W środę 12 czerwca odbyła się na placu apelowym KP PSP w Oleśnie historyczna uroczystość. Klasa I te jako pierwsza klasa mundurowa w ZSZ im. J. Lompy w Oleśnie złożyła uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się według ceremoniału służb mundurowych. Obok uczniów klasy strażackiej stanęli: poczet flagowy i poczet sztandarowy KP PSP w Oleśnie, poczet sztandarowy ZSZ i sekcja strażaków pełniących w tym dniu służbę. Dowódcą uroczystości był starszy kapitan Kamil Pęcherz, który złożeniem meldunku komendantowi KP PSP w Oleśnie bryg. mgr. inż. Andrzejowi Wróblowi rozpoczął uroczystość. Przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono flagę państwową. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, wypowiadając rotę ślubowania, w której znalazły się słowa: „ślubuję przestrzegać prawa, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji…”
Uczniom życzenia powodzenia i wytrwałości złożyli bryg. Andrzej Wróbel, wicestarosta Roland Fabianek, wicedyrektor ZSZ Katarzyna Wiecha i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy ZSZ Marcin Jeziorek.