Technik elektryk – edukacja pożarnicza

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji zawodowej. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Eklektyk wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji pożarniczej to specjalista cieszący się dużym zaufaniem społecznym, który na pewno znajdzie zatrudnienie na rynku pracy.

Kwalifikacje zawodowe

  • montuje i konserwuje maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne

  • montuje i naprawia układy sterowania
  • lokalizuje i usuwa uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwowanie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa strażacka:

  • współpraca z jednostkami straży pożarnej

  • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa

  • wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • umiejętność posługiwania się sprzętem gaśniczym i ratowniczym

CZEKAMY NA CIEBIE