Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci tegorocznego absolwenta klasy IV ti – Krzysztofa Dembowskiego.
Rodzinie, przyjaciołom i bliskim Krzysztofa składamy najszczersze wyrazy współczucia.