem, czy przeszedłem obok kogoś nie wspominając go. Bardzo miło wspominam mojego wychowawcę – pana Kosmalę – który niestety nie jest już z nami. Na pewno tę szkołę bym polecił, skoro mam takie dobre, bardzo pozytywne, wymienione z niej doświadczenia. Taka szkoła to może być dobry start do dalszego życia, bardzo ciekawego i dalszego rozwoju. Jeżeli ktoś myśli,  że taka szkoła to już koniec rozwoju, to jest to bzdura, to jest dopiero początek”.

Piotr Górok2023-01-29T15:41:26+01:00

Ukończyłem szkołę w roku szkolnym 1994/1995

Obecnie: pracuję w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Tak wspominam swoją szkołę:

Podczas gdy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej razem z kolegami często graliśmy na boisku „zawodówki” w piłkę nożną. Nie myślałem jeszcze wtedy że w przyszłości będę uczęszczał właśnie do tej szkoły. Wybierając technikum mechaniczne o specjalizacji obróbka skrawaniem, chciałem oprócz uzyskania matury zdobyć konkretny zawód. Przechodząc kolejne etapy zajęć na warsztatach szkolnych nauczyłem się wiele bardzo przydatnych w dalszym życiu umiejętności. Wykorzystałem je m. in. pracując za granicą w czasie rocznego urlopu dziekańskiego podczas studiów.

Podczas nauki w technikum uczyli mnie tak wspaniali nauczyciele jak Pan Jerzy Skuła – nasz wychowawca i Pani Julita Nowkowska, która świetnie prowadziła lekcje języka angielskiego. Pięć lat nauki w technikum wspominam bardzo miło i chętnie wracam myślami do tego okresu w moim życiu. Do dzisiaj utrzymuję kontakt z kolegami z naszej klasy. Uważam że dokonałem dobrego wyboru jakim było technikum mechaniczne, które zawsze ciepo wspominam.

Piotr Gielsok2022-05-17T18:36:58+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1982 / 1983 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi własny zakład stolarski w Ligocie Oleskiej – specjalność drzwi.

Wspomina swoją szkołę „Moją wychowawczynią była p. Matyjowa, na początku był rygor, ale potem było coraz lepiej. Siedziałem w jednej ławce z Jerzykiem Gadenem. Szczególnie utkwiła mi w pamięci wycieczka do Wisły w stanie wojennym, która zakończyła się na posterunku milicji. Moi trzej koledzy szybko wrócili z wycieczki – powód – czapki więzienne z opornikami. Teraz z tej sytuacji możemy sobie żartować, ale wtedy nikomu nie było do śmiechu. Moja klasa była bardzo liczna, szkołę ukończyło ponad 30 uczniów – sami stolarze. W tej grupie były 4 dziewczyny.

Szkołę wspominam bardzo miło, szkoda, że obecnie młodzi ludzie nie chcą się kształcić w moim zawodzie”.

Paweł Oblonk2022-05-18T17:47:40+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  2005/2006 w zawodzie   technik budownictwa

Obecnie:  prowadzi z sukcesami własną firmę budowlaną „PJ Oblonk” w Wichrowie.

Wspomina swoją szkołę :  O szkole można mieć różne zdanie i pewnie każdy może mieć inne. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla mnie czas, kiedy uczęszczałem do Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie był niepowtarzalnym etapem w moim życiu.

Szkołę wspominam bardzo miło : pracowitych i ambitnych nauczycieli, za wszelką cenę starających się, abyśmy wkroczyli w dorosłe życie z wiedzą i umiejętnościami, i nas uczniów – zadowolonych i pewnych siebie. Szczególne słowa uznania należą się mojej wychowawczyni, Pani Joannie Sykulskiej – wspaniałej pedagog i nauczycielce matematyki. Żaden inny nauczyciel nie miał tyle cierpliwości i zrozumienia dla nas – budowlańców.

Zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystuję prowadząc od 2007r. niewielką firmę budowlaną. Obecnie zatrudniam 10 pracowników. Poniekąd więc jestem też nauczycielem. Uczę praktycznej nauki zawodu uczniów mojej dawnej szkoły w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Swój sukces zawdzięczam sobie ale także szkole – Zespołowi Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, do której chętnie chodziłem przez cztery lata swojego młodzieńczego życia.

Paweł Miozga2022-05-16T19:35:30+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1971, ukończył szkołę w zawodzie stolarz, był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, obecnie kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

„Szkoła Zawodowa daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Posiada wysoki poziom kształcenia. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywały się na terenie szkoły. Szkoła dobrze przygotowała do obowiązków zawodowych. Poziom nauczania wyniesiony z tej szkoły procentował w czasie dalszej nauki w szkole średniej i szkole wyższej. Cieszę się, że wybrałem ten zawód. Miło wspominam szkolny zespół muzyczny, w którym grałem”.

o. Konrad Kik-Ofm2022-05-17T17:59:25+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1978/1979  w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem

Obecnie  :  zakonnik w zakonie oo. Franciszkanów w Prowincji Wrocławskiej.

Wspomina swoją szkołę :  „Najlepiej więc wspominam szkołę, z życzliwością. Wspominam też mile i dobrze swoich nauczycieli i tych, z którymi uczęszczałem do Liceum Zawodowego. Może nie do końca wszystkich jednakowo. Ale generalnie wspominam moich nauczycieli dobrze i miło, zwłaszcza dobrze wspominam moich wychowawców.

Niech te parę słów będzie podsumowaniem tego, o co zostałem poproszony.

Norbert Barcz2022-05-17T18:47:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1983/1984  w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie:  pełni funkcję naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym  w  Kluczborku.

Wspomina swoją szkołę: „Ukończyłem Liceum Zawodowe. Jestem członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu . Ponadto ukończyłem studia otrzymując tytuł magistra na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego – kierunek pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą. Z samorządami związany jestem nieprzerwalnie od 1990r.

W ostatnich wyborach otrzymałem mandat radnego gminy Lasowice Wielkie, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od lat jestem zaangażowany na rzecz społeczności Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie opolskim. Jestem członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu od 1995r.

mł. bryg. Marek Kucharczyk2022-05-17T19:03:46+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w   zawodzie  stolarza.

Obecnie: pełni obowiązki Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  Lata spędzone w ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo miło            i z sentymentem. Były to lata mojej młodości i wkraczania w dorosłe życie. W szkole spotkałem wielu wspaniałych ludzi, kolegów i pedagogów. Zawsze pociągał mnie sport             i miałem to szczęście, że spotkałem takich nauczycieli jak Panowie Kaniuka i Muszyński. Mile wspominam swoją wychowawczynię Panią Prandzioch, choć nie należałem do pokornych uczniów, zawsze potrafiliśmy znaleźć kompromis. Z kolegami i koleżankami miałem bardzo dobry kontakt, z niektórymi spotykam się do dziś. Na większości zajęć w jednej ławie siedzieliśmy z Jackiem Bajorem, kolegą jeszcze ze szkoły podstawowej. Niedoceniane dziś szkoły zawodowe były wspaniałym miejscem rozwoju dla młodych ludzi, gdyż zdobywało się kompleksową wiedzę teoretyczną popartą praktyką. Każdy człowiek dążący do osiągnięcia wytyczonego sobie celu, jeżeli jest konsekwentny i spotyka na swojej drodze wspaniałych ludzi, prędzej czy później ten cel osiągnie.

Ja miałem to szczęście, że takich ludzi spotkałem.

Michał Szaraniec2022-05-18T16:52:12+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1992/1993 w zawodzie  technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem. Obecnie  pracownik administracji państwowej w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie – Wydział kryminalny.

Wspomina swoją szkołę :  „Na początku muszę się przyznać, iż Technikum Mechaniczne, które ukończyłem w ramach ZSZ nie było szkołą (klasą),            do której zdawałem egzamin do szkoły średniej ! Porażka dydaktyczna, którą poniosłem w innej szkole spowodowała, iż „wylądowałem” w technikum.        Na początku nie byłem z tego powodu zbyt szczęśliwy (zainteresowania humanistyczne) ale przyznaję, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień było coraz lepiej. Mam na myśli fajnych ludzi, zarówno nauczycieli, jak      i uczniów, którzy budowali atmosferę zaufania i ciepłych, wzajemnych relacji.

Swoją drogą w tamtych „średniowiecznych” czasach stosunek do nauczycieli,    a w szczególności do DYREKCJI (duża czcionka autor), był mieszaniną szacunku i lekkiej bojaźni, co uważam z perspektywy tych lat za wielki atut tamtych czasów. Poznałem spore grono osób, z którymi utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego i to nie tylko na stopie służbowej !!!. No i na koniec muszę się trochę pochwalić  – jako pierwszy wnosiłem  nowy sztandar  szkoły w MDK podczas uroczystości  z okazji 3 Maja (bodajże w 88 lub 89 roku) (rany !!! nie pamiętam !!!).

Bardzo mi miło, że będę w tak szacownym gronie na stronie MOJEJ SZKOŁY !!!  Szczególne podziękowania dla Pana Dyrektora Chwałka, mojego pierwszego wychowawcy, który rozpalił we mnie tlące się zainteresowanie historią. Dziękuję”.

Michał Maćczak2023-04-18T22:33:07+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik elektronik, specjalność: urządzenia audiowizualne

Obecnie- duszpasterz Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego Trzej Towarzysze, franciszkanin

Wspomina swoją szkołę:
Z perspektywy czasu pobyt i naukę w szkole oceniam jako bardzo ważny etap w moim życiu. Był to czas rozwoju osobistego na różnych płaszczyznach. Atmosfera w szkole- otwartości, życzliwości, troskliwości niewątpliwie była tego ważnym elementem. Coś, co utkwiło mi w pamięci to poranne krótkie rozmowy z paniami sprzątaczkami- bezcenne, dobre doświadczenie. Konkursy krasomówcze niewątpliwie wypłynęły na umiejętność publicznego przemawiania. Dobrym wspomnieniem są także zawody sportowe w których brałem udział. Poznałem w szkole wielu wspaniałych ludzi. Dobrze było się u Was uczyć.

Michał Kłosiński2023-11-03T23:16:27+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998

W zawodzie: technik elektronik, specjalność: elektronika ogólna.

Obecnie: Kierownik Zakładu Produkcji Wyrobów Budowlanych EJOT Polska

Z przyjemnością wspominam lata nauki w ZSZ w Oleśnie, a minęło już 25 lat od napisania matury.  Nasz klasa TE licząca 32 osoby – sami chłopcy, była bardzo zgrana i zintegrowana. Tu zawiązały się przyjaźnie na całe życie. Spotykając się po latach z kolegami z ławy szkolnej często wracamy pamięcią do czasu nauki, wycieczek szkolnych, zawodów sportowych. To tutaj mogłem rozwijać swoje pasje i umiejętności sportowe.

Bardzo miło wspominam również grono pedagogiczne, które starało się przekazać nam jak najwięcej swojej wiedzy (z większym lub mniejszym skutkiem), a najbardziej w mojej pamięci utkwili Ci nauczyciele, którzy nie pobłażali i dużo wymagali.  Baza wiedzy otrzymana w ZSZ z całą pewnością stała się elementem mojej obecnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Bez wątpienia to jeden z najlepszych okresów w moim życiu pełen beztroski i szaleństw. Czasami, aż chciałoby się wrócić do tamtych czasów, niestety czasu nie da się cofnąć.

Mariusz Koziński2022-05-17T19:13:56+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1988/1989  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie pracuje jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, oraz komendant OSP gminy Przystajń.

Wspomina swoja szkołę: „Szkołę wspominam bardzo pozytywnie, jak również swoich byłych kolegów i koleżanki. Byłem gospodarzem klasy, jak również działałem w Samorządzie Szkolnym. Wychowawcą mojej klasy była p. Maria Prandzioch, która wtedy była wychowawca dwóch klas. Wychowawczynię wspominam miło, trzymała rygor. Języka polskiego uczyła mnie pani Lucyna Matyja, i na tych lekcjach panował iście wojskowy rygor, na początku tych lekcji zawsze był meldunek. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Wiesław Wężyk. Za naukę zawodu jestem wdzięczny mojemu byłemu mistrzowi panu Józefowi Chęcińskiemu. Przyjście do tego środowiska dla mnie też było wyzwaniem, ale związałem się z nim już od 27 lat. Szkołę znam po dzień dzisiejszy i współpracuję z nią – jako instytucja jak i z nauczycielami podczas różnego rodzaju szkoleń. Ja mogę śmiało powiedzieć, że ta szkoła dała dobre wychowywanie, dobry zawód i ciekawe spojrzenie na świat. Chciałbym jeszcze gorąco podziękować takim nauczycielom jak p. Elżbieta Konieczko – uczyła wtedy fizyki i chemii, i potem Janowi Kani, który był moim nauczycielem technologii. W szkole mocno mnie przypilnował pan Jarzy Skuła. W szkole działała wtedy Spółdzielnia Uczniowska – coś, czego tam w szkole już nie ma. Przywoziliśmy na wózku paczki z piekarni i cukierni pana Mencla. Miło wspominam wyjazdy na zawody sportowe do Częstochowy z panem Jerzym Muszyńskim – startowałem w sztafecie 4 x 100 m i w skoku w dal. Drugim wuefistą był wtedy pan Józefa Kaniuka. Udzielam się w grze na trąbce w orkiestrze strażackiej.

Marek Wyrwa2022-05-18T17:04:03+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1996, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Po szkole zawodowej ukończył Technikum Samochodowe dla Dorosłych. Obecnie właściciel firmy działającej w branży remontowo – budowlanej. Od wielu lat działacz społeczny. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie.

Zdobyłem zawód mechanika samochodowego, ale życie różne pisze scenariusze i przebranżowiłem się. Dziś jestem mistrzem w technologii robót wykończeniowych i sam mam swoich uczniów, których uczę praktycznej nauki zawodu.

Naukę w ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo ciepło. Nasza wychowawczyni Pani Anna Wolnicka traktowała naszą męską klasę jak własnych synów. Każdą lekcję rozpoczynała od sekwencji: „PANOWIE CZY JEST COŚ O CZYM POWINNAM WIEDZIEĆ?”. Z wieloma kolegami z klasy często się widzę. Niektórzy się bardzo zmienili – inni zaś są tacy, jak wtedy kiedy kończyliśmy szkołę. Bardzo miło wspominam międzyszkolne imprezy integracyjne między „Ogólniakiem”, „Ekonomikiem” i „Zawodówką”. Słynne były: ŻAKINADY, WYBORY MISS SZKÓŁ ŚREDNICH, DNI SPORTU NA  STADIONIE.

Obserwuję na bieżąco poczynania NASZEJ SZKOŁY na Facebooku. Bardzo dużo się teraz dzieje w ZSZ. Częste olimpiady, konkursy, wyjazdy, projekty, wyróżnienia… Te wszystkie przedsięwzięcia bardzo się chwali.  Dobrze, że szkoła cały czas się rozwija. To przyciąga młodzież. Dobre jest też to, że przez portale społecznościowe można ekspresowo rozpowszechniać wiadomości o działalności szkoły.

Marcin Szafran2023-03-22T09:40:11+01:00

Ukończył szkołę zawodową w roku szkolnym 1998/1999 i technikum 2001/2002 roku
W zawodzie: Stolarz
Obecnie: Z powodzeniem prowadzi firmę Marcwood produkującą meble klasy premium.
Wspomina swoją szkołę:
Szkołę wspominam bardzo pozytywnie, to był świetny czas w moim życiu. W okresie 3 lat zawodówki i 3 lat Technikum poznałem mnóstwo ciekawych ludzi a niektóre przyjaźnie trwają do dziś. Duży wpływ miał na mnie cytat w głównym holu, chyba Ignacego Balińskiego „I zważ, nie popchną tego wstecz ani pochłoną fale, kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale.” Doceniam cierpliwość i życzliwość naszego ówczesnego wychowawcy i dyrektora Horsta Chwałka oraz jego racjonalne podejście do naszych „wybryków”. Ogromny wpływ na mnie miał wychowawca w technikum Paweł Miozga, on w nas wierzył i wielu z nas namawiał na kontynuację nauki w Poznaniu na uniwersytecie. Namawiał, namawiał i namówił ;)
Wszystkich znajomych z tamtego okresu pozdrawiam.
Marcin

Marcin Brzenska2022-05-18T17:01:13+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995 / 1996 w zawodzie piekarz.

Obecnie prowadzi własna piekarnie „U Marcina” w Wysokiej, działa w stowarzyszeniu „Oleski Koszyk”.

Wspomina swoja szkołę: „Moja dawna szkołę wspominam dobrze. Moją wychowawczynią w szkole była historia tej szkoły pani Maria Prandzioch. Była osobą wymagającą, ale przyniosło to dobre efekty. Nie myślałem nigdy, że po ukończeniu szkoły w zawodzie piekarz sam będę prowadził własna piekarnię. Moją specjalnością są bułki. Szkołę która sam kiedyś kończyłem, polecam przyszłym oleskim piekarzom.

Manfred Szropa2022-05-17T17:47:47+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1978, ukończył szkołę w zawodzie malarz budowlany, obecnie właściciel Zakładu Malarsko – Tapeciarskiego i Remontowo-Budowlanego w Łowoszowie oraz Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

„Jako absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas w klasie wielozawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie wykazał się fachową kadrą pedagogiczną oraz ciekawą organizacją zajęć w formie teoretycznej, dzięki czemu zdobytą wiedzę i kompetencje, które z powodzeniem wykorzystuję w swoim życiu zawodowym. Dziś wiem, że uzyskany warsztat teoretyczny – już w trakcie edukacji szkolnej – otwierał horyzonty w świecie pracy zawodowej oraz dawał podstawy do osiągania sukcesów na ścieżce biznesowej. Nabyte umiejętności ułatwiły start – wejście na rynek pracy – a także spojrzenie na całość branży zawodowej. Zdobyte doświadczenie zawodowe procentuje w prowadzeniu mojej własnej firmy budowlanej, w której zatrudniam ponad 25 uczniów.

Czas spędzony w progach ZSZ w Oleśnie był doskonałą formą inwestycji w rozwój mojej osobowości i kariery zawodowej.

Z przyjemnością rekomenduję Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie jako doskonałą formę edukacji przy wyborze szkolnictwa ponadgimnazjalnego”.

Małgorzata Wystalska (Kapuścik)2022-05-17T19:00:12+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie pracuje w administracji Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „ Ukończyłam Liceum Zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem w 1986r., był to ostatni rocznik kształcący się w  tej specjalności. Bardzo pozytywnie wspominam szkołę, koleżanki i kolegów. Moją wychowawczynią była p. Róża Ledwoń nauczycielka matematyki. Mile wspominam nie tylko zajęcia w szkole ale również na warsztatach szkolnych. Szczególnie w pamięci utkwili mi nauczyciele: p. Elżbieta Bensz nauczycielka języka rosyjskiego, p. Jerzy Muszyński nauczyciel wychowania fizycznego, p. Horst Chwałek nauczyciel historii, p. Kazimierz Konieczko nauczyciel zawodu  oraz nauczycielka fizyki p. Elżbieta Konieczko.

Oprócz nauki aktywnie i przyjemnie spędzałam wolny czas w drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Zawodowych prowadzonej przez p. Annę Krawczyk.

Dyrektorem szkoły wówczas był p. Wiesław Wężyk, z którym w ramach OHP wyjeżdżaliśmy nad morze, gdzie oprócz obowiązków wesoło spędzaliśmy czas.

Krótko po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego.

