28.11.22, 30.11.22, oraz 02.12.2022 r. uczniowie klas pierwszych Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, mł. asp. Marka Kotarę. Pan M. Kotara wyjaśnił uczniom rozmaite kwestie prawne związane z odpowiedzialnością osób niepełnoletnich, w kontekście ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zostały poruszone takie zagadnienia jak: demoralizacja (spożywanie alkoholu, palenie papierosów przez osoby niepełnoletnie, wagary i nierealizowanie obowiązku nauki), a także uszkodzenie mienia, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej, rzucanie w pojazdy, paserstwo, rozboje, gwałty i inne czynności seksualne itp. Uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy, w powyższej tematyce, z fachową wiedzą.