„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

Ks. Jan Twardowski

Lucyna Matyja (1936 – 2022)

Do wieczności odeszła pani Lucyna Matyja, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni wielu pokoleń uczniów. Przez niemal trzydzieści lat związana była z naszą szkołą od początku jej istnienia, czyli od roku 1964. Wraz z innymi tworzyła i organizowała pracownie szkolne w nowo oddanym budynku przy ówczesnej ulicy Marchlewskiego. Długie lata zajmowała się Szkolnym Kołem PTTK, jeździła z uczniami na wycieczki i wakacje. Ze wspomnień współpracowników i wychowanków wyłania się wizerunek osoby zdecydowanej i bezkompromisowej, oddanej swojej pracy, wymagającej od innych, ale przede wszystkim od siebie.

„Są chwile i ludzie których się nie zapomina” i taką osobą w pamięci społeczności Zespołu Szkół Zawodowych pozostanie ś.p. Lucyna Matyja.