Tak jak dobrze czułam się w szkole będąc uczennicą, również dobrze czuję się jako pracownik.”

Małgorzata Raducka (Hanuszkiewicz)2022-05-17T18:53:02+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1984/1985 w zawodzie fryzjer. Obecnie prowadzi własny salon fryzjerski „Margo”.

Wspomina swoją szkołę: „ Wspominam swoją szkołę super, były organizowane wtedy fajne dyskoteki i zabawy. Fajne było lodowisko, które musiałam odśnieżać. Działała wtedy stołówka w szkole, w której obiady były bardzo smaczne. W szkole poznałam niejednego chłopaka, ale ten jedyny – z tej szkoły został moim mężem. Moje dzieci też uczęszczały do tej szkoły. Miło wspominam grono nauczycieli, z którymi do dzisiaj utrzymuję świetne kontakty”.

Lidwina Wolny (Jeziorek)2022-05-16T20:24:16+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1975 / 1976 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie pracuje jako kierownik cukierni w PSS „Społem”  Olesno.

Wspomina swoją szkołę: „ Po dzień dzisiejszy mam doskonały kontakt z moimi wychowawcami. Szkołę swoją wspominam bardzo miło, bo nauczyła mnie odpowiedzialności i pracowitości. Byliśmy drugim rocznikiem nowo otwartego profilu kształcenia w Liceum Zawodowym. Przez długie lata, po dzień dzisiejszy kształcimy przyszłych cukierników, którzy dobrze sobie radzą na rynku pracy. Bardzo dobrze pracuje mi się z obecnymi uczniami szkoły, z których wiele odbywa zajęcia praktyczne w naszym zakładzie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą. Nigdy nie przypuszczałam, że w przyszłości będę uczyć zawodu uczniów szkoły, do której kiedyś chodziłam”.

Leszek Skorupa2023-01-30T11:44:19+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2004/2005

W zawodzie technik elektronik o specjalności urządzenia audiowizualne

Obecnie: pracuje w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Wspominam swoją szkołę: Szkołę wspominam bardzo pozytywnie – ba, coraz pozytywniej, im bardziej się oddalam od niej w czasie! Chyba tak to już jest, że obraz dawnych lat trochę się zaciera i po pewnym czasie zostają w pamięci tylko te dobre rzeczy, dlatego tak łatwo ulegamy wrażeniu, że „kiedyś to były czasy”. Warto choć na chwilę cofnąć się w czasie, choćby wspominając te wyjątkowe chwile.

ks. Reinhold Skowronek2022-05-18T16:48:49+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1975, ukończył szkołę w zawodzie cukiernik, obecnie misjonarz w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu.

Obecnie misjonarz w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu w latach 1979-1980:

– nowicjat w Bąblinie

– 1980-1986 – Wyższe Seminarium Duchowne w  Kazimierzu Biskupim k/Konina

– 1986-1990- wikary w Złotowie

– 1990-2000- pracownik Domu Zakonnego w Poznaniu

– 2000-2005- praca w duszpasterstwie

– 2005-2010- praca w Rzymie

– 2010- nadal- misjonarz ludowy.

„Najpiękniejszym dziękczynieniem za dary Boże jest przekazanie tych darów bliższym”.

(K.S. Saulhaber)

„Wartością człowieka jego szlachetność i możliwość poznania bliźniego w jego codziennych  czynnościach. Prawdziwa miłość do bliźniego, świadczy o stopniu miłości człowieka do Boga.

Bardzo dziękuję za ogrom dobra i bezinteresowność jakiej doświadczyłem ze strony profesorów, wychowawców i kolegów w tej szkole.

„Nie będzie zapomniane przez Boga niczyje życie ofiarne, żaden piękny trud ludzki na tej ziemi nie przepadnie”.

Wszystkim życzę łaski, czyli pomocy Bożej na całe życie. Na miarę czasów, w których opatrzność Boża pozwala nam żyć i pracować, na miarę zadań i trudności jakie przypadają nam w udziale, na miarę ciężaru krzyża jaki dźwigamy, na miarę słabości i upadków, z których trzeba będzie powstawać życzę, by dni spędzone w tej szkole były piękne, jak święto i by towarzyszył wam zawsze szczery zachwyt Bożymi sprawami i niegasnący entuzjazm”.

ks. Marcin Królik2022-05-18T17:12:00+02:00

Ukończył szkołę  w roku szkolnym 1997 / 1998 w zawodzie technik handlowiec. Obecnie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, doktorantem w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadzi również zajęcia, ponadto pełni obowiązki sędziego Sądu Biskupiego w diecezji gliwickiej.

Wspomina swoją szkołę:  Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy wracam do chwil, czasu spędzonego w mojej – naszej szkole w latach 1994-1998, które miały dla mnie wyjątkowe znaczenie, odnajduję radość i wdzięczność. Nie sposób i nie miejsce by uzewnętrznić wszystko co serce czuje, a rozum przypomina. Jednak był to czas wyjątkowy, który budzi we mnie wdzięczność względem wielu p. Elżbiety Wężyk – mojej wychowawczyni, p. Róży Ledwoń o której wiele się mówiło, a przede wszystkim na „matmie” niejednokrotnie wiele się wydarzyło, o P. Horście Chwałku, którego serdeczności do dziś nieprzerwanie przez te lata doświadczam. Nie sposób wymienić wszystkich ale jeśli to czytacie wiedzcie, że z serca DZIĘKUJĘ.

Pamiętam, gdy pod koniec szkoły jeszcze przed maturą p. Andrzej Koprowski pytał nas bodajże na Podstawach Prawa, gdzie planujemy studiować. Wówczas przyznałem, że myślę o Teologii, na co profesor stwierdził: za to rodziny nie utrzymasz – pomyśl o prawie. Dziś z perspektywy czasu myślę, że miał profesor tzw. nosa, gdyż życie tak się potoczyło, że skończyłem i teologię i prawo. Jak mówi tytuł pewnego filmu La Vita è bella – Życie jest piękne.

Pozdrawiam całą naszą społeczność i cóż być może do zobaczenia. Dla potencjalnych uczniów naszej szkoły dodam Polecam – prawdziwe!

ks. Krzysztof Dziubek2022-05-17T18:45:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1983/1984 w zawodzie    mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie:  pełni posługę proboszcza w parafii pw. Św. Mikołaja w Kędzierzynie – Koźlu.

Wspomina swoją szkołę :  „Wspomnienia szkolne, a jest ich wiele, były naprawdę bardzo dobrym czasem, o wielu niezapomnianych przeżyciach. Bardzo mocna chcę podziękować wszystkim moim nauczycielom, a szczególnie naszej pani wychowawczyni Hildegardzie Jendrzej, za wielki wkład w „polubieniu” matematyki. Moim kolegom i koleżankom z ławy szkolnej również dziękuję za  wspaniałe 4 lata szkolnego życia. Gdyby ktoś ze znajomych chciał nawiązać ze mną kontakt, proszę pisać pod adres e – mailowy  dziukrzy@wp.plWszystkich serdecznie pozdrawiam i za wszystko dziękuję”.

ks. Dariusz Flak2022-05-18T16:56:36+02:00

Absolwent szkoły z roku 1995, ukończył szkołę w zawodzie technik mechanik – specjalność obróbka skrawaniem. Obecnie jest misjonarzem w Pampas – diecezja Huancavelica (Peru).

„Jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia to czas szkoły średniej w Technikum Mechanicznym. Wspominam serdecznie Pana Dyrektora Horsta i moich wychowawców: Panią Elżbietę Konieczko i Pana Jerzego Skałę…..było różnie i czasem trudno, zwłaszcza na lekcjach fizyki, ale piękne wspomnienia pozostaną. Mam nadzieję, że szkoła nigdy nie zatraci swojego wyjątkowego charakteru”!

ks. Sylwester Pruski2022-05-18T17:14:49+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998 w zawodzie  technik handlowiec. Obecnie: obrał drogę kościelną – po ukończeniu w 2012r. Studium Generale Marcianum w Wenecji. Uzyskał tytuł licencjata rzymskiego, obecnie pełni posługę jako sędzia audytor w Sadzie Diecezji Opolskiej, będąc jednocześnie wikariuszem w Katedrze Opolskiej.

Wspomina swoją szkołę :  „Moją wychowawczynią w szkole była p. Elżbieta Wężyk – polonistka. Wspominam ją jako kobietę bardzo otwartą i z dystansem. Muszę wspomnieć też p. Kuś, która uczyła nas dużej ilości przedmiotów zawodowych, które w tej chwili nie bardzo mi się przydają ale pamiętam do dziś, co to jest bombaż chemiczny, biologiczny czy techniczny. Muszę wspomnieć p. Koprowskiego i jestem mu wdzięczny, że nauczył mnie myśleć. Oczywiście też p. dyrektora Chwałka – za to, że mnie „zaraził” historią. Było zawsze kilka punktów, a reszta to już opowieść historyczna. Często wspominam też p. Muszyńskiego od w – f, który od pierwszej klasy, jak się dowiedział, że jestem Pruski, a znał wcześniej moje siostry i kuzyna – to wiązał ze mną wielkie nadzieje sportowe, a potem przeżył wielkie rozczarowanie moją postawą życiową. Dużą rolę w moim powołaniu odegrał ówczesny katecheta ks. Wojciech Reisch – osoba wielkiego serca i życzliwości oraz wsparcia.”

Krzysztof Pradella2022-05-17T19:19:29+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym 1989/1990 w zawodzie  monter urządzeń elektronicznych.

Obecnie:  prowadzi firmę ogólnobudowlaną w Wachowicach.

Wspomina swoją szkołę :  Moja edukacja w klasie wielozawodowej trwała dwa lata, toteż moje wspomnienia z tego okresu są bardzo skromne. Pomimo tego do dnia dzisiejszego pozostało w pamięci uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, czyli pierwszy dzień w nowej szkole i powitanie naszej klasy przez ówczesnego dyrektora szkoły, Pana Wiesława Wężyka. Tego dnia razem z nami powitano w gronie pedagogicznym Panią Emilię Hamelę, jak się później okazało naszą wychowawczynię. Lekcje fizyki i języka rosyjskiego również czasami wracają we wspomnieniach.

Pomimo krótkiego stażu uczniowskiego, niektóre przyjaźnie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Krzysztof Pilśniak2023-10-18T11:16:08+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym: 2001/2002

W zawodzie: technik technologii drewna

Obecnie: właściciel firmy z branży meblowej „ Stolarstwo” w Starokrzepicach.

Wspomina swoją szkołę:

Jestem absolwentem ZSZ Józefa Lompy z roku 2002. Edukację rozpocząłem w ZSZ następnie kontynuowałem w Technikum Wieczorowym dla Dorosłych. Wspomnienia z czasów szkolnych wywołują u mnie uśmiech. Wspólnie spędzony czas z kolegamii koleżankami podczas zajęć, jak i przerw w murach szkoły. Dyrektorem szkoły w latach mojej edukacji był Pan Horst Chwałek. Człowiek, od którego otrzymałem duże wsparciejuż na początku mojej edukacji w tej szkole. Pan Chwałek był również moim wychowawcą w szkole zawodowej. W technikum moim wychowawcą był Pan Paweł Miozga. Bardzo miło wspominam wszystkich nauczycieli, którzy w ciekawy sposób przekazywali wiedzę  i zachęcali do czynnego udziału w zajęciach .Spowodowało to, że podjąłem dalszą naukę na studiach w tym kierunku, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku Mechanicznej Technologii Drewna. Nie było by mnie w tym miejscu, w którym obecnie jestem (mgr inż. technologii drewna prowadzącym własne przedsiębiorstwo produkcyjne Handlowo-Usługowe STOLARSTWO), gdyby nie pasja i zaangażowanie osób, które spotkałem na swojej drodze w ZSZ im. Józefa Lompy.

            Z pozdrowieniami dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz absolwentów, szczególnie z klasy mechanicy i stolarze Technikum dla Dorosłych rocznika 2002.

Krzysztof Krzymiński2022-05-18T17:29:27+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 2000, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, a następnie technikum (2003) w  zawodzie technik mechanik, obecnie współwłaściciel Firmy Transportowej „KAMA” w Oleśnie.

„Pobyt w szkole wspominam bardzo miło, tym bardziej, że uczęszczałem do niej przez 6 lat – najpierw 3 lata szkoły zasadniczej, potem 3 lata w technikum. Uważam, iż nabyta wiedza i praktyka przydaje mi się obecnie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z częścią mojej dawnej klasy utrzymuję w dalszym ciągu kontakty.

Pobyt w szkole był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, a zarazem kopalnią wiedzy – tej praktycznej i życiowej.

Wszystkim mogę tą szkołę polecić”.

Krzysztof Kopyto2022-05-18T17:16:04+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998 w zawodzie technik elektronik, specjalność elektronika ogólna. Obecnie pracuje jako nauczyciel niemieckiego i informatyki w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

Bardzo miło wspominam szkołę. Szczególnie wychowawczynię Panią mgr Renatę Jerkę, która była bardzo wyrozumiałym wychowawcą. Byliśmy pierwszym rocznikiem technikum elektronicznego, więc nie zawsze było łatwo. Bardzo dużo nauczyły mnie zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych i praktyki zawodowe odbywane w różnych firmach. Najbardziej w pamięci utkwiła mi prezentacja prac dyplomowych, wykonanych na zakończenie szkoły i ich obrona. Szkoła nauczyła mnie wielu rzeczy przede wszystkim rozwiązywania problemów i nie poddawania się.

Krystian Szulc2022-05-16T20:21:52+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1975/1976 w zawodzie mechanika obróbki skrawaniem. Obecnie  pracuje jako magazynier – sprzedawca w Spółdzielni Handlowej „Rolnik” w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „ Zawsze wspomnienia ze szkoły są idealne. Mieliśmy w klasie kilku rodziców, bo wychowawca jest jak rodzic – najpierw był p. Skuła Jerzy, potem była p. Krystyna Sońska, a ostatnim była pani Róża Ledwoń.  Z wszystkimi tymi osobami do dzisiaj mam bardzo dobre relacje. Czasami spotykamy się z kolegami z klasy – i odświętnie i na mieście. Miło wspominam z ławki szkolnej Janusza Sowiźrała, Lidwina Jeziorek, Adama Marka (nieżyjącego już – a siedziałem z nim w jednej ławce), Joachima Kusa. Miło wspominam też pozostałych moich kolegów. Moje dobre emocje zawsze z tym miejscem się kojarzą. Udzieliło się to mojemu najmłodszemu synowi Andrzejowi, który postanowił rozwijać swoje talenty w ZSZ im. Józefa Lompy w Oleśnie”.

Klaudiusz Małek2022-05-18T16:59:45+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1996, ukończył technikum mechaniczne.  Od roku 2002 r. radny Rady Miejskiej w Oleśnie z terenu Sowczyce, Łomnica i Kol. Łomnicka. Obecnie pełni również funkcję przewodniczącego komisji gospodarczej w Gminie Olesno. Wykonywany zawód: prawnik.

„Fajnie wspomnieć szkołę średnią, kolegów z klasy, nauczycieli – tych surowszych  i tych uśmiechniętych, szczególnie dobrze wspominam naszego wychowawcę Pana Jerzego Skułę. Swoje kroki zawodowe skierowałem w innym kierunku, ale to właśnie zdobyty w tej szkole szeroki spektrum wiedzy umożliwił mi realizację dalszych zainteresowań.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich pedagogów, absolwentów i uczniów naszej szkoły”.

Klaudiusz Gromotka (Klaus)2022-05-18T17:30:58+02:00

Absolwent szkoły z roku 2000, ukończył szkołę w zawodzie technik handlowiec, obecnie pracuje w wymarzonym zawodzie w Salonie Meblowym „Pyka” w Oleśnie oraz od 2000 roku gra i śpiewa w zespole muzycznym „Paradis”.

„Miło wspominam szkołę  z tego względu, że po jej ukończeniu w dalszym ciągu korzystałem z pomocy nauczycieli tej szkoły, zwłaszcza Pani M. Prandzioch. Dzięki tej pomocy studia z zakresu zarządzania ukończyłem z bardzo dobrym wynikiem. Dzięki mojej pracy  w zespole „Paradis” utrzymuję kontakty z wieloma osobami z mojej klasy – grałem min. na weselach u moich koleżanek z klasy.

Bardzo miło wspominam nauczycieli ze szkoły, i do dzisiaj mam z nimi dobry kontakt. Nauka w szkole przygotowała mnie do pracy w wykonywanym zawodzie i do życia.

Bardzo jest mi miło, gdy mam okazję z zespołem grać na studniówkach organizowanych w mojej dawnej szkole”.

Klaudiusz Bardosz2022-05-18T17:53:54+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie  monter  elektronik. Obecnie:  pracuje w firmie „ELKOM” w Oleśnie, twórca i muzyk działającego od 2009r. zespołu „Nonet + „.

Wspomina swoją szkołę :  „Szkołę wspominam bardzo dobrze, przez 2 lata prowadziłem Orkiestrę Szkolną, która ma na koncie kilka małych sukcesów – min. wyróżnienie na rewii orkiestr dętych w Psurowie i II miejsce na powiatowym przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych. Dobrze w mojej pamięci zachował się katecheta p. Sebastian Jokiel, z którym obecnie gram  w tym samym zespole. Jako muzyk i aranżer zespołu „Nonet „ gramy różne style muzyki , min. swing, regge, swing regge czy ballady, a w okresie Bożego Narodzenia zawsze kolędy  i pastorałki. Cieszę się, że dzisiaj, tj. 8 stycznia 2016r. graliśmy z zespołem dla uczniów i nauczycieli szkoły, do której kiedyś chodziłem .”

Klaudia Dudek (Bomba)2022-05-18T17:08:56+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym  1995/1996 w zawodzie  sprzedawca – technik handlowiec. Obecnie   prowadzi sklep kosmetyczny „GLAMOUR” w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  „ Najbardziej wspominam swoich znajomych z tych   6 lat, które spędziłam w tej szkole – najpierw 3 lata w szkole zasadniczej, a następnie 3 lata w technikum. Nauka wciągnęła mnie do tego stopnia, że następnie ukończyłam studia o profilu ekonomicznym. Niektórych znajomych    z tej szkoły pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej. Bardzo miło wspominam wszystkich nauczycieli, którzy obecnie niejednokrotnie odwiedzają mnie – jako klienci – w moim sklepie.

Tą szkołę skończyłam już dawno ale to tak jakby to było wczoraj. Miło wspominam żakinady uczniowskie. Myślę, że szkoła którą ukończyłam     w Oleśnie przydała mi się, ukierunkowała mnie do tego co obecnie robię. Wszystkim polecam tę szkołę, która była przyjazna i gwarantuje dobrą pracę.”

Karol Włóka2022-05-18T17:22:51+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1998/1999 w zawodzie technik technologii drewna. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Publicznym  im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

Wspomina swoją szkołę: „Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy ukończyłem w 1999 roku, w zawodzie technik stolarstwa meblowego. W szkole panowała atmosfera pełna życzliwości i otwartości na nasze często zwariowane pomysły. Stanowiliśmy bardzo zgrany zespół klasowy (z niektórymi kolegami utrzymuję kontakt do dziś). Nauczyciele godni zaufania, oddani swojej pracy, utwierdzali nas w przekonaniu, że do odważnych świat należy.”

