15 marca z sukcesem zakończył się egzamin zewnętrzny na operatora wózków jezdniowych dla grupy chłopaków z klasy 4 ie. Egzamin poprzedzony był 84-godzinnym kursem w ramach „Opolskiego Szkolnictwa dla Rynku Pracy 2”. To kolejna ważna umiejętność i cenny certyfikat zdobyty w naszej szkole. Panowie – gratulujemy!