24 czerwca w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/22 i pożegnania klas branżowej szkoły zawodowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z Cechu Rzemiosł Różnych, Starostwa Powiatowego, Przyjaciele ZSZ, rodzice. Uczniom klas kończących nagrody i świadectwa wręczył dyrektor Horst Chwałek. Była to jednocześnie okazja, aby uhonorować najlepsze klasy i najlepszy uczniów za osiągnięcia minionego roku szkolnego. Nagrody zespołowe przypadły klasie 3 ie i klasie 3 a za najlepsze wyniki w nauce i frekwencję. Były to zaproszenia na lody i pizzę. Wśród uczniów klas technikum nagrodzono dwóch uczniów bardzo prestiżową nagrodą, czyli stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to będzie wypłacane od września Fabianowi Methnerowi z klasy 3 eb oraz Marcinowi Kupce z klasy 3 ie. Stypendium Kościoła Kanaan przyznano Natalii Małysce z klasy 3 ik oraz Tomkowi Noworolnikowi z klasy 2 a. Natomiast nagrodą ufundowaną przez Adama Waliczka obdarowany został Dawid Płóciennik z klasy 3 ie. W tym roku po raz pierwszy przyznano także wyjątkowe nagrody dla Absolwenta Roku Szkoły Branżowej. Laptop z rąk dyrektora szkoły odebrał Dawid Konieczko z klasy 3 e, natomiast tytuł Najlepszego ucznia klas pierwszych zdobył Daniel Machnik z klasy i c. Swoje nagrody najlepszym uczniom za osiągnięcia na zajęciach praktycznych wręczyli pracodawcy.