Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2665590

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Wykaz dokumentów - załącznik nr 5


 

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 3

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 7 lutego 2018r

 


WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO SZKÓŁ WYCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 1. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ( Branżowa szkoła Zawodowa I stopnia Nr 1 im Józefa Lompy i Technikum Nr 1 im. Józefa Lompy )
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z elektronicznego systemu naboru lub wzór do pobrania na stronie internetowej szkoły
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. Zaświadczenie wydane przez właściwy OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy
 6. Trzy podpisane fotografie
 7. Karta zdrowia
 8. Wniosek bilansowy 14 – latka
 9. Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września danego roku na praktyczną naukę zawodu
  w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć szkole w ciągu 30 dni od daty jej podpisania ( dot. uczniów zasadniczej szkoły zawodowej )
 10. Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia przed 1 września danego roku winni dostarczyć opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności do kształcenia zawodowego ( dot. uczniów zasadniczej szkoły zawodowej )

  

 1. II. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wzór podania do pobrania w sekretariacie szkoły
  2. Dwie podpisane fotografie
  3. Świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu

 

Dyrektor ZSZ Olesno


  

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl