Projekt „Poznaj Polskę”

Powiat Oleski uzyskał dofinansowanie w wysokości 113.604,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na rok 2022. Całkowita wartość wycieczek to 149.657,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Oleski mogą uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przejdź do góry