Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

34 358 26 15
696 812 527

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
zszolesno@o2.pl

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie mieszczącym się przy: ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno (zwanym dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.