Kapitan Łukasz Olejnik2022-05-18T17:44:19+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  2002/2003 w zawodzie  technik elektronik

Obecnie  : w randze kapitana pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

 Wspomina swoją szkołę :  Czas spędzony w ZSZ im. Józefa Lompy w Oleśnie wspominam bardzo dobrze. W szkole podstawowej bardzo angażowałem się w organizację różnych uroczystości i imprez poprzez granie w zespołach, przygotowywanie nagłośnienia i prowadzenie dyskotek szkolnych. Kiedy padło pytanie co dalej, nie miałem wątpliwości, że musi to być technikum elektroniczne w Oleśnie. Od pierwszych dni w szkole wiedziałem, że dokonałem świetnego wyboru. Kilku nauczycieli pamiętam do dziś : Pani Łapucha, Pani Konieczko, Pan Skuła, Pan Sykulski, Pan Antonowicz, Pan Łęgosz, Pan Lupa. Moim wychowawca była Pani Beata Gorol, dla której było to pierwsze wychowawstwo w ZSZ i dzisiaj mogę powiedzieć, że nie miała łatwo. Jednak udało jej się zapanować nad tą  grupą młodzieży. Doskonale pamiętam i wspominam dyrektora Horsta Chwałka, który zawsze był uśmiechnięty i potrafił dotrzeć do młodzieży, która nie koniecznie była łatwa.

Podczas pięcioletniej edukacji w ZSZ spotkałem wielu wspaniałych ludzi.

Kiedy kończyłem szkołę średnią byłem zdecydowany : „Chcę zostać strażakiem!”. Pojawiło się wtedy pytanie : czy szkoła średnia w małym mieście jakim jest Olesno przygotowała mnie do dalszej edukacji na tyle, że w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie poradzę sobie bez problemu ?

Po pierwszym zjeździe na SGSP wiedziałem, że przygotowany jestem bardzo dobrze.

W trakcie studiów rozpocząłem służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie (2006r.) na stanowisku młodszy ratownik kierowca. Po czterech latach służby, ukończeniu studiów inżynierskich i będąc w trakcie studiów magisterskich przeniosłem się do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

W chwili obecnej zajmuję stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP     w Opolu i oficera prasowego OKW  PSP.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i nie mogę doczekać się spotkania „po latach”.

Józef Wystrychowski2022-05-16T19:35:30+02:00

Absolwent szkoły z roku 1971 ukończył szkołę w zawodzie stolarz. Od 1974 roku pracował jako nauczyciel zawodu i technolog drzewny w Warsztatach Szkolnych, obecnie przebywa na emeryturze.

„Szkołę wspominam bardzo dobrze. Teraz w szkolne nie ma już takich zachowań, jak w czasach Pan a Rutkowskiego, gdy ja chodziłem do tej szkoły – mam na myśli na przykład tarcze i długie włosy. Moimi wychowawcami byli: Pani Sikora i Pan Tarnowski. Zajęcia praktyczne odbywałem na Warsztatach szkolnych, które wtedy bardzo dobrze funkcjonowały”.

Józef Gallus2022-05-17T17:44:34+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1977, ukończył szkołę w zawodzie tokarz,   obecnie emerytowany nauczyciel zawodu pracujący nadal w ZSZ w Oleśnie oraz kościelny parafii p.w. Bożego Ciała w Oleśnie.

„W roku 1977 ukończyłem Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie tokarz. Nauka w tej szkole pozwoliła mi zdobyć nowe wiadomości i doświadczenia. Pracowali tutaj wspaniali, bardzo życzliwi nauczyciele, a nasza klasa była bardzo zgrana. W tamtych latach działały bardzo prężnie warsztaty szkolne, gdzie odbywaliśmy praktyczną naukę zawodu. Doświadczenia wyniesione z tej szkoły pozwoliły mi kontynuować dalszą naukę, a następnie podjąć pracę w szkole, gdzie się uczyłem. Jako absolwent polecam szkołę, do której też kiedyś uczęszczałem”.

Józef Borzęcki2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1968/1969 w zawodzie tokarz. Obecnie na emeryturze. Od 1985 roku szkoli dzieci i młodzież na różnych szczeblach rozgrywek w piłce nożnej. Trener Chemika Kędzierzyn – Koźle i Victorii Cisek (III liga).

„ Zawodnik KS „Start” Olesno, grał w latach 70 – tych XX wieku w klubie „Małapanew” Ozimek (II liga), a następnie w I ligowej Odrze Opole (sezon 1976 – 1977). Piłkaraską karierę zawodniczą zakończył w II – ligowej „Małejpanwi” Ozimek w 1980 roku.

Wspomina swoją szkołę: „Najbardziej z czasów szkolnych pamiętam nauczyciela wychowania fizycznego p. Kazimierza Rutkowskiego, który był osobą wszechstronnie przygotowaną i to samo chciał z nami osiągnąć. Robił z nami i siatkówkę, koszykówkę, a przede wszystkim gimnastykę. Myślę, że dobrze mnie przygotował do mojej przygody z piłką nożną. Nauczyciele ogólnie byli bardzo fajni i bardzo dobrze wspominam tamten czas.”

Joachim Poremba2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył  w roku szkolnym 1973/1974 Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, a następnie w roku szkolnym 1976/1977 Technikum Mechaniczne dla Pracujących.

Obecnie prowadzi skład opałowy w Oleśnie – Świerczu oraz firmę transportową.

Wspomina swoją szkołę:  „W szkole była przede wszystkim dyscyplina, szczególnie u p. Matyjowej i p. Skuły. Super wspominam z tamtych lat to wycieczki klasowe. W zawodówce moim wychowawcą był p. Kokot, a w technikum – w tej samej szkole – najpierw p. Gwiazdowski, a następnie p. Rudzka- Żak. Mile wspominam moich kolegów z ławki szkolnej – Kuziora i Szymona Przybylskiego. Bardzo dobre było to, że w praktyce na warsztatach szkolnych przechodziliśmy wszystkie działy. Ogólnie dawną szkołę wspominam bardzo mile.”

Joachim Jendrzej2022-05-17T18:20:00+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1979/1980 w zawodzie monter wewnętrznych instalacji sanitarnych

Obecnie  :  prowadzi z sukcesami własną działalność gospodarczą, min. Firmę Transportową „SELLA” w Oleśnie i „Gościniec Sternalice” w Sternalicach

Wspomina swoją szkołę :  „Swoją dawną szkołę wspominam bardzo dobrze, a z nauczycieli szczególnie p. Bogdana Napieraja. Z dawnych kolegów to chciałbym spotkać  Zdobylaka  i Norberta Nowaka.

Zdarzeń niemiłych nie było, nic niedobrego się nie zdarzyło. Klasa była mała ale bardzo udana. Dużo zawdzięczam p. Napierajowi, który był dobrym opiekunem edukacji w tamtym czasie. Chyba nie byłem na żadnym pochodzie 1 – Majowym w Oleśnie.

Umiejętności zdobyte w wybranym przez siebie zawodzie czasami się przydają, choć obecnie zajmuję się zupełnie czymś innym.

Polecam swoje usługi w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, wypoczynku  i wyśmienitej gastronomii.

Jerzy Gaden2022-05-17T18:34:34+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1983, ukończył szkołę w zawodzie stolarz obecnie właściciel Zakładu Stolarstwa Usługowo – Produkcyjnego w Wysokiej.

„Moim wychowawca w szkole była Pani Lucyna Matyjowa, która wspominam bardzo dobrze. Mamy do dzisiaj bardzo dobry kontakt. Przedmiotów zawodowych uczył mnie pan Miozga, z którym obecnie jestem na stopie koleżeńskiej. Miło wspominam mojego kolegę z ławki szkolnej Piotra Gielsoka z Ligoty Oleskiej. Ogólnie szkołę wspominam bardzo dobrze”.

Jarosław Sułkowski2022-05-18T17:21:05+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1998/1999 w zawodzie technik elektronik o specjalizacji elektronika ogólna. Obecnie główny informatyk Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

Wspominam swoją szkołę z dobrego przygotowania uczniów do studiowania na uczelniach, praktyk zawodowych, życzliwych ludzi, nauczycieli, którzy nawiązywali bardzo dobre znajomości z uczniami nawet po zakończeniu szkoły. Możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Jarosław Kiełbus2022-05-18T14:58:25+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1991/1992 w zawodzie dekarz. Obecnie:  prowadzi swoją działalność gospodarczą – Firmę „Dachbud” w Oleśnie w swoim wyuczonym zawodzie. Zatrudnia 5 pracowników i 2 uczniów, którzy są uczniami ZSZ w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  „Bardzo pozytywnie. Były to ostatnie lata wolności. Dzięki temu, że macie tyle kierunków zawodowych, każdy może kształcić się     w swoim wymarzonym zawodzie. Po skończonej szkole zdobyłem dyplom czeladniczy, po kolejnych 3 latach dyplom mistrza w zawodzie dekarz – blacharz. Daje mi to możliwość szkolenia uczniów oraz zapewnienia dobrej pracy pracownikom. Od 4 lat jestem w komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu”.

Jarosław Gruca2022-05-18T14:54:06+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1990/1991 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Obecnie: starszy specjalista w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „ Szkołę ukończyłem w roku 1991 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Miałem to szczęście, że trafiłem na wspaniałego pedagoga śp. Pana Jana Kanię. Jako nasz wychowawca motywował nas do pracy i nauki. Pamiętam, że miał swój rytuał polegający na tym, że przed lekcją ściągał swój zegarek z ręki i kład go na biurku. Zdobyte w szkole umiejętności pozwalają mi do dziś wykonywać we własnym zakresie mniej skomplikowane naprawy. Wiedza, którą zdobyłem otworzyła mi drogę do dalszej edukacji, co zaowocowało ukończeniem Politechniki Opolskiej na wydziale inżynierii.”

Janusz Pietrzak2022-05-18T14:55:36+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  1990/1991 w  zawodzie  mechanika pojazdów samochodowych.

Obecnie  : prowadzi z sukcesami własną firmę transportową  „Pietrzak Express” .

Wspomina swoją szkołę :  „Szkołę ukończyłem w 1991r. w zawodzie mechanika samochodowego. Lata spędzone w Zespole Szkół Zawodowych wspominam z ogromnym sentymentem. Często w prywatnych rozmowach powraca temat młodzieńczych lat spędzonych w szkole, przywołując wspomnienia kolegów, koleżanek, z którymi przeżyło się wiele wspaniałych chwil i przygód. Oczywiście w czasie tych wspomnień nie może zabraknąć również nauczycieli, których pamiętam i cenię do dzisiaj. Mój wychowawca i najbliższy sąsiad w czasach szkoły Pan Jan Kania miał mnie na oku cały czas. W odróżnieniu od większości kolegów bezstresowo wspominam matematykę z Panią Marią Prandzioch.

Jak szkoła zawodowa, to wiele wspomnień wiąże się z praktyką zawodową, którą miałem      w Gronowicach u Pana Kubicy, wspaniałego fachowca i surowego Majstra. Do dzisiaj utrzymuję wiele kontaktów z kolegami, koleżankami, a także nauczycielami szkoły. Są to kontakty zawodowe, jak również prywatne. Z wieloma absolwentami Naszej Szkoły współpracuję zawodowo na co dzień, prowadząc firmę transportową i muszę przyznać, że wspólne „korzenie” ułatwiają kontakt.

Jan Wiecha2022-05-17T17:50:07+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1977/1978  w  zawodzie  mechanik obróbki skrawaniem.

Obecnie mgr inż. mechanik – manager w firmie OlesnoTec Sp. z o.o. w Wojciechowie.

Wspomina swoją szkołę :  „Pomimo upływu wielu lat od zakończenia nauki w Liceum Zawodowym wspominam szkołę bardzo miło i z dużym sentymentem. Do dziś pamiętam wszystkich nauczycieli. Szczególnie dobrze wspominam naszą wychowawczynię Panią profesor Lucynę Matyję, która potrafiła zapanować nad naszą niesforną klasą. Z zajęć na warsztatach szkolnych dobrze pamiętam instruktorów zawodu – panów Konieczko, Sosnowski, Długosz. Byli to nauczyciele z wielką wiedzą i umiejętnościami i to oni nauczyli nas tzw. kultury technicznej. Będąc na studiach i później w pracy dopiero doceniłem jak wysoki był poziom nauki i jak ważna była praktyczna wiedza i umiejętności zdobyte na warsztatach szkolnych”.

Jan Srokosz2022-05-17T19:06:52+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w  roku 1988, ukończył szkołę w zawodzie tokarz. Obecnie pracuje jako nauczyciel techniki w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie.

„Jestem absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w zawodzie tokarz. Miło wspominam czas, kiedy uczęszczałem do szkoły. Doceniam wysiłek i pracę nauczycieli oraz wychowawcy, jestem im bardzo wdzięczny.  W mojej pamięci pozostaje wiele wspaniałych chwil przeżytych z uczniami mojej klasy, której wychowawcą był Pan Horst Chwałek. W trakcie nauki odbywałem również praktykę w warsztatach szkolnych, przechodząc przez różne działy obróbki metali.

Kończąc szkołę zdobyłem wiedzę oraz doświadczenie, które pozwoliło mi kontynuować dalszą edukację”.

Jan Rataj2022-05-18T17:27:39+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 2000, ukończył służbę w zawodzie technik handlowiec, obecnie pełni funkcję dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Oleśnie.

„Odbywając naukę w Liceum Handlowym nauczyłem się i poznałem wiele nowych zagadnień związanych z ekonomią i prawem, co bardzo ułatwiło mi dalszą naukę na studiach. W pamięci utkwiły mi praktyki zawodowe, między innymi ta w Banku, w którym obecnie pracuję. Szkołę wspominam bardzo miło i jestem zadowolony z jej wyboru”.

Jan Leśniak2022-05-16T20:25:44+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym 1975/1976 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem

Obecnie:  pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Wspomina swoją szkołę :  „Gdy po latach wspomina się swoją szkołę, to trudno nie poddać się emocjom. Z perspektywy czasu wszystkie przeżycia i sytuacje, które wówczas przeżywaliśmy, dzisiaj widzimy w innym świetle.

Szczególnie w pamięci utkwiły mi lekcje rysunku technicznego, które prowadził p. profesor Jerzy Skuła. Wymagania, które przed nami stawiał, wydawały nam się nie do przebrnięcia. Ale gdy już „zaliczyliśmy” określony materiał i oceny były już wystawione, z każdego schodziło to przysłowiowe powietrze. Nie było „zmiłuj się„.

Również serdecznie wspominam lekcje wychowania fizycznego, które prowadził p. profesor Kazimierz Rutkowski. Duże wymagania wobec ucznia, a jednocześnie przyjacielskie podejście sprawiały, że chętnie zostawaliśmy po lekcjach, ćwiczyliśmy na SKS – ach.

Jakub Piekarzewicz2024-01-15T14:43:34+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w zawodzie tokarz

Obecnie:  prowadzi z sukcesami sklep i serwis HUSQVARNA w Kluczborku i Oleśnie

Wspomina swoją szkołę : Bardzo pozytywnie. To był najlepszy czas w moim życiu. Miałem super zgraną klasę i fajnych nauczycieli, którzy przygotowali mnie do pozytywnego rozwoju osobistego. Miło wspominam panią Jendrzej od matematyki. Dzięki niej nauczyłem się liczyć na siebie. Z kolei dzięki panu Stanisławowi Muszyńskiemu spojrzałem na świat w sposób kreatywny.
Pierwsze szlify zawodowe zdobywałem u pana Wrzeszcza, który dawał nam prawdziwą szkołę życia na warsztatach. Do dziś mam osobisty kontakt z panem Wilhelmem Wenglem, moim nauczycielem zawodowym. Łączy nas wzajemna współpraca. Jestem bardzo szczęśliwy, że było mi dane skończyć ZSZ im. J. Lompy w Oleśnie. Moja szkoła ukształtowała we mnie dobrego człowieka i przygotowała do życia.

Jacek Kokot2023-03-03T23:16:48+01:00

Ukończył Technikum Mechaniczne, specjalność: obróbka skrawaniem w 1993r.

Pracuję, jako główny specjalista ds. prewencji i rehabilitacji w KRUS w Oleśnie.

Swoją dawną szkołę – Technikum Mechaniczne – wspominam bardzo dobrze. Z osobami, z którymi się uczyłem stworzyliśmy całkiem niezłą ekipę. Czasem zdarzały się „zgrzyty” pomiędzy nami a nauczycielami, ale na nasze szczęście okazywali się dla nas wyrozumiali. W pamięci pozostały mi również wspomnienia z praktyk na warsztatach szkolnych, gdzie pierwsze kroki w praktycznej nauce zawodu stawiałem z pilnikiem do metalu w rękach.

Z mojej dawnej klasy wciąż mam kontakt z kilkoma osobami. W tym roku planujemy spotkanie klasowe, na którym będzie bardzo miło powspominać „stare czasy”.

Obecnie nie pracuję w wyuczonym zawodzie, ale to nie oznacza, że pozyskane umiejętności i wiedza nie przydały mi się życiu codziennym.

Serdecznie pozdrawiam całe grono pedagogiczne oraz Dyrekcję.

Hubert Jokiel2022-05-17T18:30:06+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1981/1982  w  zawodzie elektroinstalator

Obecnie  : prowadzi z sukcesami firmę „JOKIEL”

Wspomina swoją szkołę :  „Czas nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie wspominam bardzo fajnie. W pamięci utkwiły mi szczególnie zajęcia z Panią Jadwigą Bryś, która była moją wychowawczynią oraz zajęcia z Panią Marią Prandzioch, która uczyła matematyki. Jednym ze szczególnych wspomnień było to z czasu stanu wojennego, kiedy      to nie można było, bez specjalnych zezwoleń, poruszać się samochodem. Wtedy to majster    z praktyk zawodowych załatwił u komisarza w Urzędzie Miejskim, że nasz samochód będzie się poruszał swobodnie jako pogotowie elektryczne i tak jeździliśmy na budowy. Miło znów wspomnieć tamte lata. Serdecznie pozdrawiam nauczycieli i uczniów mojej dawnej szkoły.

Hubert Brodacki2022-05-17T19:08:49+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1987/1988 w zawodzie fryzjer. Obecnie właściciel trzech salonów fryzjerskich w Oleśnie i Kluczborku.

Wspomina swoją szkołę: ” Wspomnienia ze szkoły mam bardzo dobre. Moją wychowawczynią była pani profesor Hildegarda Jendrzej, którą do dnia dzisiejszego bardzo miło wspominam. Część moich dawnych kolegów wyjechała za chlebem, część pozostała na miejscu. Mam cały czas kontakt ze szkołą, ze względu na to, że szkolę jej uczniów w zawodzie fryzjer. W moim salonie, jako klienci bywają również osoby bardzo znane, między innymi mistrz świata w rajdzie DAKAR – p. Dariusz Rodewald, misjonarz Skowronek i wielu innych absolwentów szkoły, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również moich byłych nauczycieli, na czele z panią wychowawczynią.”

Grzegorz Wolny2022-05-18T17:05:32+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  1995/1996 w zawodzie    technik mechanik

Obecnie :  prowadzi własną firmę w zakresie montażu instalacji wodnych i centralnego ogrzewania w Oleśnie

Wspomina swoją szkołę :  Technikum, to były czasy …. Naszym wychowawca był zacny człowiek profesor Jerzy Skuła. Myślę, że byliśmy raczej ostatnimi rocznikami uczonymi              i wychowanymi starszymi metodami edukacyjnymi i wychowania. Pomimo tego byliśmy raczej burzliwą klasą. Niejednokrotnie zostawaliśmy po planowanych lekcjach żeby coś naprawić lub nadrobić czy zaliczyć zaległości. 20 lat to niewiele po zakończeniu szkoły, jednakże przez te lata cywilizacyjnie wiele się zmieniło. Nie było komórek, Internetu. Cieszyliśmy się wtedy z wielu prostych rzeczy, herbatki na stołówce z bułkami, oczywiście nie od razu na siedząco przy stole, na to trzeba było zasłużyć; żakinady z szalonymi, patrząc          z perspektywy czasu przebraniami i rekwizytami; walentynki międzyszkolne, bale i dyskoteki w MDK, wycieczki, zajęcia na temat Unii Europejskiej.

Spotkałem  niesamowitych nauczycieli, nie tylko przedmiotów zawodowych czy humanistycznych ale nauczycieli, którzy swoją postawą umieli na nas wpłynąć, zmobilizować, odpowiedzieć na pytania, wytłumaczyć, cieszyć  i śmiać się z nami. Za co serdecznie dziękuję.

P.S.  Mieliśmy 20 lat po zakończeniu szkoły. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie. Okazuje się, że Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem było świetną podstawą do tego żeby zostać mecenasem, pielęgniarzem, animatorem sportu, a w innych rocznikach księdzem, nauczycielem, nawet słyszałem, że niektórzy absolwenci mają tytuł doktora.

Polecam naszą szkołę – Grzegorz Wolny.

Grzegorz Pakuła2022-05-18T17:10:06+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  1995/1996 w zawodzie    tapicer

Obecnie  :  prowadzi z sukcesami własny zakład tapicerski w Ligocie Oleskiej

Wspomina swoją szkołę :  „Wspominam jako pozytywnie spędzony czas, aż nie chce się wierzyć, że minęło już 20 lat. Patrząc na dyrektora Chwałka wydaje mi się, że czas się zatrzymał. W tamtych latach na pierwszym roku miałem trzy dni nauki w szkole i trzy dni praktyki, w drugim roku – dwa dni nauki, cztery dni praktyki. W trzeciej klasie była już tylko praktyka. Bardzo dużo czasu było więc poświęcone na naukę zawodu, wydawało i się, że za dużo. Nawet mnie to irytowało. Dziś prowadząc dziesiąty rok swoją działalność mogę śmiało powiedzieć, że nie był to czas zmarnowany i podziękować niestety nie żyjącemu już majstrowi p. Huciowi za przekazanie umiejętności tapicerskich.

Pozdrawiam całe grono pedagogiczne.

Grzegorz Kowalik2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1967/1968 w zawodzie monter instalacji sanitarnej. Obecnie mieszka i pracuje w Działoszynie koło Częstochowy, gdzie prowadzi własne biuro projektowe.

Wspomina swoją szkołę: „Byłem jednym z 378 uczniów, którzy w dniu 1 września 1965r. rozpoczynali naukę w nowym budynku ZSZ Olesno. Moim wychowawcą był p. Stefan Tarnowski, który był niezwykle wymagający i człowiekiem z żelaznymi zasadami. Każdy uczeń musiał dbać o kulturę słowa i wygląd. Uczniom w czasie wolnym nie wolno było odwiedzać żadnych lokali, zgodnie z zasad, że bycie uczniem naszej szkoły zobowiązuje i trzeba o tym zawsze pamiętać. W czasie nauki wynajmowałem stancję. Z wielkim sentymentem wspominam swoją polonistką p. Elżbietę Wężyk i matematyczkę p. Hildegardę Jendrzej. Szkoła nauczyła mnie nie tylko zawodu, ale i startu w dorosłe życie. Po zawodówce kontynuowałem naukę w technikum w Raciborzu, a dostałem się tam tylko dzięki wyniesionej z Olesna znajomości rysunku technicznego. Z sentymentem wspominam wycieczkę do Zakopanego i moich kolegów Józka i Zbyszka. Do dnia dzisiejszego przechowuję w moich zbiorach zdjęcia, ale i niezwykle cenne dla mnie nagrody książkowe, które otrzymałem za dobre wyniki w nauce, pomoc w bibliotece czy za udział w konkursie regionalnym dotyczącym znajomości Opolszczyzny. Dzisiaj jestem człowiekiem spełnionym zawodowo  i prywatnie. Interesuję się geografią, literaturą, a fascynuje mnie twórczość poetów wyklętych”.

Ginter Bartyla2022-05-16T20:17:03+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1975, ukończył szkołę w zawodzie malarz- tynkarz, od 17 lat prowadzi własną firmę budowlaną „Bartyla”.

„W latach 1973 – 1975 uczęszczałem do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oleśnie do klasy zawodowej murarskiej.

Rocznik szczególny – klasa, w której było nas 21 chłopaków pod opieką profesora Rutkowskiego. Mieliśmy wspaniałych wychowawców i pedagogów. Pamiętam spędzone z nimi lekcje – różne, bo nie zawsze tak po uczniowsku  – miłe.

Nie szczędzili Nan swych umiejętności poświęcenia ani serca tacy profesorowie jak: Kosmala, Jendrzej, Wężyk, Rutkowski, Anioł.

W szkole otrzymałem dobre wykształcenie ogólne, ale przede wszystkim zawodowe. Przedmiotów zawodowych w tej szkole uczyli: profesor  Hłatek i profesor Wacławik.

W tych czasach szkolnych nauczyciele mieli duży autorytet wśród uczniów. Inne obowiązywały także stroje uczniowskie, obowiązkowa każdy uczeń musiał mieć tarczę szkolną na stroju oraz pilotkę.

Czasy spędzone w szkole zawodowej wspominam po latach jako bardzo dobre, miłe.

To były naprawdę wspaniałe lata. Warto czasami powspominać. Po ukończeniu szkoły zawodowej rozpocząłem naukę w Technikum Budowlanym w Opolu.

Moja pierwsza praca w budownictwie to PBR Olesno jako majster na budowie”.

Gerard Blaszczok2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1970/1971 w zawodzie betoniarz. Obecnie właściciel zakładu kamieniarskiego w Jamach i II podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie. Ponadto prowadzi Salon  Meblowy w Gorzowie Śląskim.

„Zawodówka była szkołą bardzo fajną, moją wychowawczynią była pani Elżbieta Wężyk. Jak pamiętam, wtedy w całej szkole pracowały tylko dwie panie. Szkoła którą ja pamiętam wyglądała zupełnie inaczej niż szkoła obecna. Byłem w klasie wielozawodowej i bardzo miło wspominam moich kolegów z różnych zawodów i różnych miejscowości. Z moich dawnych kolegów miło wspominam Bagrincewa, który obecnie jest listonoszem w Praszce. W mojej klasie był Franek Pietrok z Olesna. Jako podstarszy Cechu szkołę znam i będę ją polecał w przyszłości”.

Franciszek Szklorz2022-05-17T18:24:58+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1981/1982.  w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi własny zakład stolarski – usługi stolarskie w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „ Swoją szkołę wspominam bardzo dobrze. Moim wychowawcą była pani Róża Ledwoń – ogólnie wymagająca. Moja klasa to była typowa klasa stolarska, w tej klasie były również 4 dziewczyny. W tamtych czasach zajęcia w szkole to były 3 dni i 3 dni na praktyce. Zajęcia praktyczne odbywałem u pana Świtały na ul. Dobrodzieńskiej w Oleśnie. Przez dwa lata przedmioty zawodowe prowadził z nami pan Stanisław Dedyk, a w klasie trzeciej był to już pan Miozga Paweł. Szkołę polecam jak najbardziej przyszłym fachowcom”.

Franciszek Pietrzok2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołą w roku szkolnym 1970/1971 w zawodzie ślusarz. Obecnie prowadzi z sukcesem własny zakład Kamieniarski w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „Nie pracuję obecnie w wyuczonym zawodzie, gdyż odziedziczyłem zakład po ojcu i kontynuuję tradycje rodzinne. W szkole chodziłem do klasy wielozawodowej. Pamiętam z klasy moich kolegów: Mariana Czaję, Jana Buchwalda i Suslika – imienia już nie pamiętam. Miło wspominam p. Matyjową i p. Wężykową, pana Wężyka z którym miałem fizykę, p. Kokot od materiałoznawstwa i p. Rutkowskiego  od w-f. Do szkoły miałem blisko i nie spóźniałem się. Były to ciekawe czasy. Pamiętam 6 – tygodniowy kurs w Krapkowicach- tylko my grupa ślusarska. Zajęcia praktyczne odbywałem w zakładzie u p. Alfreda Benskiego   na ul. Kilińskiego. Nigdy nie żałuję że uczyłem się tego zawodu, bo przydaje mi się to obecnie w zawodzie. Każdemu życzę mieć dwa zawody, bo się naprawdę przydaje. Wręcz się z tego cieszę.”.

Emilia Szczuka (Sklorz)2023-12-01T10:02:05+01:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1970/1971 w zawodzie tokarz.

Obecnie: właściciel Hotelu i Restauracji „Alexandra” w Oleśnie oraz Hotelu i Restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych, laureatka Perły Powiatu Oleskiego 2023.

Wspomina swoją szkołę:

Moim dziewczęcym marzeniem było wprawdzie, by zostać fryzjerką, ale nie było jednak wtedy takiej możliwości. Wybrałam zawód mechaniczny w oleskiej „Zawodówce” a naukę w tym kierunku kontynuowałam później w Technikum Mechanicznym w Kluczborku.
Pobyt w szkole? „Zawodówce” wspominam bardzo dobrze zwłaszcza wspaniałych nauczycieli: Pana Skułę, Panią Jendrzej, Pana Konieczko, Państwo Wężyk, Panią Matyję, Pana Kokota.
Ich kunszt pedagogiczny, pasja i ogromne zaangażowanie wyposażyły nas w wiedzę dającą solidne podwaliny i motywację do dalszej nauki i pracy. Chodziłam do fajnej, zgranej i licznej klasy. Za wyniki w nauce oraz prace społeczną na rzecz szkoły otrzymywałam stypendium, wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Czas spędzony w tej szkole, jej wyjątkowa aura i ludzie tam spotkani, z całą pewnością zaowocowały w moim życiu zawodowym.

Edward Mirosław Lesik2023-10-23T21:13:00+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym: 1992/1993

W zawodzie: technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem.

Obecnie: specjalista urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Wspomina swoją szkołę:  szkołę wspominam bardzo dobrze a najbardziej w pamięci pozostały mi lekcje z przedmiotów zawodowych, prowadzone przez p. Jerzego Skółę, który potrafił w sposób rzetelny przekazać nam swoją wiedzę w tym zakresie. Pomimo, że podczas mojej pracy zawodowej nigdy nie pracowałem jako mechanik, to wiedzę zdobytą podczas lat szkolnych z powodzeniem wykorzystuję do dnia dzisiejszego. Klasę mieliśmy zgraną, wesołą i skorą do psocenia, ku utrapieniu nauczycieli i wychowawcy. Po ukończeniu szkoły postanowiłem razem z kolegami z klasy kontynuować naukę na wydziale elektroenergetyki na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, która w trakcie naszej nauki zmieniła nazwę na Politechnikę Opolską. Bardzo cennym dla mnie, jest to, że przyjaźnie, które zostały nawiązane podczas lat szkolnych przetrwały do dzisiaj i bardzo mnie to cieszy.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że Pan Dyrektor Horst Chwałek postanowił umieścić moją skromną osobę w galerii absolwentów na stronie szkoły.

Edmund Kansy2022-05-16T19:35:30+02:00

Absolwent  ZSZ z roku 1966, ukończył szkołę w klasie o specjalności metalowej. Przez długie lata prowadzi i z sukcesami warsztat mechaniki pojazdowej w Skrońsku, długoletni I podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie. (zmarł w maju 2012 roku)

„Był absolwentem pierwszego rocznika, który opuścił mury nowo zbudowanej szkoły zawodowej w Oleśnie.

Wspominał – „w 1966 roku ta szkoła wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Miło wspominam z tamtych lat Pana Szychowskiego – dyrektora. Nie było jemu wtedy warsztatów szkolnych, które zostały oddane do użytku później. Samochodem Marzen był wtedy Fiat 125p”.

Horst Chwałek, obecny dyrektor ZSZ w Oleśnie wspomina: „ Przez te wszystkie lata Pan Edmund ze swojego zakładu wypuścił w świat wielu świetnych mechaników branży samochodowej. Był wspaniałym człowiekiem, życzliwym ludziom, skromny, uśmiechnięty, chętny do opowiedzenia dowcipu. Należy podkreślić – był bardzo życzliwy szkole, którą kiedyś ukończył”.

dr inż. Tomasz Maleska2023-03-30T08:56:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2008/2009

W zawodzie: technik budownictwa

Obecnie: Adiunkt/naukowiec w Politechnika Opolska oraz projektant konstrukcji i kierownik budowy w dr_projekt (właściciel biura projektowego)

Wspomina swoją szkołę: w „Zawodówce” wszystko się zaczęło i trwa w najlepsze po dzień dzisiejszy. To tu zdobyłem pierwszą wiedzę budowlaną od Pani Moniki Michnik oraz Pana Joachima Rataja. To w ZSZ nauczyłem się ciężkiej pracy i dążenia do celu. To z Tej szkoły wypłynąłem na szerokie wody nauki polskiej i światowej. To właśnie w oleskim ZSZ nauczyłem się podstaw projektowania konstrukcji budowlanych, które prowadził Pan Joachim. Projektując wtedy w trzeciej klasie pierwszy domek, nigdy nawet nie marzyłem o projektowaniu budynków wielorodzinnych, przemysłowych czy mostów, którymi się dziś zajmuję. W skrócie ZSZ odmieniła moje życie, wskazała kierunek działania, kształtując mnie takim jakim jestem, za co jestem niezmiernie wdzięczny.

dr inż. Artur Olejnik2022-05-18T14:46:23+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1990/1991 w zawodzie technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem. Obecnie pracuje jako starszy specjalista w Biurze Rozwoju i Strategii Politechniki Opolskiej.

Wspomina swoją szkołę: „Moje pierwsze wspomnienia dotyczące szkoły to egzaminy wstępne, tak kiedyś aby dostać się do szkoły średniej trzeba było zdać wpierw egzamin z języka polskiego i matematyki. Mała grupka samych chłopców, egzamin gdzieś w piwnicy, groźne miny egzaminatorów. Zdaliśmy wszyscy w komplecie Nasz skład zmienił się niewiele przez okres pięciu lat. Moje najlepsze wspomnienia ze szkoły dotyczą raczej przerw niż zajęć lekcyjnych. Wyczekiwanie na dzwonek i bieg na stołówkę aby być pierwszym w kolejce po darmową herbatę na długiej przerwie, praca w sklepiku szkolnym i inwentaryzacja z przeliczaniem setek tarcz szkolnych. Podobno po moim dyżurze w sklepiku po raz pierwszy nie było „manka”. Zawsze byłem winny grosikJ . Uwielbiałem zajęcia w-f  i Przysposobienia Obronnego, na których chodziło się strzelać na pobliską strzelnicę. Przez pierwsze lata raz w tygodniu, w piątki mieliśmy zajęcia na warsztatach od 7.00 do 13.00 lub od 13.00 do 20.00. Dwa razy mieliśmy miesięczne praktyki, raz w Fabryce Armatury w Oleśnie, teraz Oras Olesno Sp. z.o.o.,  a raz w fabryce IFA w Halle wtedy jeszcze NRD.  Wróciliśmy wszyscy w tych samych koszulach.

W ostatnim roku, mimo iż byliśmy klasą maturalną nie mieliśmy studniówki. W całej szkole było nas tylko 17 chłopaków, nie było sensu organizować dla nas studniówki więc pojechaliśmy sobie na zabawę do Karmonek gdzie jeden z kolegów grał w zespole.

Po pięciu latach wróciłem do tej samej piwnicy na maturę. Zdałem i miałem najdłuższe wakacje w życiu i tylko żal, że dzwonek w szkole nigdy już dla mnie nie zadzwoni, a może… „.

dr Damian Borecki2022-05-18T17:32:42+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1999/2000 w zawodzie technik mechanik, specjalność naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Obecnie prowadzi własną firmę diagnostyczną „ICCG” w Krzepicach, doktor Politechniki Opolskiej.

Wspomina swoją szkołę „ Generalnie szkołę wspominam bardzo miło, a sentyment mam do p. Skuły. Cenię wysoki poziom nauczania, szkoła ukształtowała mnie, tu kończyłem zawodówkę i technikum.

Nasz praca dyplomowa w konkursie „ Technik 2000” zajęła I miejsce w woj. opolskim. Tę pracę wykonywałem z Leonardem Smolnikiem z Praszki. Tematyką pracy był model zasilania silnika w paliwo gazowe. Moja praca doktorska „Zimny rozruch silnika o zapłonie iskrowym” (paliwo wodorowe) była prezentowana w stacji TVN Turbo – to był rok 2011”. Pozdrawiam moją wychowawczynię p. Mariolę Flank.

Dawid Szropa2022-05-18T17:56:44+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2011/2012  w  zawodzie  technik budownictwa.

Obecnie  : pracuje w ZSZ Olesno w charakterze nauczyciela języka angielskiego i biologii.

Wspomina swoją szkołę :  „Czteroletnia szkoła przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie okazała się przydatna już w pierwszych tygodniach studiów – wykazywałem się wypracowanym zmysłem współpracy, odpowiedzialności i systematyczności. W moim przypadku szczególnie interesujące wydaje się pytanie o przynależność. W dalszej perspektywie zaowocowało pracą zawodową w tejże placówce.

Definicja poczucia przynależności oznacza, że człowiek czuje się w jakimś miejscu oczekiwany, szanowany, włączony w to miejsce, czyli jest jego częścią i wreszcie czuje się wspierany. Są to cztery elementy, z których każdy jest bardzo ważny – zarówno jako uczeń jak i aktualnie jako nauczyciel – mogę z czystą świadomością powiedzieć, że w tej szkole są one na pierwszym miejscu”.

Dawid Marczewski2022-07-21T14:43:06+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2006/2007 w zawodzie technik elektronik.
Obecnie pracuje w Interaktywnej Agencji Reklamy Pixelmeal, której jest założycielem.

Wspomina swoją szkołę: „Czas spędzony w szkole wspominam bardzo dobrze. Szkoła średnia była dla mnie okazją aby poznać ludzi, dojrzeć, rozwinąć swoje umiejętności i nauczyć się nowych rzeczy. Cztery lata w technikum to czas który pomógł mi wiele rzeczy poukładać i zrozumieć. Przyjazna atmosfera, kompetentni nauczyciele, ich otwartość na pomoc, relacje i chęć inwestowania w ucznia aby rozwinąć jego potencjał są rzeczami które dzisiaj bardzo doceniam.
Ostatecznie choć nie pracuje w zawodzie elektronika wiedza z tego zakresu została dobrze poukładana i czasem przydaje się w domu.
Szkoła nauczyła mnie że warto próbować i się nie poddawać.
Wiele relacji z nauczycielami i kolegami z klasy utrzymuje do dziś. ZSZ to dobra szkoła, którą z czystym sumieniem polecam innym”.

Dariusz Rozik2022-05-18T17:19:51+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1999, ukończył szkołę w zawodzie technika mechanika, obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w ZSZ w Oleśnie, członek kadry IV-ligowej drużyny OKS Olesno (piłka nożna).

„Uczniem Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy byłem w latach 1996-1999. W 1999r. ukończyłem technikum o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Obecnie jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych. Mimo że nie ukończyłem studiów, które były kontynuacją zawodu mechanika samochodowego i nigdy nie pracowałem w wymarzonym zawodzie, to nadal wykorzystuję swoją wiedzę zdobytą w technikum.

Bardzo miło wspominam moich dawnych nauczycieli, którzy ciepło przyjęli mnie jako młodszego kolegę w pracy. Zarówno w czasach, kiedy byłem uczniem, jak i teraz, zawsze służyli mi dobrą radą i pomocą”.

Darek Rodewald2022-05-18T17:36:20+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 2001, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, obecnie pracuje jako mechanik w firmie De Rooy (Holandia), zwycięzca rajdu Dakar 2012.

Jego sportowe sukcesy:

1. 2008 rok- 1 miejsce w rajdzie Africa Race

2 .2009 rok- 2 miejsce w rajdzie Silk Way

3. 2011 rok-2 miejsce w rajdzie Maroc Rallye

4. 2012 rok-1 miejsce w rajdzie Maroc Rallye

5. 2012 rok-1 miejsce w Rajdzie Dakar

6. 2013 rok-4 miejsce w Rajdzie Dakar

7. 2014 rok – 2 miejsce w Rajdzie Dakar

8. 2015 rok- 4 miejsce w rajdzie Maroc Rallye

9. 2016 r.-I miejsce w Rajdzie Dakar

„Według mnie Szkoła Zawodowa w Oleśnie imienia Lompy zawsze miała dobrą reputację i do dziś mogę to potwierdzić, bo sam przez 3 lata  uczęszczałem do tej szkoły. Dzięki tym latom, które spędziłem w tej szkole uczyłem się ważnych rzeczy, które pomogły mi w dzisiejszej karierze i bardzo jestem z tego dumny, że mogłem reprezentować naszą szkołę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Darek”.

Daniel Gagat2022-05-17T19:17:01+02:00

Absolwent szkoły z roku1990, ukończył ZSZ w zawodzie elektromonter, od 2006 roku sprawuje Urząd Wójta gminy Lasowice Wielkie.

„Szkołę wspominam dobrze, moją wychowawczynią była Elżbieta Konieczko, z którą dawaliśmy sobie radę. W wyuczonym zawodzie pracowałem krótko, potem prowadziłem własna działalność gospodarczą. Następnie pracowałem jako konserwator w trzech szkołach równocześnie i  stamtąd już prosto do urzędu gminy. Nauczycielka języka polskiego była wtedy Pani Matyjowa, z którą nie było łatwo. Niestety moja klasa po szkole rozjechała się po świecie i od tego czasu z niewieloma kolegami się widziałem. Nie było też – co wspominam z żalem – żadnego zjazdu klasowego”.

Damian Świtała2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1972/1973 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi z sukcesami zakład stolarski z tradycjami w Sternalicach  – specjalność stolarka sakralna.

Wspomina swoją szkołę: „ W moich czasach szkolnych szkoła zawodowa to była szkoła w której inaczej uczono zawodów. Mile wspominam te 3 lata – 3 dni w szkole i 3 dni na praktyce w rodzinnej firmie prowadzonej przez mojego pradziadka od 1886r.. W trzeciej klasie nieżyjący już P. Olek „zmusił” mnie, żeby naukę kontynuować w technikum w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam z kolei „namówiono” mnie do kontynuacji nauki w Akademii Rolniczej w Poznaniu, wydział technologii drewna. To wszystko – od Olesna do Poznania – zaowocowało, że nasze wyroby są obecnie w wielu miejscach w kraju i za granicą. Moja firma wykonuje tylko wyposażenia kościołów- ołtarze, drzwi, konfesjonały, ławki. Nasze wyroby to setki kościołów w kraju, w Niemczech, W Szwecji i nawet na dalekim Sachalinie (Rosja)”.

Chuć Hubert2022-05-17T18:55:03+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1984/1985 w zawodzie  malarz.  Obecnie:  właściciel Firmy Ogólnobudowlanej w Kościeliskach.

Wspomina swoją szkołę :  „Bardzo dobre wspomnienia, najmilej wspominam humory nauczycieli i żarty z nich. Szkolne wycieczki i długie przerwy.

Cierpliwość nauczycieli i wiedzę, którą nam przekazywali. W tym okresie nawiązałem wiele znajomości, które przetrwały do dziś.

Bogdan Syrek2022-05-17T19:10:10+02:00

Ukończył szkołą w roku szkolnym 1987/1988 w zawodzie stolarz. Obecnie pracuje w Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” w Oleśnie, gdzie pełni obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto od 16.10.2014 roku pełni obowiązki przewodniczącego przy Zespole Szkół Zawodowych Komitetu Rodzicielskiego.

Wspomina swoją szkołę: „Gdy wracam wspomnieniami do lat spędzonych w szkole, pamiętam same dobre chwile. Rozpoczynając naukę jako kilkunastoletni chłopak, mający swoje marzenia, z nadzieją spoglądając w przyszłość, by zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności żeby stać się dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną oraz  śmiało wejść w dorosłe życie. Spotkałem na swojej drodze wspaniałych pedagogów, którzy pomogli mi uzyskać odpowiedni poziom edukacji i nauczyli dokonywania odpowiednich wyborów w życiu. Dlatego mój syn Amadeusz podjął dalszą naukę w tej właśnie szkole. A ja zostałem wybrany na przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Powróciły wspomnienia z dawnych lat. Współpraca z panem dyrektorem mgr Horstem Chwałkiem to czysta przyjemność „ Dusza człowiek”. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i wszystkim polecam tę szkołę”.

Beata Jeziorowska2022-05-18T14:47:46+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1990/1991 w zawodzie szwacz. Obecnie od 3.11.2010r. pełni obowiązki przewodniczącej działającego przy ZSZ Olesno Komitetu Rodzicielskiego.

Wspomina swoją szkołę: „W roku 1988 rozpoczęłam naukę w zawodzie krawiec, niestety w styczniu 1990r. musiałam zmienić kierunek na bardzo podobny – szwacz dzianin. Lata w szkole ZSZ wspominam bardzo miło – chociaż był rygor. Również miło i ciepło wspominam wszystkich nauczycieli tamtego okresu przede wszystkim, pierwszego wychowawcę p. Bensz oraz drugiego wychowawcę p. Ledwoń.

Cieszę się że od roku 2010 mogłam być Przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego był to okres w jaki mój syn uczęszczał do technikum w tej właśnie szkole. Dzięki temu miałam okazję często przebywać w szkole, brać udział w różnych okolicznościach, poznać obecnych nauczycieli. Był to kolejny piękny okres w tej szkole.

Całość ujmując – szkoła godna polecenia.”

Bartłomiej Kubik2022-05-18T17:45:55+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2005/2006 w zawodzie technik elektronik. Obecnie prowadzi własną agencję reklamową „Visual Brand Kubik” w Oleśnie.

Wspominam swoją szkołę: „ Czas spędzony w szkole wspominam bardzo miło i często wracam myślami do tego okresu. ZSZ w Oleśnie ma swój własny klimat, nastrój, historię i tradycję. Spędziłem tutaj cztery lata, nie będąc już dzieciakiem a wkraczając w dorosłe życie. Nie żałuję chwili, w której wybrałem tą szkołę. Nie bez wątpienia wpływ na to miała przyjazna atmosfera tworzona nie tylko przez nas uczniów, ale przede wszystkim przez nauczycieli. Dzięki temu chwile spędzone w szkole stały się przyjemniejsze, a trud zdobywania wiedzy łatwiejszy. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że ZSZ to nie tylko placówka dydaktyczna, ale co sam zauważyłem – pracownia rozwoju osobistego. Dzięki niej doskonale mogłem przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej, którą rozpocząłem w 2 miesiącu po ukończeniu szkoły, jak również do nauki na studiach wyższych, opanowując podstawy wiedzy z różnych przedmiotów.

Andrzej Skwara2023-09-05T22:44:08+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym: 1981/1982 w zawodzie elektryk.

Obecnie:  pracownik firmy Tauron (elektryk), prezes OSP w Łowoszowie.

Wyróżniony tytułem: „ Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” w VII 2023 r.

Wspomina swoją szkołę: Z przyjemnością wracam wspomnieniami do czasów szkolnych. Przede wszystkim miałem bardzo zgraną klasę, dlatego miłych wspomnień było naprawdę wiele. Był to wspaniały czas odkrywania, pierwszych podróży i wielkich przyjaźni, które trwają do dziś. Chciałbym również wspomnieć o bardzo miłym gronie pedagogicznym. Umieli w każdej sytuacji zaradzić. Kiedy wspominam szkołę ZSZ na mojej twarzy pojawia się wielki uśmiech. Chciałbym żeby każdy miał takie wspomnienia jak ja.

Andrzej Nowak2022-05-17T18:23:14+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z roku 1982, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, obecnie współwłaściciel Ośrodka Wypoczynkowego „ANPOL” w Starym Oleśnie.

„Czasy „zawodówki” wspominam dosyć miło. Oprócz częstych wizyt u Dyrektora Wężyka, mieliśmy czas na wiele fajnych i pożytecznych rzeczy. Nigdy się nie nudziłem. Zawsze było co robić. Szkoda, że ten czas tak szybko minął”.

Andrzej Czyrny2022-05-18T16:45:21+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1983/1984 w  zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego e Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „Moje wspomnienia związane z Zespołem Szkół Zawodowych w Oleśnie dotyczą przede wszystkim okresu nauki w Liceum Zawodowym na początku lat 80 -tych. Bardzo dobrze pamiętam różne ciekawe sytuacje i zdarzenia, które miały miejsce w czasie lekcji. Młodzież w tym wieku ma ogromny potencjał kreatywności i różnych pomysłów, czasem bardzo oryginalnych. Ciepło wspominam swoich ówczesnych nauczycieli, również instruktorów z warsztatów szkolnych.

Patrząc dzisiaj na ten okres w moim życiu, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie był to czas stracony”.

Alojzy Bardorz2022-05-16T19:35:30+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1971, ukończył szkołę w zawodzie stolarz, obecnie jest właścicielem Zakładu Handlowo- Usługowego „Bardorz” w Kościeliskach (branża ciesielsko – budowlana), od maja 2012 roku pełni również obowiązki I postarszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

„Moją wychowawczynią w szkole była pani Kazimiera Sikora – bardzo miła pani i bardzo miło ją wspominam. Wymagającym nauczycielem był pan Kazimierz Rutkowski. Chodziłem do szkoły w czasach, kiedy po szkole chodziło się w obuwiu zmiennym – papciach. Nauka w tej szkole i zajęcia praktyczne na warsztatach dały mi bardzo dużo i do dzisiaj z tej wiedzy korzystam. Pamiętam, że przez trzy lata nauki w tej szkole ani razu nie byłem na wagarach. Polecam tę szkołę dla obecnych absolwentów gimnazjum”.

Adrian Matusek2022-05-18T17:42:09+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2001/2002  ( najpierw w roku szkolnym 1998/99 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) , a w roku szkolnym 2001/2002 Technikum Zawodowe w zawodzie technik mechanik.

Obecnie: prowadzi z sukcesami zakład samochodowy „Matusek Auto – Service Adrian Matusek”  w Świerczu k/Olesna.

Wspomina swoją szkołę :  „Ogólnie szkołę wspominam bardzo dobrze. Najpierw przez     3 lata uczęszczałem do szkoły zawodowej, a potem przez 3 lata do technikum wieczorowego, gdzie dobrze pilnował nas nasz opiekun p. Jan Kania. W „zawodówce” moim wychowawcą był p. Stanisław Dudek, a w technikum p. Paweł Miozga, z którym mam częsty kontakt do dnia dzisiejszego.

W moim zakładzie wykonujemy głównie mechanikę i elektrotechnikę. Obecnie (jest marzec 2017r.) jestem już szczęśliwym mężem – związałem się z absolwentką tej samej , mojej szkoły Beatą – i ojcem dwóch córek. Wspominam, że w technikum były 2 grupy : samochodowa i stolarska, ale były to dwie bardzo zgrane grupy.

Adam Pigło2022-05-18T16:55:07+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1994, ukończył szkołę w zawodzie stolarz. Obecnie właściciel zakładu stolarskiego w Grodzisku k/Olesna.

„Mój pobyt i naukę w „zawodówce” – tak się wtedy mówiło – wspominam bardzo mile. Szczególnie cenię sobie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych, gdyż praktykę odbywałem w należących wtedy do szkoły warsztatach szkolnych. Myślę, że ta szkoła dobrze przygotowuje uczniów do życia i do tego, co obecnie robię, czyli produkcji różnego rodzaju mebli.

Przy okazji – polecam swój zakład. Szczerze pozdrawiam obecnych uczniów „Mojej dawnej szkoły” „.

Adam Mitrenga2022-05-18T17:38:23+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 2001, ukończył szkołę w zawodzie technik handlowiec, obecnie zarządza aż pięcioma firmami, właściciel Agencji Artystycznej PMG odnoszącej sukcesy w skali ogólnopolskiej.  General Manager w Firmach Onyx Car / Onyx Club / Grupa Etna. Znany również jako DJ Miter – obecnie Adam De Great – ma na swoim koncie m.in. występy na największych festiwalach w Polsce a także imprezy we Włoszech, Chorwacji czy Hiszpanii, stale współpracujący ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi.

„Myślę , że każdy z nas docenia wartości szkoły którą ukończył, w chwili w której może i chce wykonywać wyuczony zawód. W moim przypadku właśnie tak jest. W czasie uczęszczania do Liceum Handlowego, zaraz po lekcjach mogłem sprawdzać teorię w realnym życiu – ponieważ już wtedy pracowałem, organizowałem imprezy czy myślałem o firmach które teraz prowadzę. Szkołę wspominam miło i ze szczerym uśmiechem na twarzy, nie należę do osób które uwielbiały matematykę czy fizykę, natomiast przedmioty zawodowe oraz podejście nauczycieli – uważam za bardzo konkretne i przydatne. Pozdrawiam Pana Andrzeja Koprowskiego.

Cieszę się, że to teraz ja mogę wystawić ocenę mojej szkole – więc wystawiam 5. ”
Ciekawskich zapraszam na www.adamdegreat.com

Adam Marek2022-05-16T20:23:12+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1975/1976 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Zmarł w styczniu 2013 roku w wieku 56 lat.

Właściciel (w latach 1994 – 2012) Szkoły Tańca „Szafir” w Oleśnie, wieloletni Nauczyciel Tańca i trener par  tanecznych.

Adam Kucharczyk2022-05-18T17:17:48+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  1997/1998 w zawodzie    technik elektronik, specjalność : elektronika ogólna.

Obecnie  :  prowadzi własną działalność gospodarczą w branży budowlanej – Firma Z.H.U. „Super Okna”  w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  Stworzyliśmy niezwykle zgraną grupę osób. To była taka rozmaitość charakterów i pomysłów, że praktycznie każdy dzień owocował w coś innego.

Poznałem niezwykłych ludzi – nauczycieli, którzy przekazywali nam swoją wiedzę. Było sporo stresu związanego z nauką, ale dopiero po latach dostrzegam ten proces nacisku, żebyśmy przykładali się do nauki – a to pozostało na lata. Teraz sam przyznaję, iż warto się uczyć, bo to owocuje ( chociaż  wciąż uczymy się przez całe życie ).

Z sympatią wspominam atmosferę i kolegów. Z niektórymi wciąż utrzymujemy kontakty towarzyskie. Naszą szkołę wspominam z wielkim sentymentem i z taką refleksją, że ten czas szybko dla nas upłynął. Obecnym uczniom życzę zadawalających ocen i wytrwałości w dążeniu do celu, który sobie wyznaczyli, tak jak i my wyznaczamy sobie codziennie.

PS. Pani profesor Renata Jerka – dziękuję za wsparcie i mobilizację kierującą do osiągnięcia celu – osiągnąłem coś i walczę dalej.

Pozdrawiam serdecznie – Adam Kucharczyk.

Zygfryd Lukosik2022-07-21T14:44:37+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1990/1991 w zawodzie technika mechanika. Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: ” Ukończyłem szkołę w 1991 w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. Dobrze wspominam organizację zajęć praktycznych na szkolnych warsztatach, gdzie mogłem poznać solidnie podstawy obróbki mechanicznej. W tamtym czasie funkcjonowała stołówka szkolna, więc drugie śniadanie nie było problemem. W trzeciej klasie w ramach czterotygodniowej praktyki wyjechaliśmy do Halle w Niemczech, co było bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym i kulturowym. Dzięki nauczycielom którzy mnie uczyli, szkoła dała mi ogólną i zawodową  wiedzę, średnie techniczne wykształcenie zawodowe oraz maturę, która stała się dla mnie przepustką na studia  na Politechnice Wrocławskiej”.

Zygfryd Kulig2023-03-03T23:00:05+01:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  2006/2007 w zawodzie technik elektronik.

Obecnie: pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  „Szkoła, do której uczęszczałem może pochwalić się dużymi możliwościami rozwijania zainteresowań i pasji. Wkraczając jako absolwent gimnazjum nie miałem najmniejszego pojęcia z podstaw elektroniki, natomiast opuszczając mury tej szkoły stałem się fachowcem z zakresu elektroniki.

Dobra atmosfera, która panowała : pomoc, otwartość i życzliwość nauczycieli sprawiła,  że chętnie się do niej wracało, o czym świadczą częste spotkania z kolegami ze szkolnych lat.

Fachowe przygotowanie nauczycieli i umiejętność przekazywania wiedzy sprawiło, że zajmowałem wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych z matematyki i języka niemieckiego, co przełożyło się również na późniejsze lat studiów na Politechnice Częstochowskiej, gdzie z języka niemieckiego zdobyłem IV miejsce w kraju.

Poważne traktowanie pracy przez nauczycieli tej szkoły, otwartość na innowacje, poczucie humoru i konsekwentne podejście indywidualnie do ucznia przyczyniło się do rozbudzenia ciekawości w każdym z nas.

Poczucie odpowiedzialności wychowawcy Pana Pawła Marciniszyna za naszą klasę sprawiło, że podczas wywiadówek zapraszani byli nauczyciele różnych przedmiotów, a szczególnie zawodowych po to, by jeszcze bardziej zmotywować nas do efektywniejszej pracy. Odniosło to duży skutek, ponieważ wszyscy moi koledzy zdali maturę.

Dzięki pasji, którą rozwijałem pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów technicznych, podanej technicznej literaturze zdałem egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany przez OKE Wrocław.

Fachowe i odpowiedzialne podejście nauczycieli przedmiotów technicznych ukierunkowało mnie do podjęcia studiów w tym kierunku. Chętnie podjąłem pracę w mojej rodzimej szkole ze względu na serdeczność i otwartość ze strony byłych nauczycieli oraz na dobrą w niej panującą atmosferę. Mile wspominam również wspólne wyjazdy na wycieczki i do zakładów pracy. To był najpiękniejszy okres w moim życiu z lat szkolnych.

Wojciech Wiecha2022-05-17T18:09:28+02:00

Absolwent szkoły z roku 1980, ukończył szkołę w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem, obecnie (od 2006 roku) pełni obowiązki zastępcy komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Od 2013 pełni obowiązki komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

„Mile wspominam lata szkolne. Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom za cierpliwość i wytrwałość w wychowaniu nas. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pani Elżbiety Wężyk. Obecnie cenię sobie współpracę z obecną Dyrekcją Szkoły w realizacji zadań przeciwpożarowych. Szkoła ta dobrze przygotowała mnie do życia. Z kilkoma osobami z mojej dawnej klasy spotykamy się na niepełnych zjazdach klasowych”.

