W piękny słoneczny poranek 21 czerwca uczniowie i nauczyciele spotkali się w sali Miejskiego Domu Kultury na uroczystości pożegnania klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia. W uroczystości wzięli udział znamienici goście: Wicestarosta Oleski Roland Fabianek, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu Piotr Łaba, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości a także pracodawcy naszych uczniów i ich rodzice. Cztery klasy Branżowej Szkoły I stopnia żegnali ich młodsi koledzy. Była to świetna okazja do uhonorowania najlepszych uczniów. Nagrody odebrali: Karol Noworolnik z klasy 4 ebi jako stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Panicz z klasy 1 ti – najlepszy uczeń klas pierwszych, Kacper Wróbel – Absolwent Roku 2023/24 oraz Domini Szyszka z klasy 1 te i Jakub Świerczek z klasy 3 ie – jako stypendyści Kościoła Kanaan. Nagrody odebrali także przedstawiciele dwóch najlepszych klas – 4 ebi i 3 c.