Budowlańcy z klasy 4eb i 3ebi 11 maja 2023 r. uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy Wienerberger Marka Cieślę. Pan Marek przedstawił uczniom system Porotherm Dryfix 25, który wykorzystuje do łączenia pustaków piankę poliuretanową, co znacznie polepsza warunki cieplne przegród budowlanych oraz przyspiesza prowadzenie prac budowlanych. Uczniowie najpierw wyznaczyli położenie muru, ułożyli warstwę izolacji przeciwwilgociowej, wyznaczyli położenie wysokościowe pierwszej warstwy wymurowanej na zaprawie ciepłochronnej. Następnie przystapili do układania kolejnych warstw z wykorzystaniem pianki poliuretanowej, zachowując zasady wiązania murów. Ostatnim elementem ćwiczenia było wykonanie nadproża okiennego. Praca szła sprawnie i szybko. Współpracując ze sobą, uczniowie w krótkim czasie wykonali odcinek muru i osadzili 3 nadproża ceramiczno-żelbetowe typu C.