Wojciech Motus2022-05-17T18:51:10+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z roku 1985, ukończył szkołę w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSZ w Oleśnie oraz współwłaściciel Centrum Ubezpieczeniowego „PEGAZ” w Oleśnie.

„W roku 1985 ukończyłem liceum zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem – „Najdłuższy zawód świata” – żartowaliśmy w klasie. Były to najwspanialsze lata mojej edukacji i młodości. Wiele było śmiechu, żartów i dowcipów.

Zajęcia w szkole i praktyki na warsztatach szkolnych dały mi solidne podstawy do nauki na studiach technicznych. Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz wychowawcom:  Panu Zdzisławowi Szychowskiemu i Pani Annie Krawczyk, która też jako nauczycielka języka polskiego, potrafiła „zmusić” mnie do przeczytania „Lalki” B. Prusa w 3 dni. Naprawdę świetna lektura, polecam wszystkim. Z chęcią przeniósłbym się w czasie, by przeżyć to jeszcze raz”.

Wilhelm Wengel2022-05-17T17:53:31+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1979, ukończył szkołę w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, obecnie jest nauczycielem – emerytem, prowadzi własną działalność gospodarczą w branży budowlano – sanitarnej, ponadto od 2006r. pełni obowiązki radnego gminy Radłów, gdzie sprawuje funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczącego Komisji Oświatowej.

„Jestem absolwentem ZSZ w Oleśnie, szkołę ukończyłem w 1979r. w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie po  krótkiej przerwie wróciłem do pracy w Warsztatach Szkolnych jako mechanik maszyn. Od roku 1989 byłem nauczycielem praktycznej nauki zawodu. Za swoją pracę zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 2008r. jestem na emeryturze, ale nie rozstałem się z młodzieżą,  ponieważ prowadzę swoją działalność gospodarczą, gdzie w dalszym ciągu kształcę młodzież. Dużo czasu poświęcam na działalność społeczną, jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ligota Oleska, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia, oraz działam w Społecznej Radzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Szkołę jako były uczeń i jej były pracownik wspominam bardzo mile i sympatycznie, i mogę ja polecić uczniom z gimnazjów”.

Wilhelm Beker2022-05-16T20:18:13+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1975, ukończył szkołę w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Od 1998 roku  pełni obowiązki prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.

W czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Wilhelma Bekera Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie otrzymała wiele nagród oraz wyróżnień:

 • ZŁOTY GWÓŹDŻ – I nagroda na Międzynarodowych Targach Gospodarczych „KOOPERACJA 2005”
 • BRĄZOWY GWÓŹDŹ – III nagroda na Międzynarodowych Targach Gospodarczych  „KOOPERACJA 2006”
 • ZŁOTY MEDAL Samorządu Rolniczego za artykuły mleczarskie
 • SREBRNY LAUR  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJI  2008  rok  nadany  przez Opolską  Izbę Gospodarczą
 • EUROCERTYFIKAT 2007 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • DIAMENTOWY LIŚĆ MEDIALNY 2007 nadany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za rozbudowę bazy techniczno-materiałowej, dotrzymanie kroku światowemu postępowi w  przemyśle mleczarskim i za osiągnięcia eksportowe na rynku Unii Europejskiej
 • nadane  przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie cztery wyróżnienia JANUARY  oraz SUPER JANUARY  za  wsparcie  inicjatyw  samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji        i kultury
 • EUROCERTYFIKAT 2009  w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • EUROCERTYFIKAT 2010  w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMP
 • tytuł Laureata Opolskiej Nagrody Jakości 2010ETENCJI 2010 rok
 • OPOLSKA MARKA 2010 w kategorii Produkt za Masło Ekstra z Olesna
 • Godło Promocyjne AGRO POLSKA  za Masło Ekstra z Olesna
 • Złota, Honorowa Odznaka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Czarna Perła Powiatu Oleskiego za szczególny wkład w promocję i rozwój powiatu
 • EUROCERTYFIKAT 2011 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI FIRMY
 • Nagroda Orzeł Agrobiznesu 2012  i 2013r.
 • Godło Promocyjne AGRO POLSKA za Twaróg Półtłusty z Olesna
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
 • Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2012 oraz 2013” za
 • Eksportowy Produkt Roku 2012 i 2013, tj. artykuły nabiałowe.
 • w marcu 2013 roku masło z Olesna zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Certyfikat „Jakość tradycja” przyznany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • OSM w Oleśnie jest członkiem Regionalnej Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”
 • OSM w Oleśnie jest założycielem i członkiem Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

„Lata spędzone na nauce w Zasadniczej Szkole Zawodowej były nie tylko latami nauki w zawodzie, ale także nauka dorosłego życia.Pamiętam radość, jaką sprawiło mi samodzielne wykonanie pierwszego przedmiotu, samodzielna obsługa obrabiarek, itd. Umiejętności instruktorów sprawiły, że szkoła wykształciła ogromną ilość wysokiej klasy specjalistów. Ponadto całe grono pedagogiczne, oprócz wiedzy ze swoich przedmiotów przygotowywała nas do wejścia w świat dorosłych.

Od umiejętności nabytych w szkole zależało dalsze nasze Zycie. Takie poświęcenie i rzetelne przekazywanie wiedzy poskutkowały tym, że absolwenci Zasadniczej szkoły Zawodowej są rozrzuceni po całym świecie i zatrudnieni na różnych stanowiskach z bardzo dobrym  skutkiem.

Z wiedzy wyniesionej z tej szkoły korzystam od prawie 40 lat. Za co też chciałem swoim nauczycielom gorąco podziękować, a szkole życzę dużo dobrych absolwentów”.

Waliczek Norbert2022-05-17T18:41:29+02:00

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie z roku 1984 w zawodzie – mechanik maszyn rolniczych. Przez 30 – lat zawodowo jako funkcjonariusz pożarnictwa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnych w Kluczborku , kończąc służbę w 2016 roku na stanowisku jako Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej , a społecznie w środowisku Ochotniczych Straży Pożarnych – V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. .Od roku 2017 roku propozycja nowej pracy jako menadżer budowy Stobrawskiego Centrum Seniora w Kluczborku ,a po ukończeniu budowy w 2019 roku do nadal… jako specjalista ds. organizacyjno -technicznych

„Wychowawcą tej wyjątkowo zgranej klasy „D” był Pan Stanisław Muszyński. Zawsze wspominam te lata jako jeden z najpiękniejszych okresów mojej młodości, gdzie było dużo śmiechu, żartów i dowcipów , a nauczyciele mieli duży autorytet wśród uczniów. Szczególnie miło wspominam nauczycieli:Stanisława Muszyńskiego , Horsta Chwałek i Jerzego Muszyńskiego, z którymi mam dobry kontakt do dziś. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczny całemu ówczesnemu gronu pedagogicznemu za wyśmienite przekazanie mi wiedzy i przygotowanie mnie do wejścia w dorosłe życie .Nabyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi kontynuować dalszą edukację jeszcze w kilku szkołach, aby móc ratować życie i mienie ludzkie w warunkach zagrożenia oraz pomagać ludziom w pokonywaniu problemów życia codziennego, gdy pełniłem funkcję radnego Gminy Lasowice Wielkie w latach 1998 – 2006 , w tym kadencję jako V-ce Przewodniczący Rady Gminy, natomiast w kadencji 2014 -2018 pełniłem funkcję radnego Rady Powiatu Kluczborskiego , a zarazem przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu.
Za aktywną wieloletnią działalność odznaczony wieloma medalami : w 2013 roku Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciw Pożarowej”, 2014 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2018 roku Odznaką Honorową „ Za zasługi dla woj.Opolskiego”, a 2 października 2021 roku odznaczony najwyższym odznaczeniem „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Poskiej” na obchodach jubileuszowych wojewódzkich z okazji „100-lecia Powstania Związku ZOSP RP” współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Olesno na Oleskim Rynku ,co sprawiło dodatkową satysfakcję jako oleskiemu absolwentowi szkoły i związanego z tym miastem nieustannie .
Mam nadzieję ,że szkoła nigdy nie zatraci swojego wyjątkowego charakteru , a kolejni jej absolwenci będą wstępować dobrze przygotowani w dorosłe życie .
Serdecznie Wszystkich Pozdrawiam .”

Waldemar Zaręba2023-06-05T10:55:10+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1979/1980 w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

Obecnie: nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i techniki w ZSP Chocianowice.

Wspomina swoją szkołę:

Okres nauki w ZSZ Olesno w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych będę zawsze wspominać jako czas spędzony mile i sympatycznie. Atmosfera panująca w szkole i klasie pozwoliła mi na efektywną naukę oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań w wybranym zawodzie. Najbardziej doceniam wsparcie, na które mogłem liczyć ze strony nauczycieli i instruktorów na warsztatach szkolnych. Dobry kontakt z gronem pedagogów oraz nacisk na osobisty rozwój pomogły mi w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu w Pedagogicznym Studium Technicznym w Kluczborku (1980- 1984). W 1984 roku zacząłem pracę jako nauczyciel techniki w SP Chocianowice. Obecnie, po ukończeniu w 2004 roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z edukacji dla bezpieczeństwa (2012) i techniki (2013) w Opolu, pracuję jako nauczyciel tych przedmiotów w ZSP w Chocianowicach.
Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom z okresu mojej nauki w ZSZ w Oleśnie, a w szczególności: profesor Lucynie Matyi, Róży Ledwoń, Annie Nowak, Elżbiecie Bensz oraz profesorom Stanisławowi i Jerzemu Muszyńskim, instruktorom zawodu: panu Konieczko, Sosnowskiemu, Długoszowi, Brzęczek, Wrzeszcz, Kokot. Obecnym nauczycielom życzę wiele sukcesów w swojej pracy pedagogicznej.

Waldemar Jeziorek2022-05-18T17:13:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998 w zawodzie murarz.

Obecnie prowadzi własna firmę budowlaną „Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Jeziorek” w Wysokiej.

Wspomina swoją szkołę: „Szkołę wspominam dobrze, chętnie do niej chodziłem, nigdy nie miałem w niej żadnych problemów. W szkole miałem wysoką średnią ocen. Moim wychowawcą była pani Elżbieta Konieczko, była ostra, ale umiałem z nią wszystko załatwić. W klasie byłem przewodniczącym. W chwili obecnej sam kształcę uczniów w zawodzie murarz – mam ich już  5 wykształconych. Jeszcze w szkole zasadniczej marzyłem, żeby w przyszłości mieć własną firmę budowlaną, i to mi się udało. Zachęcam młodych ludzi i ich rodziców do kształcenia w szkole zasadniczej, bo oni są i będą potrzebni. Mają w przyszłości pewną pracę i utrzymanie siebie i swoich rodzin.

Młodym ludziom polecam moją dawna szkołę”.

Waldemar Jeziorek2022-05-17T17:56:40+02:00

Ukończył szkołę  w roku szkolnym 1978 / 1979 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi własny zakład stolarski, produkujący schody w Wachowicach.

Wspomina swoją szkołę: „ Moim wychowawcą w tamtych latach był pan Stanisław Dedyk, który prowadził z nami przedmioty zawodowe. Przez trzy lata do szkoły chodziliśmy przez trzy dni w tygodniu i 3 dni na praktykę w zakładzie pana Wilczka w Oleśnie na ul. Opolskiej. Moim dobrym kolegą z klasy był Hubert Kossok  z Siedlisk, który obecnie prowadzi zakład ciesielski w Radawiu. Moja dawna klas to była klasa dwuzawodowa – byli w niej tokarze i stolarze. Ubolewam nad tym, że rzemiosło zostało zdegradowane, bo przez długie lat nie było preferowane i młodzież nie widzi sensu kształcenia w szkole zawodowej – a szkoda.”

Tomasz Scheffler2022-05-18T14:56:59+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1990/1991

W  zawodzie  technik mechanik, specjalność : obróbka skrawaniem

Obecnie  : konstruktor mechanik w dziale Badania i Rozwoju Zakładu Automatyki firmy Energo – Silesia w Zawadzkiem.

Wspomina swoją szkołę :  „Jestem absolwentem pierwszego rocznika Technikum Mechanicznego przy ZSZ w Oleśnie. Bardzo dobrze wspominam Grono Pedagogiczne, które zawsze było dla nas życzliwe i chętnie wspierało nas w rozwiązywaniu naszych problemów.

Z perspektywy czasu potwierdzam, że dzięki ich wysokim kompetencjom zostałem bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach politechnicznych. Szkoła zawsze wsłuchiwała się w potrzeby uczniów i umożliwiała nam rozwój swoich zainteresowań. W czasach powszechnego nauczania języka rosyjskiego, specjalnie na nasza prośbę umożliwiła nam naukę języka angielskiego. Niezapomniane wspomnienia pozostaną mi z zajęć w ciemni fotograficznej prowadzonej przez p. Pawła Miozgę. To dzięki szkole miałem możliwość odbyć miesięczną praktykę zawodową w zakładach IFA w miejscowości Hale (na terenie dawnej DDR). Bardzo dobre wspomnienia posiadam w związku z uczestnictwem w zajęciach praktycznej nauki zawodu, które odbywały się w warsztatach szkolnych. Zajęcia te były ciekawe i bardzo dobrze oraz bezpiecznie zorganizowane. Pamiętam, że mieliśmy z kolegami satysfakcję, że mogliśmy uczestniczyć w produkcji elementów sprzęgieł wykorzystywanych na kopalni. Miałem wtedy możliwość zapoznania się z charakterem pracy na takich wydziałach jak : tokarki, frezarki, szlifierki, stolarnia, obróbka ręczna, spawalnia i kuźnia. Zdobytą tam wiedze i umiejętności wykorzystuję w pracy zawodowej i w życiu codziennym. Miło wspominam czas kiedy wspólnie z kolegami – Piotrem Seewaldem oraz Piotrem Zającem przygotowywaliśmy naszą pracę dyplomową, która w części praktycznej polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu zwijarki do blach.

To nauczyciele praktycznej nauki zawodu umiejętnie kierowali naszymi działaniami, zawsze zwracając  nam uwagę na zachowanie dobrych praktyk BHP, nauczyli nas samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia z nauki w ZSZ Olesno oraz obserwując aktualne osiągnięcia szkoły oraz możliwości rozwoju różnych zainteresowań uczniów, jestem przekonany, że wybór nauki w naszej szkole przez uczniów o zainteresowaniach technicznych jest bardzo bobry.

Tomasz Płóciennik2023-03-13T22:18:03+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1992/1993 w zawodzie malarz

Obecnie: prowadzi z sukcesami własną firmę o profilu remontowo-wykończeniowym.

Wspomina swoją szkołę:

Pobyt w tej szkole wspominam bardzo miło. Nasza klasa była klasą wielozawodową o różnych profilach, a zarazem o różnych charakterach. Byli i chłopcy i dziewczyny, każdy z nas miał swoje indywidualne zainteresowania, a mimo to łączyła nas klasa. Jeździliśmy na wycieczki, które wspominam do dziś. Pomimo że nauczyciele byli surowi, staraliśmy się połączyć naukę w szkole z praktykami. Miałem wymagającego majstra, który wpoił mi zasady, których trzymam się do dziś. Staram się przekazywać je moim uczniom szkoląc ich we własnej firmie.
Dzięki tej szkole mogłem otworzyć zakład, który prowadzę od 30 lat. Bycie dobrym fachowcem w dzisiejszych czasach daje dużo satysfakcji i zadowolenia w życiu.
Mogę polecić tę szkołę każdemu.

Sylwia Zok (Macioł)2022-05-17T18:27:03+02:00

Ukończyła  szkołę w roku szkolnym  1981/1982 w zawodzie fryzjer.

Obecnie:  prowadzi z sukcesami własny salon fryzjerski w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę : W roku 1980 rozpoczęłam naukę w szkole zawodowej. Uczęszczałam do klasy wielozawodowej, a moja wychowawczynią była Pani Profesor Elżbieta Wężyk. Uczyłam się zawodu fryzjera ale w mojej klasie byli również cukiernicy, mechanicy, piekarze, krawcowe.

Bardzo miło wspominam czas szkolny, ponieważ nauczyłam się tam wielu przydatnych rzeczy, które wykorzystuję po dziś dzień w mojej pracy.

W szkole zawodowej poznałam wielu wspaniałych ludzi i zawarłam cenne przyjaźnie. Od 30 lat prowadzę swój salon i wykształciłam 40 uczennic, wszystkie ukończyły szkołę zawodową. Bardzo mnie to cieszy, że mogły się tam kształcić i rozwijać.

Sebastian Kopel2022-05-18T17:06:38+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995/1996 w zawodzie  technik mechanik. Obecnie pracuje jako animator sportu w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie oraz jako trener dziecięcych drużyn w piłce nożnej w klubie OKS Olesno.

Wspomina swoją szkołę : „Szkołę wspominam bardzo miło, mimo, że nie zawsze błyszczałem, jeśli chodzi o wyniki w nauce. Bardzo miło wspominam nauczycieli, z którymi do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt, np. z p. Skułą, który był moim wychowawcą. Z mojej dawnej klasy, po prawie 20 latach utrzymuję bliższy kontakt z wieloma kolegami. Bardzo miło wspominam szkołę od strony sportowej, ponieważ udzielałem się w różnych zawodach, np. w piłce nożnej czy biegach przełajowych.”

Sebastian Kobiołka2023-09-28T11:36:48+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik elektronik, specjalność: urządzenia audiowizualne.

Obecnie inżynier d/s automatyzacji w Firmie EJOT Polska w Ciasnej.

Wspomina swoją szkołę:

Szkołę wspominam jako miejsce bardzo pozytywne i przyjazne uczniom, również gdzie rzadko kiedy panowały jakiekolwiek konflikty. W szczególności muszę tu wspomnieć moja klasę, mechaniczno-elektryczną, która uchodziła w tamtych czasach za jedną z najgorszych w szkole, pomimo tego myślę że stanowiliśmy bardzo zgrany zespół, zawsze ze sobą współpracowaliśmy i nawzajem sobie pomagaliśmy. W pamięci utkwiły mi również lekcje fizyki prowadzonej przez p. Konieczko, na których to zawsze panowała ,,żelazna” dyscyplina, gdzie nikomu nie przyszło nawet do głowy jakiekolwiek wygłupy czy żarty. Z punktu widzenia mojego rozwoju zawodowego, muszę przyznać, że najbardziej przydatne okazały się przedmioty zawodowe. Musze tu w szczególności wspomnieć profesjonalną kadrę nauczycieli w składzie: p. Wacheckiego, p. Wystrychowskiego, p. Łęgosza i p. Lupę od których to otrzymałem solidne podstawy do dalszej edukacji, a zdobyta praktyczna wiedza z pewnością przydała się w pierwszej pracy zawodowej, w charakterze elektryka-automatyka. Cieszę się, że mogłem uczęszczać do ZSZ, gdzie poznałem wielu wspaniałych ludzi i z całą pewnością szkołę mogę polecić przyszłym kandydatom.

Sebastian Jokiel2022-05-18T17:41:06+02:00

Absolwent szkoły z roku 2002, ukończył szkołę w zawodzie technik elektronik, obecnie pracuje jako nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie i w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie.

