19 marca klasa I te miała wzięła udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzili koordynatorzy wojewódzcy programu Pierwszy Ratownik – panowie Dawid Rossa i Radosław Matysik, doświadczeni ratownicy PSP. Program Pierwszy Ratownik to innowacyjna inicjatywa ZOSPRP której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i gotowości do reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Jest częścią globalnej idei First Responder, która już przynosi znaczące rezultaty w wielu krajach świata. Misją systemu 1R – Pierwszy Ratownik jest uczynienie Pierwszej Pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką. Koncepcja Systemu 1R jest rozwijana od 2021 roku.
Uczniowie nie tylko ćwiczyli resuscytację czy użycie defibrylatora, ale także poznawali szybkie metody zaopatrzenia ran i ratowania osób, które uległy zadławieniu.