Tuż po feriach odbyło się w naszej szkole dwudniowe szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nim udział 11 uczniów klas I i II technikum. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadziła pani Wioletta – instruktorka z Biura Okręgowego PCK w Opolu. Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zagadnień, z którymi zapoznali się wcześniej na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Szkolenie zawierało wiele elementów praktycznych ćwiczeń, które można wykorzystać w różnych sytuacjach w życiu codziennym.
Uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa.