Tuż przed majówką 30 kwietnia w KP PSP w Oleśnie odbyły się pokazy z wykorzystaniem Trenażera VR Fire&Flames. W warsztatach udział wzięli funkcjonariusze KP PSP w Oleśnie oraz nasi uczniowie z klasy I te strażackiej ZSZ i ich wychowawca Andrzej Suder.
Trenażer Fire&Flames to narzędzie treningowe dla strażaków i przyszłych strażaków w wirtualnej rzeczywistości. Umożliwia przeprowadzenie treningu w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach w różnych scenariuszach, takich jak pożary wewnętrzne, ratownictwo techniczne, zagrożenie związane z panelami fotowoltaicznymi, czy też zagrożenia chemiczne. Umożliwia również zmianę warunków, w jakich prowadzona jest akcja, jak również daje możliwość pracy zespołowej.
Dla uczestników to było ciekawe, niezwykłe doświadczenie, bo rzeczywistość wykreowana przy użyciu tego sprzętu wywoływała prawdziwe emocje.