„Gdy wspominam moją szkołę średnią zawsze zaczynam od wspomnienia drogi do szkoły, która wiodła przez nasz piękny miejski park. Szkoła jawi mi się przede wszystkim w twarzach ludzi, którzy mnie otaczali, nauczycieli, którym bardzo wiele zawdzięczam i kolegów i koleżanek, z którymi spędzałem większość czasu. Wybrałem Technikum Elektroniczne gdzie nauczyłem się „dobrze kombinować” lutownicą, na tokarkach także spawarką – to na warsztatach – i w końcu słowem, którym w swojej pracy posługuję się do dzisiaj. Tak wróciłem do swojej szkoły. Dziś, gdy chodzę po korytarzach „Mojej Szkoły”, gdy odbywają się zajęcia mam wrażenie że czas stanął w miejscu i czasem wydaje mi się, że znowu mam kilkanaście lat. Moja ulubiona sala nr 28 – zapach, światło, wspomnienia, mój najlepszy przyjaciel, pierwsze miłości, mój wychowawca pan  Tomasz Lupa – niezastąpiony, a to wszystko –bezcenne. Dziś jestem dumny z tego, że chodziłem do Zespołu Szkół im. Józefa Lompy. W „Mojej Szkole” – w pracy – jestem sobą, staram się przekazywać młodym ludziom wiedzę i być dla nich przykładem. Jestem szczęśliwym człowiekiem – jestem absolwentem i pracownikiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie”.

Sabina Stępień (Pawlik)2023-05-17T08:45:25+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 2001/2002

W zawodzie: Technik handlowiec

Obecnie: główna księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Wspomina swoją szkołę:

Mimo upływu lat, najlepsze wspomnienia zostają w pamięci na zawsze. Czasy szkoły średniej wspominam bardzo pozytywnie, z przyjemnością wracam wspomnieniami do tego okresu. 4 lata spędzone w Liceum Handlowym były jednym z ważniejszych etapów mojego życia. Szkoła nauczyła mnie samodzielności i dobrze przygotowała do dorosłego życia. Tutaj poznałam wielu wspaniałych ludzi, życzliwych i otwartych nauczycieli, na których pomoc i wsparcie zawsze można było liczyć.

Jestem dumna, że jestem absolwentką ZSZ Olesno i szczerze polecam moją szkołę dzisiejszej młodzieży, która będzie dokonywała wyboru swojej przyszłej szkoły.

Ryszard Szirch2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym 1973/1974 w  zawodzie  stolarz. Obecnie  : emeryt, założyciel i wieloletni Prezes Koła nr 31 Polskiego Związku Filatelistycznego w Oleśnie, okręg Opole, znany oleski kolekcjoner znaczków.

Wspomina swoją szkołę :  „Swoją dawną szkołę wspominam bardzo dobrze, szczególnie p. Lucynę Matyję, która była moim nauczycielem języka polskiego i jednocześnie przez 2 lata wychowawcą. Nie sposób nie wspomnieć p. Kazimierza Rutkowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, który „ścigał” nas za pójście do kawiarni „Tęczowa”. W III klasie pod tym względem było już lepiej. Część moich kolegów z klasy już nie żyje, odeszło.

Do szkoły zapisałem się jako malarz, ale po miesiącu zmieniłem zawód na stolarz z praktyką w Spółdzielni Meblarskiej. Filatelistyką zajmuję się od I klasy szkoły podstawowej. Specjalizuję się w kartach pocztowych i znaczkach o tematyce : grzyby, papież Jan Paweł II oraz WWF. A wszystko zaczęło się od tematu fauna Europy. Zbiera także znaczki o temacie mniejszym, jakim jest dla niego piłka nożna.

Rudolf Bondza2022-05-16T19:35:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1971/1972 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi zakład stolarski w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „Do szkoły uczęszczałem w Oleśnie, ale praktykę odbywałem w Chudobie. Do dzisiaj wykonuję zawód, którego wyuczyłem się w szkole. Do tej pory wyszkoliłem 30 uczniów w zawodzie stolarz. Wspominam i chwalę p. Matyjową, która dużo wymagała, ale to było dobre. Podobnie jak p. Jędrzej. Moimi wychowawcami byli p. Rutkowski i p. Szychowski. Kolegami z ławki byli: Tadek Kacała, Edek Wąsiński i śp. Janek Moczygemba, którego niedawno pożegnaliśmy. Od wielu lat udzielam się w Komisji egzaminacyjnej dla zawodu stolarz w Izbie Rzemieślniczej w Opolu”.

Roman Jokiel2022-05-18T16:53:35+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1992/1993 w zawodzie  technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem.  Obecnie  :  pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie. Ponadto pełni funkcję organisty w parafii Sternalice oraz jest muzykiem zespołu „New Life”.

Wspomina swoją szkołę :  „Czas spędzony w Technikum Mechanicznym wspominam bardzo dobrze. Przede wszystkim miałem szczęście do ludzi, na których trafiłem – to była bardzo fajna ekipa, zarówno koledzy jak i nauczyciele – nawet po wielu latach jest przyjemnie się spotkać, porozmawiać. To była taka pozytywna mieszanka skrajnie różnych osobowości. Z nauki na pewno w pamięci utkwiły praktyki na warsztatach szkolnych, pierwszy kontakt z komputerem za sprawą śp. Józefa Woźnego. Fajne były żakinady, które w tamtych czasach odbywały się w pierwszy dzień wiosny.

Dobrze wspominam też dojazdy do szkoły w zatłoczonych autobusach – dzisiaj byśmy może narzekali ale wtedy to miało tak naprawdę specyficzny klimat.

W życiu tak się ułożyło, że nie działam „po kierunku” ale mimo wszystko jestem bardzo wdzięczny za ten okres, za zdobytą wiedzę i doświadczenie.”

Robert Pawlik2022-05-18T17:02:37+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995/1996 w zawodzie malarz tapeciarz. Obecnie prowadzi firmę „Pawlik Art Studio” Aerografia Artystyczna oraz studiuje w Instytucie Artystycznym IBKK w Bochum (Niemcy).

Wspomina swoją szkołę: „ ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo dobrze. Czas szkoły średniej – etap w którym człowiek wkracza w dorosłe życie. Często w gronie znajomych bardzo miło wspominamy naszą wychowawczynię p. Szczęśniak, nasze osiągnięcia na lekcjach w-f. Jako młodzi wysportowani było nam prościej się przed nią wykazać niż przed nauczycielami przedmiotów ścisłych. Wspominam także szkolne radio, bardzo ciekawa i kreatywna jednostka, która wypełniała informację i muzyką szkolne przerwy, radio wspólnie prowadziłem z tragicznie zmarłym Arturem Paliwodą. Można by tak wspominać. Chciałbym też wspomnieć mojego majstra Zdzisława Kukułę, nieraz zachodziło Mu się za skórę. Jestem jednak bardzo wdzięczny w jaki sposób przekazał mi fach i rzemiosło malarskie. Szczerze mogę polecić ZSZ w Oleśnie. Uważam, że warto wspomnieniami wracać do tego czasu, ponieważ szlachetne zalety szkoły docenia się po czasie. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Moje marzenia o wielkim ”Malarzu” rozpoczęły się właśnie w ZSZ w Oleśnie.”

Rajmund Wengel2022-05-17T17:55:06+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1978/1979 w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Obecnie prowadzi z sukcesami własny tartak w Ligodzie Oleskiej, kontynuując tradycje rodzinne.

Wspomina swoją szkołę: „Może trudno w to będzie uwierzyć, ale szkołę wspominam często i to dobrze, chociażby z moim sąsiadem Wilhelmem Wenglem. Wspominam stare lata w szkole, choć nie zawsze było wesoło i nie zawsze byłem głaskany. Ale to było  dobre, bo przyniosło efekty. Szkoła w moich czasach – niekiedy dostawało się linijką. Nie mam pretensji do nauczycieli, wręcz przeciwnie, z każdym rozmawiam i każdego poznają. Szkoła wymagała i tak powinno być, szkoła nauczyła mnie życia. Te chwile nie wrócą już nigdy, ale były to dober chwile. Po szkole życie nauczyło mnie dalszego życia”.

Piotr Wicher2022-05-18T17:51:24+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w zawodzie malarz – tapeciarz. Obecnie pracuje zawodowo w firmie „Zieleń Miejska” oraz aktywnie udziela się jako wolontariusz, który organizuje zbiórki nakrętek z przeznaczeniem dla ciężko chorego Bartka z Jełowej.

Wspominam swoją szkołę jako placówkę która pomogła uwierzyć w swoje siły i która dała mi wiarę w ludzi. Miałem wspaniałą wychowawczynię i nauczycieli, którzy pomagali mi w nauce. Teraz staram się pomagać innym w potrzebie. Zebrałem już około 11 ton nakrętek z pomocą ludzi którzy tak jak ja mają wiele pomagania innym.

Piotr Sklorz2022-05-18T16:58:22+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1996, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, obecnie właściciel Zakładu Usługowego Mechaniki Pojazdowej Auto – Piotr II w Świerczu k/ Olesna.

„Dla mnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa to była bardzo dobra szkoła. Moją wychowawczynią w szkole była pani Anna Wolnicka. Mam kontakt z bardzo wieloma osobami z mojej klasy, którzy w dużej części są teraz moimi klientami, z czego się bardzo cieszę.

Ta szkoła mi wiele dała, przede wszystkim zawód, który do tej pory wykonuję. Od 1999r. samodzielnie prowadzę warsztat samochodowy i sam teraz kształcę nowych uczniów”.

Piotr Lodek2022-05-17T18:58:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie współtwórca i współwłaściciel Laboratorium Medycznego „Loma” w Oleśnie, ponadto założył i prowadzi Fundację non profit „Pro Diagnostic”, pomagając wyposażyć laboratoria medyczne w Afryce Zachodniej.

Wspomina swoją szkołę: „Musze powiedzieć, że szkołę wspominam bardzo miło, bardzo miło wspominam ludzi, z którymi często, do teraz mam z nimi kontakt. Widzę tych ludzi, nie wiem, czy przeszedłem obok kogoś nie wspominając go. Bardzo miło wspominam mojego wychowawcę – pana Kosmalę – który niestety nie jest już z nami. Na pewno tę szkołę bym polecił, skoro mam takie dobre, bardzo pozytywne, wymienione z niej doświadczenia. Taka szkoła to może być dobry start do dalszego życia, bardzo ciekawego i dalszego rozwoju. Jeżeli ktoś myśli,  że taka szkoła to już koniec rozwoju, to jest to bzdura, to jest dopiero początek”.

Piotr Górok2023-01-29T15:41:26+01:00

Ukończyłem szkołę w roku szkolnym 1994/1995

Obecnie: pracuję w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Tak wspominam swoją szkołę:

Podczas gdy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej razem z kolegami często graliśmy na boisku „zawodówki” w piłkę nożną. Nie myślałem jeszcze wtedy że w przyszłości będę uczęszczał właśnie do tej szkoły. Wybierając technikum mechaniczne o specjalizacji obróbka skrawaniem, chciałem oprócz uzyskania matury zdobyć konkretny zawód. Przechodząc kolejne etapy zajęć na warsztatach szkolnych nauczyłem się wiele bardzo przydatnych w dalszym życiu umiejętności. Wykorzystałem je m. in. pracując za granicą w czasie rocznego urlopu dziekańskiego podczas studiów.

Podczas nauki w technikum uczyli mnie tak wspaniali nauczyciele jak Pan Jerzy Skuła – nasz wychowawca i Pani Julita Nowkowska, która świetnie prowadziła lekcje języka angielskiego. Pięć lat nauki w technikum wspominam bardzo miło i chętnie wracam myślami do tego okresu w moim życiu. Do dzisiaj utrzymuję kontakt z kolegami z naszej klasy. Uważam że dokonałem dobrego wyboru jakim było technikum mechaniczne, które zawsze ciepo wspominam.

Piotr Gielsok2022-05-17T18:36:58+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1982 / 1983 w zawodzie stolarz. Obecnie prowadzi własny zakład stolarski w Ligocie Oleskiej – specjalność drzwi.

Wspomina swoją szkołę „Moją wychowawczynią była p. Matyjowa, na początku był rygor, ale potem było coraz lepiej. Siedziałem w jednej ławce z Jerzykiem Gadenem. Szczególnie utkwiła mi w pamięci wycieczka do Wisły w stanie wojennym, która zakończyła się na posterunku milicji. Moi trzej koledzy szybko wrócili z wycieczki – powód – czapki więzienne z opornikami. Teraz z tej sytuacji możemy sobie żartować, ale wtedy nikomu nie było do śmiechu. Moja klasa była bardzo liczna, szkołę ukończyło ponad 30 uczniów – sami stolarze. W tej grupie były 4 dziewczyny.

Szkołę wspominam bardzo miło, szkoda, że obecnie młodzi ludzie nie chcą się kształcić w moim zawodzie”.

Paweł Oblonk2022-05-18T17:47:40+02:00

Ukończył  szkołę w roku szkolnym  2005/2006 w zawodzie   technik budownictwa

Obecnie:  prowadzi z sukcesami własną firmę budowlaną „PJ Oblonk” w Wichrowie.

Wspomina swoją szkołę :  O szkole można mieć różne zdanie i pewnie każdy może mieć inne. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla mnie czas, kiedy uczęszczałem do Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie był niepowtarzalnym etapem w moim życiu.

Szkołę wspominam bardzo miło : pracowitych i ambitnych nauczycieli, za wszelką cenę starających się, abyśmy wkroczyli w dorosłe życie z wiedzą i umiejętnościami, i nas uczniów – zadowolonych i pewnych siebie. Szczególne słowa uznania należą się mojej wychowawczyni, Pani Joannie Sykulskiej – wspaniałej pedagog i nauczycielce matematyki. Żaden inny nauczyciel nie miał tyle cierpliwości i zrozumienia dla nas – budowlańców.

Zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystuję prowadząc od 2007r. niewielką firmę budowlaną. Obecnie zatrudniam 10 pracowników. Poniekąd więc jestem też nauczycielem. Uczę praktycznej nauki zawodu uczniów mojej dawnej szkoły w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Swój sukces zawdzięczam sobie ale także szkole – Zespołowi Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, do której chętnie chodziłem przez cztery lata swojego młodzieńczego życia.

Paweł Miozga2022-05-16T19:35:30+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1971, ukończył szkołę w zawodzie stolarz, był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, obecnie kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

„Szkoła Zawodowa daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Posiada wysoki poziom kształcenia. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywały się na terenie szkoły. Szkoła dobrze przygotowała do obowiązków zawodowych. Poziom nauczania wyniesiony z tej szkoły procentował w czasie dalszej nauki w szkole średniej i szkole wyższej. Cieszę się, że wybrałem ten zawód. Miło wspominam szkolny zespół muzyczny, w którym grałem”.

o. Konrad Kik-Ofm2022-05-17T17:59:25+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1978/1979  w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem

Obecnie  :  zakonnik w zakonie oo. Franciszkanów w Prowincji Wrocławskiej.

Wspomina swoją szkołę :  „Najlepiej więc wspominam szkołę, z życzliwością. Wspominam też mile i dobrze swoich nauczycieli i tych, z którymi uczęszczałem do Liceum Zawodowego. Może nie do końca wszystkich jednakowo. Ale generalnie wspominam moich nauczycieli dobrze i miło, zwłaszcza dobrze wspominam moich wychowawców.

Niech te parę słów będzie podsumowaniem tego, o co zostałem poproszony.

Norbert Barcz2022-05-17T18:47:16+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym  1983/1984  w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie:  pełni funkcję naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym  w  Kluczborku.

Wspomina swoją szkołę: „Ukończyłem Liceum Zawodowe. Jestem członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu . Ponadto ukończyłem studia otrzymując tytuł magistra na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego – kierunek pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą. Z samorządami związany jestem nieprzerwalnie od 1990r.

W ostatnich wyborach otrzymałem mandat radnego gminy Lasowice Wielkie, gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od lat jestem zaangażowany na rzecz społeczności Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie opolskim. Jestem członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu od 1995r.

mł. bryg. Marek Kucharczyk2022-05-17T19:03:46+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w   zawodzie  stolarza.

Obecnie: pełni obowiązki Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę :  Lata spędzone w ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo miło            i z sentymentem. Były to lata mojej młodości i wkraczania w dorosłe życie. W szkole spotkałem wielu wspaniałych ludzi, kolegów i pedagogów. Zawsze pociągał mnie sport             i miałem to szczęście, że spotkałem takich nauczycieli jak Panowie Kaniuka i Muszyński. Mile wspominam swoją wychowawczynię Panią Prandzioch, choć nie należałem do pokornych uczniów, zawsze potrafiliśmy znaleźć kompromis. Z kolegami i koleżankami miałem bardzo dobry kontakt, z niektórymi spotykam się do dziś. Na większości zajęć w jednej ławie siedzieliśmy z Jackiem Bajorem, kolegą jeszcze ze szkoły podstawowej. Niedoceniane dziś szkoły zawodowe były wspaniałym miejscem rozwoju dla młodych ludzi, gdyż zdobywało się kompleksową wiedzę teoretyczną popartą praktyką. Każdy człowiek dążący do osiągnięcia wytyczonego sobie celu, jeżeli jest konsekwentny i spotyka na swojej drodze wspaniałych ludzi, prędzej czy później ten cel osiągnie.

Ja miałem to szczęście, że takich ludzi spotkałem.

Michał Szaraniec2022-05-18T16:52:12+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1992/1993 w zawodzie  technik mechanik, specjalność obróbka skrawaniem. Obecnie  pracownik administracji państwowej w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie – Wydział kryminalny.

Wspomina swoją szkołę :  „Na początku muszę się przyznać, iż Technikum Mechaniczne, które ukończyłem w ramach ZSZ nie było szkołą (klasą),            do której zdawałem egzamin do szkoły średniej ! Porażka dydaktyczna, którą poniosłem w innej szkole spowodowała, iż „wylądowałem” w technikum.        Na początku nie byłem z tego powodu zbyt szczęśliwy (zainteresowania humanistyczne) ale przyznaję, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień było coraz lepiej. Mam na myśli fajnych ludzi, zarówno nauczycieli, jak      i uczniów, którzy budowali atmosferę zaufania i ciepłych, wzajemnych relacji.

Swoją drogą w tamtych „średniowiecznych” czasach stosunek do nauczycieli,    a w szczególności do DYREKCJI (duża czcionka autor), był mieszaniną szacunku i lekkiej bojaźni, co uważam z perspektywy tych lat za wielki atut tamtych czasów. Poznałem spore grono osób, z którymi utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego i to nie tylko na stopie służbowej !!!. No i na koniec muszę się trochę pochwalić  – jako pierwszy wnosiłem  nowy sztandar  szkoły w MDK podczas uroczystości  z okazji 3 Maja (bodajże w 88 lub 89 roku) (rany !!! nie pamiętam !!!).

Bardzo mi miło, że będę w tak szacownym gronie na stronie MOJEJ SZKOŁY !!!  Szczególne podziękowania dla Pana Dyrektora Chwałka, mojego pierwszego wychowawcy, który rozpalił we mnie tlące się zainteresowanie historią. Dziękuję”.

Michał Maćczak2023-04-18T22:33:07+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2007/2008 w zawodzie technik elektronik, specjalność: urządzenia audiowizualne

Obecnie- duszpasterz Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego Trzej Towarzysze, franciszkanin

Wspomina swoją szkołę:
Z perspektywy czasu pobyt i naukę w szkole oceniam jako bardzo ważny etap w moim życiu. Był to czas rozwoju osobistego na różnych płaszczyznach. Atmosfera w szkole- otwartości, życzliwości, troskliwości niewątpliwie była tego ważnym elementem. Coś, co utkwiło mi w pamięci to poranne krótkie rozmowy z paniami sprzątaczkami- bezcenne, dobre doświadczenie. Konkursy krasomówcze niewątpliwie wypłynęły na umiejętność publicznego przemawiania. Dobrym wspomnieniem są także zawody sportowe w których brałem udział. Poznałem w szkole wielu wspaniałych ludzi. Dobrze było się u Was uczyć.

