Statut –  Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie

Statut – Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

Statut – Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie