Zarówno CKE, jak i OKE otrzymują sygnały od osób uczestniczących w różnego rodzaju spotkaniach z przyszłorocznymi maturzystami, że uczniowie ci wskazują na brak informacji o egzaminie maturalnym. Informacja o egzaminie w Formule 2023 mogła nie dotrzeć do jakiejś części maturzystów lub dotarła do nich w formie szczątkowej, nieaktualnej lub po prostu niewłaściwej. Zwracamy się z prośbą dyrektorów szkół o zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi Egzaminu Maturalnego 2023.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są:

1) informacji o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

w tym:

a) informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.

b) komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.

c) przykładowych arkuszach egzaminacyjnych

d) arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)

e) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.

– zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

– zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem

– przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

f) zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

g) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.

– elementy analizy statystycznej w biologii

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

h) materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.

– dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii

– filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
i) materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/