Michał Kłosiński2023-11-03T23:16:27+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998

W zawodzie: technik elektronik, specjalność: elektronika ogólna.

Obecnie: Kierownik Zakładu Produkcji Wyrobów Budowlanych EJOT Polska

Z przyjemnością wspominam lata nauki w ZSZ w Oleśnie, a minęło już 25 lat od napisania matury.  Nasz klasa TE licząca 32 osoby – sami chłopcy, była bardzo zgrana i zintegrowana. Tu zawiązały się przyjaźnie na całe życie. Spotykając się po latach z kolegami z ławy szkolnej często wracamy pamięcią do czasu nauki, wycieczek szkolnych, zawodów sportowych. To tutaj mogłem rozwijać swoje pasje i umiejętności sportowe.

Bardzo miło wspominam również grono pedagogiczne, które starało się przekazać nam jak najwięcej swojej wiedzy (z większym lub mniejszym skutkiem), a najbardziej w mojej pamięci utkwili Ci nauczyciele, którzy nie pobłażali i dużo wymagali.  Baza wiedzy otrzymana w ZSZ z całą pewnością stała się elementem mojej obecnej ścieżki rozwoju zawodowego.  Bez wątpienia to jeden z najlepszych okresów w moim życiu pełen beztroski i szaleństw. Czasami, aż chciałoby się wrócić do tamtych czasów, niestety czasu nie da się cofnąć.

Mariusz Koziński2022-05-17T19:13:56+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1988/1989  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie pracuje jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, oraz komendant OSP gminy Przystajń.

Wspomina swoja szkołę: „Szkołę wspominam bardzo pozytywnie, jak również swoich byłych kolegów i koleżanki. Byłem gospodarzem klasy, jak również działałem w Samorządzie Szkolnym. Wychowawcą mojej klasy była p. Maria Prandzioch, która wtedy była wychowawca dwóch klas. Wychowawczynię wspominam miło, trzymała rygor. Języka polskiego uczyła mnie pani Lucyna Matyja, i na tych lekcjach panował iście wojskowy rygor, na początku tych lekcji zawsze był meldunek. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Wiesław Wężyk. Za naukę zawodu jestem wdzięczny mojemu byłemu mistrzowi panu Józefowi Chęcińskiemu. Przyjście do tego środowiska dla mnie też było wyzwaniem, ale związałem się z nim już od 27 lat. Szkołę znam po dzień dzisiejszy i współpracuję z nią – jako instytucja jak i z nauczycielami podczas różnego rodzaju szkoleń. Ja mogę śmiało powiedzieć, że ta szkoła dała dobre wychowywanie, dobry zawód i ciekawe spojrzenie na świat. Chciałbym jeszcze gorąco podziękować takim nauczycielom jak p. Elżbieta Konieczko – uczyła wtedy fizyki i chemii, i potem Janowi Kani, który był moim nauczycielem technologii. W szkole mocno mnie przypilnował pan Jarzy Skuła. W szkole działała wtedy Spółdzielnia Uczniowska – coś, czego tam w szkole już nie ma. Przywoziliśmy na wózku paczki z piekarni i cukierni pana Mencla. Miło wspominam wyjazdy na zawody sportowe do Częstochowy z panem Jerzym Muszyńskim – startowałem w sztafecie 4 x 100 m i w skoku w dal. Drugim wuefistą był wtedy pan Józefa Kaniuka. Udzielam się w grze na trąbce w orkiestrze strażackiej.

Marek Wyrwa2022-05-18T17:04:03+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1996, ukończył szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Po szkole zawodowej ukończył Technikum Samochodowe dla Dorosłych. Obecnie właściciel firmy działającej w branży remontowo – budowlanej. Od wielu lat działacz społeczny. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie.

Zdobyłem zawód mechanika samochodowego, ale życie różne pisze scenariusze i przebranżowiłem się. Dziś jestem mistrzem w technologii robót wykończeniowych i sam mam swoich uczniów, których uczę praktycznej nauki zawodu.

Naukę w ZSZ w Oleśnie wspominam bardzo ciepło. Nasza wychowawczyni Pani Anna Wolnicka traktowała naszą męską klasę jak własnych synów. Każdą lekcję rozpoczynała od sekwencji: „PANOWIE CZY JEST COŚ O CZYM POWINNAM WIEDZIEĆ?”. Z wieloma kolegami z klasy często się widzę. Niektórzy się bardzo zmienili – inni zaś są tacy, jak wtedy kiedy kończyliśmy szkołę. Bardzo miło wspominam międzyszkolne imprezy integracyjne między „Ogólniakiem”, „Ekonomikiem” i „Zawodówką”. Słynne były: ŻAKINADY, WYBORY MISS SZKÓŁ ŚREDNICH, DNI SPORTU NA  STADIONIE.

Obserwuję na bieżąco poczynania NASZEJ SZKOŁY na Facebooku. Bardzo dużo się teraz dzieje w ZSZ. Częste olimpiady, konkursy, wyjazdy, projekty, wyróżnienia… Te wszystkie przedsięwzięcia bardzo się chwali.  Dobrze, że szkoła cały czas się rozwija. To przyciąga młodzież. Dobre jest też to, że przez portale społecznościowe można ekspresowo rozpowszechniać wiadomości o działalności szkoły.

Marcin Szafran2023-03-22T09:40:11+01:00

Ukończył szkołę zawodową w roku szkolnym 1998/1999 i technikum 2001/2002 roku
W zawodzie: Stolarz
Obecnie: Z powodzeniem prowadzi firmę Marcwood produkującą meble klasy premium.
Wspomina swoją szkołę:
Szkołę wspominam bardzo pozytywnie, to był świetny czas w moim życiu. W okresie 3 lat zawodówki i 3 lat Technikum poznałem mnóstwo ciekawych ludzi a niektóre przyjaźnie trwają do dziś. Duży wpływ miał na mnie cytat w głównym holu, chyba Ignacego Balińskiego „I zważ, nie popchną tego wstecz ani pochłoną fale, kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale.” Doceniam cierpliwość i życzliwość naszego ówczesnego wychowawcy i dyrektora Horsta Chwałka oraz jego racjonalne podejście do naszych „wybryków”. Ogromny wpływ na mnie miał wychowawca w technikum Paweł Miozga, on w nas wierzył i wielu z nas namawiał na kontynuację nauki w Poznaniu na uniwersytecie. Namawiał, namawiał i namówił ;)
Wszystkich znajomych z tamtego okresu pozdrawiam.
Marcin

Marcin Brzenska2022-05-18T17:01:13+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1995 / 1996 w zawodzie piekarz.

Obecnie prowadzi własna piekarnie „U Marcina” w Wysokiej, działa w stowarzyszeniu „Oleski Koszyk”.

Wspomina swoja szkołę: „Moja dawna szkołę wspominam dobrze. Moją wychowawczynią w szkole była historia tej szkoły pani Maria Prandzioch. Była osobą wymagającą, ale przyniosło to dobre efekty. Nie myślałem nigdy, że po ukończeniu szkoły w zawodzie piekarz sam będę prowadził własna piekarnię. Moją specjalnością są bułki. Szkołę która sam kiedyś kończyłem, polecam przyszłym oleskim piekarzom.

Manfred Szropa2022-05-17T17:47:47+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1978, ukończył szkołę w zawodzie malarz budowlany, obecnie właściciel Zakładu Malarsko – Tapeciarskiego i Remontowo-Budowlanego w Łowoszowie oraz Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

„Jako absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas w klasie wielozawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie wykazał się fachową kadrą pedagogiczną oraz ciekawą organizacją zajęć w formie teoretycznej, dzięki czemu zdobytą wiedzę i kompetencje, które z powodzeniem wykorzystuję w swoim życiu zawodowym. Dziś wiem, że uzyskany warsztat teoretyczny – już w trakcie edukacji szkolnej – otwierał horyzonty w świecie pracy zawodowej oraz dawał podstawy do osiągania sukcesów na ścieżce biznesowej. Nabyte umiejętności ułatwiły start – wejście na rynek pracy – a także spojrzenie na całość branży zawodowej. Zdobyte doświadczenie zawodowe procentuje w prowadzeniu mojej własnej firmy budowlanej, w której zatrudniam ponad 25 uczniów.

Czas spędzony w progach ZSZ w Oleśnie był doskonałą formą inwestycji w rozwój mojej osobowości i kariery zawodowej.

Z przyjemnością rekomenduję Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie jako doskonałą formę edukacji przy wyborze szkolnictwa ponadgimnazjalnego”.

Małgorzata Wystalska (Kapuścik)2022-05-17T19:00:12+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1985/1986 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie pracuje w administracji Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.

Wspomina swoją szkołę: „ Ukończyłam Liceum Zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem w 1986r., był to ostatni rocznik kształcący się w  tej specjalności. Bardzo pozytywnie wspominam szkołę, koleżanki i kolegów. Moją wychowawczynią była p. Róża Ledwoń nauczycielka matematyki. Mile wspominam nie tylko zajęcia w szkole ale również na warsztatach szkolnych. Szczególnie w pamięci utkwili mi nauczyciele: p. Elżbieta Bensz nauczycielka języka rosyjskiego, p. Jerzy Muszyński nauczyciel wychowania fizycznego, p. Horst Chwałek nauczyciel historii, p. Kazimierz Konieczko nauczyciel zawodu  oraz nauczycielka fizyki p. Elżbieta Konieczko.

Oprócz nauki aktywnie i przyjemnie spędzałam wolny czas w drużynie harcerskiej działającej przy Zespole Szkół Zawodowych prowadzonej przez p. Annę Krawczyk.

Dyrektorem szkoły wówczas był p. Wiesław Wężyk, z którym w ramach OHP wyjeżdżaliśmy nad morze, gdzie oprócz obowiązków wesoło spędzaliśmy czas.

Krótko po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego.

Tak jak dobrze czułam się w szkole będąc uczennicą, również dobrze czuję się jako pracownik.”

Małgorzata Raducka (Hanuszkiewicz)2022-05-17T18:53:02+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1984/1985 w zawodzie fryzjer. Obecnie prowadzi własny salon fryzjerski „Margo”.

Wspomina swoją szkołę: „ Wspominam swoją szkołę super, były organizowane wtedy fajne dyskoteki i zabawy. Fajne było lodowisko, które musiałam odśnieżać. Działała wtedy stołówka w szkole, w której obiady były bardzo smaczne. W szkole poznałam niejednego chłopaka, ale ten jedyny – z tej szkoły został moim mężem. Moje dzieci też uczęszczały do tej szkoły. Miło wspominam grono nauczycieli, z którymi do dzisiaj utrzymuję świetne kontakty”.

Lidwina Wolny (Jeziorek)2022-05-16T20:24:16+02:00

Ukończyła szkołę w roku szkolnym 1975 / 1976 w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie pracuje jako kierownik cukierni w PSS „Społem”  Olesno.

Wspomina swoją szkołę: „ Po dzień dzisiejszy mam doskonały kontakt z moimi wychowawcami. Szkołę swoją wspominam bardzo miło, bo nauczyła mnie odpowiedzialności i pracowitości. Byliśmy drugim rocznikiem nowo otwartego profilu kształcenia w Liceum Zawodowym. Przez długie lata, po dzień dzisiejszy kształcimy przyszłych cukierników, którzy dobrze sobie radzą na rynku pracy. Bardzo dobrze pracuje mi się z obecnymi uczniami szkoły, z których wiele odbywa zajęcia praktyczne w naszym zakładzie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą. Nigdy nie przypuszczałam, że w przyszłości będę uczyć zawodu uczniów szkoły, do której kiedyś chodziłam”.

Leszek Skorupa2023-01-30T11:44:19+01:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2004/2005

W zawodzie technik elektronik o specjalności urządzenia audiowizualne

Obecnie: pracuje w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Wspominam swoją szkołę: Szkołę wspominam bardzo pozytywnie – ba, coraz pozytywniej, im bardziej się oddalam od niej w czasie! Chyba tak to już jest, że obraz dawnych lat trochę się zaciera i po pewnym czasie zostają w pamięci tylko te dobre rzeczy, dlatego tak łatwo ulegamy wrażeniu, że „kiedyś to były czasy”. Warto choć na chwilę cofnąć się w czasie, choćby wspominając te wyjątkowe chwile.

ks. Reinhold Skowronek2022-05-18T16:48:49+02:00

Absolwent ZSZ w Oleśnie z roku 1975, ukończył szkołę w zawodzie cukiernik, obecnie misjonarz w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu.

Obecnie misjonarz w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny w Poznaniu w latach 1979-1980:

– nowicjat w Bąblinie

– 1980-1986 – Wyższe Seminarium Duchowne w  Kazimierzu Biskupim k/Konina

– 1986-1990- wikary w Złotowie

– 1990-2000- pracownik Domu Zakonnego w Poznaniu

– 2000-2005- praca w duszpasterstwie

– 2005-2010- praca w Rzymie

– 2010- nadal- misjonarz ludowy.

„Najpiękniejszym dziękczynieniem za dary Boże jest przekazanie tych darów bliższym”.

(K.S. Saulhaber)

„Wartością człowieka jego szlachetność i możliwość poznania bliźniego w jego codziennych  czynnościach. Prawdziwa miłość do bliźniego, świadczy o stopniu miłości człowieka do Boga.

Bardzo dziękuję za ogrom dobra i bezinteresowność jakiej doświadczyłem ze strony profesorów, wychowawców i kolegów w tej szkole.

„Nie będzie zapomniane przez Boga niczyje życie ofiarne, żaden piękny trud ludzki na tej ziemi nie przepadnie”.

Wszystkim życzę łaski, czyli pomocy Bożej na całe życie. Na miarę czasów, w których opatrzność Boża pozwala nam żyć i pracować, na miarę zadań i trudności jakie przypadają nam w udziale, na miarę ciężaru krzyża jaki dźwigamy, na miarę słabości i upadków, z których trzeba będzie powstawać życzę, by dni spędzone w tej szkole były piękne, jak święto i by towarzyszył wam zawsze szczery zachwyt Bożymi sprawami i niegasnący entuzjazm”.

ks. Marcin Królik2022-05-18T17:12:00+02:00

Ukończył szkołę  w roku szkolnym 1997 / 1998 w zawodzie technik handlowiec. Obecnie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, doktorantem w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadzi również zajęcia, ponadto pełni obowiązki sędziego Sądu Biskupiego w diecezji gliwickiej.

Wspomina swoją szkołę:  Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy wracam do chwil, czasu spędzonego w mojej – naszej szkole w latach 1994-1998, które miały dla mnie wyjątkowe znaczenie, odnajduję radość i wdzięczność. Nie sposób i nie miejsce by uzewnętrznić wszystko co serce czuje, a rozum przypomina. Jednak był to czas wyjątkowy, który budzi we mnie wdzięczność względem wielu p. Elżbiety Wężyk – mojej wychowawczyni, p. Róży Ledwoń o której wiele się mówiło, a przede wszystkim na „matmie” niejednokrotnie wiele się wydarzyło, o P. Horście Chwałku, którego serdeczności do dziś nieprzerwanie przez te lata doświadczam. Nie sposób wymienić wszystkich ale jeśli to czytacie wiedzcie, że z serca DZIĘKUJĘ.

Pamiętam, gdy pod koniec szkoły jeszcze przed maturą p. Andrzej Koprowski pytał nas bodajże na Podstawach Prawa, gdzie planujemy studiować. Wówczas przyznałem, że myślę o Teologii, na co profesor stwierdził: za to rodziny nie utrzymasz – pomyśl o prawie. Dziś z perspektywy czasu myślę, że miał profesor tzw. nosa, gdyż życie tak się potoczyło, że skończyłem i teologię i prawo. Jak mówi tytuł pewnego filmu La Vita è bella – Życie jest piękne.

Pozdrawiam całą naszą społeczność i cóż być może do zobaczenia. Dla potencjalnych uczniów naszej szkoły dodam Polecam – prawdziwe!

ks. Krzysztof Dziubek2022-05-17T18:45:30+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1983/1984 w zawodzie    mechanik obróbki skrawaniem. Obecnie:  pełni posługę proboszcza w parafii pw. Św. Mikołaja w Kędzierzynie – Koźlu.

Wspomina swoją szkołę :  „Wspomnienia szkolne, a jest ich wiele, były naprawdę bardzo dobrym czasem, o wielu niezapomnianych przeżyciach. Bardzo mocna chcę podziękować wszystkim moim nauczycielom, a szczególnie naszej pani wychowawczyni Hildegardzie Jendrzej, za wielki wkład w „polubieniu” matematyki. Moim kolegom i koleżankom z ławy szkolnej również dziękuję za  wspaniałe 4 lata szkolnego życia. Gdyby ktoś ze znajomych chciał nawiązać ze mną kontakt, proszę pisać pod adres e – mailowy  dziukrzy@wp.plWszystkich serdecznie pozdrawiam i za wszystko dziękuję”.

ks. Dariusz Flak2022-05-18T16:56:36+02:00

Absolwent szkoły z roku 1995, ukończył szkołę w zawodzie technik mechanik – specjalność obróbka skrawaniem. Obecnie jest misjonarzem w Pampas – diecezja Huancavelica (Peru).

„Jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia to czas szkoły średniej w Technikum Mechanicznym. Wspominam serdecznie Pana Dyrektora Horsta i moich wychowawców: Panią Elżbietę Konieczko i Pana Jerzego Skałę…..było różnie i czasem trudno, zwłaszcza na lekcjach fizyki, ale piękne wspomnienia pozostaną. Mam nadzieję, że szkoła nigdy nie zatraci swojego wyjątkowego charakteru”!

ks. Sylwester Pruski2022-05-18T17:14:49+02:00

Ukończył szkołę w roku szkolnym 1997/1998 w zawodzie  technik handlowiec. Obecnie: obrał drogę kościelną – po ukończeniu w 2012r. Studium Generale Marcianum w Wenecji. Uzyskał tytuł licencjata rzymskiego, obecnie pełni posługę jako sędzia audytor w Sadzie Diecezji Opolskiej, będąc jednocześnie wikariuszem w Katedrze Opolskiej.

Wspomina swoją szkołę :  „Moją wychowawczynią w szkole była p. Elżbieta Wężyk – polonistka. Wspominam ją jako kobietę bardzo otwartą i z dystansem. Muszę wspomnieć też p. Kuś, która uczyła nas dużej ilości przedmiotów zawodowych, które w tej chwili nie bardzo mi się przydają ale pamiętam do dziś, co to jest bombaż chemiczny, biologiczny czy techniczny. Muszę wspomnieć p. Koprowskiego i jestem mu wdzięczny, że nauczył mnie myśleć. Oczywiście też p. dyrektora Chwałka – za to, że mnie „zaraził” historią. Było zawsze kilka punktów, a reszta to już opowieść historyczna. Często wspominam też p. Muszyńskiego od w – f, który od pierwszej klasy, jak się dowiedział, że jestem Pruski, a znał wcześniej moje siostry i kuzyna – to wiązał ze mną wielkie nadzieje sportowe, a potem przeżył wielkie rozczarowanie moją postawą życiową. Dużą rolę w moim powołaniu odegrał ówczesny katecheta ks. Wojciech Reisch – osoba wielkiego serca i życzliwości oraz wsparcia.”

Krzysztof