Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2665592

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2018/2019 - Załącznik nr 1

  

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 7 lutego 2018r


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół publicznych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019


Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28 maja 2018r
do 22 czerwca 2018r.


do 16 lipca 2018r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 22 czerwca 2018- do 26 czerwca 2018


3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art20t ust.7 ustawy


od 22 czerwca 2018r. do 6 lipca  2018r.


Od 17 lipca 2018

do 31 lipca 2018.


4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2018r.
godz. 12.00

Do 1 sierpnia 2018r.
godz. 12.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły


od 11 lipca 2018r.
do 12 lipca 2018r.

do 24 sierpnia 2018r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca 2018r.
do 13 lipca 2013r.
do godz. 12.00


od 24 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


16 lipca 2018r.
godz. 14.00


28 sierpnia 2018r. godz. 12.00


8

Poinformowanie przez dyrektora                           szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o  liczbie wolnych miejsc w  szkole

16 lipca 2018r.  godz.  15.00

28 sierpnia 2018r.
godz. 15.00


Dyrektor

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl