17 listopada uczniowie z klas 1a, 1d, 3a i 3 d wzięli udział w wycieczce w ramach projektu Poznaj Polskę. Całodniowy wyjazd pozwolił na odwiedzenie czterech miejscowości w województwie opolskim, które zostały umieszczone na ministerialnej liście punktów edukacyjnych powiązanych z kulturą, dziedzictwem narodowym, osiągnięciami polskiej nauki i śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszym punktem, który młodzież miała okazję zobaczyć był most żelazny w Ozimku. Nie taki zwykły most, a powstały w 1827 roku dzisiaj najstarszy wiszący most łańcuchowy w Europie. Z Ozimka wycieczka przemieściła się do Prudnika, aby odwiedzić miejsce, w którym od 6 X 1954 do 27 X 1955 więziony był prymas Stefan Wyszyński. Podczas pobytu w Prudniku ks. kard. Stefan Wyszyński w nawiązaniu do jubileuszu królewskich ślubów Jana Kazimierza złożonych Matce Bożej w katedrze lwowskiej w 1655 roku postanowił odnowić akt oddania Polski Pani Jasnogórskiej, dostosowując przyrzeczenia do współczesnych czasów.

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach zapoznaliśmy się z historią jednego z najstarszych i największych obozów jeńców wojennych w Europie. Jego historia sięga 1870 r. i wojny francusko-pruskiej. W czasie I i II wojny światowej przebywali tutaj żołnierze ze wszystkich kontynentów z prawie 50 państw. Przebywało tutaj także ok. 650 powstańców warszawskich żołnierzy-dzieci w wieku 10-17 lat. Jerzy Szulc ps. „Tygrys”, miał zaledwie 10 lat, był nie tylko najmłodszym jeńcem-powstańcem i jeńcem-Lamsdorf, ale i zapewne najmłodszym jeńcem II wojny światowej.

W Paczkowie uczniowie zapoznali się z charakterystyczną średniowieczną zabudową miasta, z murami obronnymi otaczającymi centrum. Szczególnie ciekawe było wejście na wieżę ratusza oraz wizyta w kościele świętego Jana Ewangelisty. Ma on charakter obronny a w środku znajduje się jedyny w Europie Środkowej ołtarz wyrzeźbiony z jednego kawałka piaskowca. Kościół jest też jedynym w Europie, w którego wnętrzu znajduje się studnia.